21.9.

 • Freeze Dance Song 2 – THE KIBOOMERS Preschool Dance Songs for Circle Time
 • Portfolio: Word scramble- erMea, moSin, uzSy, lalSte (Meera, Simon, Suzy, Stella)
 • Called – What’s he/she called? Have you got a pet? What’s he/she called? This is my favorite book. It’s called….
 • Hot potato game: What’s he/she/it called?
 • Activity Book 4/1
 • Předložky: on, in, next to, under, in front of, behind, between
 • In Front Of, Behind, Between | Prepositions Song for Kids
 • Spelling Game:  toys: helicopter, helmet, computer, kite, game, lorry, camera, train, bike, monster
 • AB 5/2- Listen and write – numbers.  Napiš množné číslo slov.
 • Průběhový čas: jumping, reading, sitting, drinking, eating, talking, kicking, throwing, catching. Děti předváděly jednotlivé aktivity a ostatní říkaly:  “He’s/She’s ___ ing.”
 • Homework: AB 4/2, 6/3

14.9.

Na naší první hodině jsme se přivítali (také s Montym) a děti říkaly, kde byly o prázdninách.

Hello song

Představili jsme si také nový název naší skupiny – „Rabbits„, zhlédli video a naučili se, že mláďata králíků se nazývají „kittens„.

Name Game – v kroužku u tabule jsme si zahráli pohybovou hru: My name is … and I like … . Her/his name is … . She/He likes … .

Portfolios – podepsali a ozdobili jsme si naše nové školní sešity

Class Rules + Class poster = We are a team! – Připomněli jsme si pravidla chování na našich lekcích a podepsali náš skupinový plakát, čímž jsme se všichni zavázali tato pravidla v našich hodinách dodržovat: Be Prepared, Listen, Raise your hand, Speak English + Be Respectful

New website – prohlédli jsme si nové webové stránky LEAP a ukázali si cestu, kde děti najdou informace o proběhlé výuce a zadaném domácím úkolu! Děti mají adresu web stránky napsanou v učebnici.