26.9.

 • Hello song
 • Hello, Raccoons! “Hello, I’m…” What’s your name?
 • Star Family – zopakovali jsme si jména členů Star family (hra s obrazovými kartami)
 • kontrola domácího úkolu – děti dostaly hvězdičku. Prosíme rodiče, aby dětem byly oporou při dělání úkolů. Ne vždy si vzpomenou…
 • ABC song
 • Alphabet – písmena C/D – opět odkazuji na videa k jednotlivým písmenům výše na této stránce..
 • Alphabet dance
 • Red robot on a rainbow – výslovnost hlásky „r“ – děti opakovaly větu různě rychle/nahlas a poté si každý vybarvil svého červeného robota.
 • Domácí úkol: Activity Book str. 9 celá (samolepky ke cvičení 1 jsou v zadní části učebnice

19.9.

 • Hello song
 • Zkontrolovali jsme si domácí úkol – obrázek Raccoon
 • Alphabet – zazpívali jsme si písničku z programu starfall.com:
 • Dnes jsme probrali písmena A/B – prosím věnujte pozornost videím k jednotlivým písmenům výše na této stránce
 • Děti si vypracovaly listy v Alphabet Book
 • Alphabet action song:
 • Učebnice: představili jsme si Star family: Simon, Suzy, Stella, Mrs Star, Mr Star, Monty
 • formou hry / poslechu jsme si jména procvičovali
 • Activity Book str. 4
 • Procvičili jsme si čísla (numbers) 1 – 10 a ptali jsme se How are you? I’m…
 • Domácí úkol: str. 6/2 – děti mají nakreslit sebe, napsat své jméno a číslo – věk.

12.9.

V dnešní úvodní hodině jsme se nejdříve navzájem představili: What’s your name? Ma name is…Děti se navzájem ptaly a odpovídaly. Představili jsme si naše jméno naší skupiny: Raccoons. Děti si složily skládačku – raccoon. Představili jsme si naše „Class rules“ – pravidla ve třídě: listen, look, raise your hand, be prepared (bring your books and homework), be kind. Vysvětlily jsme si slovo „team“ a podepsali náš team poster. Dále si děti podepsaly sve „Alphabet Book“ – sešit, do kterého si budeme postupně zapisovat a učit se jednotlivá písmena abecedy. Tento sešit zůstává ve škole.

Domácí úkol: vybarvit si obrázek „raccoon“