26. 9.

Ice breaker – S dětmi jsme si na začátku hodiny v kruhu zopakovali naše jména, věk a také jsme přidali otázku: „How are you?“ a odpovědi: „Good./So-so./Bad.“

Alphabet Song – Zazpívali jsme si písničku na abecedu a opět si zopakovali, co který obrázek znamená.

Starfall – Děti nejprve interaktivně poznávaly písmenko C, které si dále procvičily psaním v sešitě (Alphabet book), ve kterém se dozvěděly další slova začínající na C.

HW – S dětmi jsme také společně prošli úkol z minulého týdne, do příštího úterý (3. 10.) dostaly zadané úkoly na stranách 6 a 7, pouze vybrané aktivity, které jsme s dětmi opět prošli a vysvětlili si je.

Superminds – Po přestávce jsme se věnovali poslechu v učebnici, příběhu o schopnostech našich hrdinů. Následně jsme se o těchto schopnostech pobavili a udělali společně cvičení v učebnici, která na téma navazovala.

Superhero – V závěru hodiny si děti vytvářely své superhrdiny se superschopnostmi, následně jsme se dozvídali, co jejich hrdinové umí.

21. 9.

Ice breaker – Nejprve jsme si s dětmi v kruhu rychle zopakovali naše věky.

Starfall + Alphabet Books – Po písničce s abecedou jsme se přesunuly k písmenku C, nejprve díky interaktivní tabuli a následně do sešitů.

Number Song + Flashcards – Díky písničce a kartám jsme si procvičili čísla, která děti znají již z minulé hodiny (postupně jsme také přidávali na rychlosti videa, do čehož byly děti hodně zapálené.

Colours – Will pro děti připravil také interaktivní video na správné určování barev u věcí.

Alphabet Memory Game – Po přestávce jsme se věnovali interaktivnímu pexesu, ve kterém děti přiřazovaly obrázky ke správným písmenům (tiger – T).

Students Books – V našich učebnicích (str. 6 a 7) děti procvičovaly barvy díky našim hrdinům a a spojovačce, která vycházela z poslechu.

V poslední části hodiny si děti opakovaly barvy a čísla pomocí omalovánky a dovytvořili jsme náš plakát Geckos, doplněný o dětské výtvory.

19. 9.

Na začátku hodiny jsme si po kruhu znovu představili svoje jména a přidali jsme více témat v rámci „moje oblíbené“ (zvířata, jídlo, sport, …)

Alphabet Song – Zazpívali jsme si společně písničku k abecedě.

Starfall – Následně jsme se přesunuli k písmenu “B”, nejprve jsme si ho představili přes interaktivní tabuli, dále jsme se ho učili správně vyslovovat a také správně psát.

HW – Dětem byl také zadán letošní první úkol, všechny si zakroužkovaly strany 4 a 5, které mají vyplnit do příštího úterý 26. 9. (úkoly budou vždy zadávány až na další týden, ne na následující hodinu).

Numbers – Po přestávce jsme se věnovali číslům od 1 do 10 díky videu a za pomoci kartiček/flashcards.

Superminds/Student Book – Také jsme si představili hrdiny naší knihy a zjistili jsme díky učebnicím jejich věk (str. 4 a 5).

Numbers – Děti měli kromě abecedy (správně seřadit za sebou písmena i s anglickou výslovností) za sebou správně seřadit i čísla, také jsme si opět procvičovali jejich výslovnost.

Na závěr jsme si v kruhu opět projeli naše jména a tentokrát jsme přidali i náš věk
(Hi, I am (name) and I am (age)).

14. 9.

Ice breaker: Na začátku hodiny s dětmi opakujeme naše jména díky míči, který si předáváme. Přidáváme také, co máme rádi podle témat (jídlo, zvířata, …)

Alphabet song: Dále si pouštíme písničku na abecedu a předvádíme slova i s pohyby.

Starfall: Tuto hodinu už se začínáme věnovat písmenku „A“, které si nejprve procvičujeme díky interaktivní abecedě.

Alphabet book: Psaní písmenka „A“ si děti procvičují také ve svých sešitech.

Direction words: S dětmi si ještě také opakujeme základní slovesa a naše pravidla.

Alphabet Scavenger Hunt: Po přestávce mají děti za úkol po třídě najít všechny kartičky s písmeny abecedy a následně je správně poskládat do řady (samozřejmě se je učíme také správně anglicky vyslovovat).

Colours: Začínáme se věnovat také tématu barev. Ty si děti procvičují hned třemi aktivitami:

1. obrázky v prezentaci a hledání stejné barvy

2. interaktivní hry na tabuli

3. vybarvování omalovánky s číslicemi

12. 9.

Hi, my name is … – V letošní první hodině jsme se se skupinou Geckos (prvňáčci) především seznamovali a poznávali. Nejprve jsme tedy dvakrát v kolečku projeli jména.

Who is missing…? – V následující rychlé hře děti ještě hádaly, kdo z nich chybí (díky překrytí), aby si jména upevnily.

Alphabet Books: Rozdali jsme dětem sešity s písmeny, kterým se budeme v tomto půlroce věnovat, děti dostaly prostor si sešity podepsat a barevně ozdobit. Také od Willa dostali vytištěná zvířátka (Geckos), která si mohly dle své libosti také vybarvit (společně budou tvořit náš skupinový plakát).

Sing a song – Ještě před přestávkou jsme si s dětmi zazpívaly anglicky abecedu, do této aktivity se děti skvěle zapojily, neostýchaly se a hned zpívaly s námi.

Class rules + Simon says… – Po přestávce jsme si s dětmi vysvětlili základní slovesa (Look, Listen, Say, …), abychom si mohli určit 4 pravidla pro naší skupinu, která jsme si následně projeli díky hře Simon says.

Mascot – Také jsme si více představili maskota naší skupiny – Gecko a bavili jsme se o jeho schopnostech.

Na závěr jsme si ještě jednou projeli jména a zazpívali písničku.