27.9.

Připomínáme homework due Monday, 2.10.: WB (Workbook) strany 7 a 9 (celé). Některá cvičení jsou poslechová a pro jejich přehrání je třeba registrace na platformě Cambridge One (pomocí kódů v učebnicích). V případě problému, prosíme, kontaktujte, paní Barešovou. Děkujeme.

Test Party: Příští středu (4.10.) máme v plánu napsat si opakování z Unit 0. Objeví se v něm slovní zásoba z této lekce, z gramatiky pak tvoření otázek v minulém a přítomném čase a krátké odpovědi na ně. 

Introduction: vítáme se písničkou Hello song a říkáme si, jak se máme a kdy máme narozeniny (How are you today? When is your birthday?). Procvičujeme si tak měsíce v roce.

Portfolio: doplňujeme tzv. question words do zadaných otázek; u pravidelných sloves (dance, like, cook, watch) píšeme tvary minulého času.

Grammar:
Question Words – why (proč), what (co, jaký), where (kde, kam), who (kdo), when (kdy), how (jak); stojí na začátku otázky (např. Where did you go last week? Why are you sad?)

Bookwork: 
SB str. 8-9 cv. 1, 2, 4 – posloucháme a díváme se na příběh, kdy Ben a Lucy dostávají od pana Davidsona mapu se symboly, které jim pomohou najít poklad krále; písemně odpovídáme na otázky k textu; říkáme si, co jsou rýmy a vymýšlíme slova, která se rýmují.

Unit vocabulary and Phrases: big wheel, roller coaster, roundabout, dodgem car, band, mayor, microphone, journalist, photographer; why, what, where, who, when, how;  story vocalulary – map, symbol, diamond, rhyme, quiz, clue, to follow

Other information:
Question Hop – odpovídáme na otázky v přítomném a minulém čase a podle toho, zda je odpověď „krátká“ (např. Yes, I do. Yes, I am. No, I am not. …) nebo „dlouhá“,  skáčeme doprava či doleva.
Wordsearch – začínáme luštit osmisměrku obsahující slovní zásobu této lekce.
Timed Game – za daný časový okamžik říkáme co nejvíce anglických slov.

25.9.

Homework due Monday, 2.10.: WB (Workbook) strany 7 a 9 (celé). Také prosíme o smazání kódů z OBOU učebnic a registraci do platformy Cambridge One – ještě několik žáků to nemá hotové. Děkujeme.

Introduction: vítáme se novou písničkou Hello song a říkáme si, jak se máme a co jsme dělali o víkendu (How are you today? What did you do this weekend?) – např. I’m fine. This weekend I went to the park.)

Portfolio: doplňujeme do otázek v přítomném čase a krátkých odpovědí na tabuli chybějící slova např. (do, does, are, how, what, …) a věty píšeme do sešitu.

Bookwork: 
SB str. 7 cv. 1, 3 – doplňujeme do textu chybějící slova, posloucháme a společně kontrolujeme; díváme se na video o Gregovi a čteme otázky v minulém čase

Grammar: 
opakujeme a procvičujeme tvoření otázek v minulém čase
např. Did you have a lot of fun? How did you get there? Were you happy? Was it dangerous? 

Unit vocabulary and Phrases: big wheel, roller coaster, roundabout, dodgem car, band, mayor, microphone, journalist, photographer

Other information:
Checking homework – společně kontrolujeme dnešní domácí úkol.
Letter Tiles – dělíme se do třech týmů a pomocí magnetických písmenek procvičujeme hláskování slovíček z probírané lekce. Musíme žáky pochválit, šlo jim to velmi dobře!
Word Hop – vyučující říká neúplné otázky v minulém čase a naším úkolem je vybrat chybějící slovo z nabídky (did, how, was, were, what), která se nachází na papírkách umístěných na zemi, a doskákat k němu.

20.9.

Připomínáme homework due Monday, 25.9.: WB (Workbook) strany 4 a 5 (celé). Také prosíme o smazání kódů z učebnic a registraci do platformy Cambridge One (pro ty, kdo ještě nemají). Děkujeme.

Introduction: vítáme se písničkou Hello song a říkáme si, jak se dnes máme a co je naše oblíbená pouťová atrakce (How are you today? What is your favourite fairground attraction?)

Portfolio: luštíme zamotané otázky v přítomném čase a poté je spojujeme s obrázky (např. singing/like/Do/you/?/  Do you like singing? time/get/do/What/you/up/Saturdays/on/?/ What time do you get up on Saturdays?)

Bookwork: 
SB str. 5 cv. 3 – díváme se na krátké video s rozhovorem gekonů
SB str. 6 cv. 1 – posloucháme písničku o tom, co mají Ben a Lucy rádi; doplňujeme tabulku v učebnici; vysvětlujeme si nová slovíčka a procvičujeme jejich výslovnost

Grammar: 
opakujeme a procvičujeme tvoření otázek v přítomném čase a krátké odpovědi
Do you/we/they like … ? Yes, I/we/they do.  No, I/we/they don’t.
Does he/she/it like … ?    Yes, he/she/it does.  No, he/she/it doesn’t.
Are you/we/they … ?      Yes, I am. Yes, we/they are. No, I am not. No, we/they aren‘t.
Is he/she/it … ?                 Yes, he/she/it is. No, he/she/it isn’t.

Unit vocabulary and Phrases: big wheel, roller coaster, roundabout, dodgem car, band, mayor, microphone, journalist, photographer; song vocabulary: exploring things, adventure, treasure, excitement
Pozn. Výslovnost a hláskování slovíček si děti mohou každý den procvičovat pomocí videí k domácí přípravě a opakování, která najdete na této stránce (výše).

Other information:
Procvičujeme novou slovní zásobu z Unit 0 prostřednictvím her Show me (ukazujeme si obrázkové karty, říkáme, co je na nich zobrazeno a předvádíme pomocí pantomimy) a Don’t say the word (snažíme se popsat slova na obrázkových kartách a ostatní spolužáci se je snaží uhodnout).

18.9.

Homework due Monday, 25.9.: WB (Workbook) strany 4 a 5 (celé). Také prosíme o smazání kódů z učebnic a registraci do platformy Cambridge One (pro ty, kdo ještě neučinili). Děkujeme.

Introduction: společně zpíváme písničku Hello song a říkáme si, jak se dnes máme (e.g. How are you today? I am …). Opakujeme tak vyjadřování pocitů (happy, sad, sleepy, angry, silly scared).

Portfolio: během zadaného času píšeme co nejvíce míst ve městě (e.g. bank, supermarket, school, cinema, swimming pool, museum, funfair etc.) tím si opakujeme slovní zásobu z minulého školního roku.

Bookwork: začínáme novou lekci, Unit 0, nazvanou Weel done, Ben and Lucy!
SB str. 4 cv. 1, 2 – seznamujeme se s novou slovní zásobou (viz níže); posloucháme text o slavnostním předání sochy do muzea, kterou Ben a Lucy našli, a písemně odpovídáme na otázky v učebnici;
SB str. 5 cv. 1, 2, 3 – posloucháme interview mezi Benem a novinářkou a kroužkujeme správní odpovědi; dáváme slova ve větách do správného pořadí; díváme se na krátké video s rozhovorem gekonů 

Unit vocabulary and Phrases: big wheel, roller coaster, roundabout, dodgem car, band, mayor, microphone, journalist, photographer
Pozn. Výslovnost a hláskování slovíček si děti mohou každý den procvičovat pomocí videí k domácí přípravě a opakování, která najdate na této stránce (výše).

Other information:
Checking homework
– kontrolujeme domácí úkol zadaný v minulém týdnu a lepíme jej do sešitu.
Questions in present tense
– odpovídáme na otázky  v přítomném čase (e.g. Do you like to have fun? Where do we go to have fun? Do you remember Ben and Lucy? How do they look like?)
Action Song – protahujeme si tělo s písničkou a při tom si opakujeme slovesa clap, stomp, swing, dance, jump, shake, touch.

13.9.

Homework due Monday 18.9.: podle instrukcí na papíře se společně s rodiči podívat, kde se nachází webová stránka naší skupiny; po splnění úkolu prosíme rodiče o podpis těchto instrukcí. Děkujeme.

Abychom se pozitivně naladili, začali jsme dnešní hodinu písničkou Hello Song.

Introduction: Ptáme se a odpovídáme, jak se dnes máme a kde jsme byli/co jsme dělali v minulém roce  (e.g. How are you today? What did you do last year? I am happy/sad. Last year I was in Italy.). Přidáváme také další možnosti, jak můžeme vyjádřit své pocity (sleepy, angry, silly scared) a ukazujeme si je pomocí pantomimy.

Portfolio (zápis do sešitu): odpovídáme na otázky What’s your name? How old are you? What’s your favourite colour? What’s your favourite animal?

Alphabet and Spelling Game: V kroužku si opakujeme abecedu. Poté se dělíme do dvou týmů, hláskujeme slovíčka a píšeme je na tabuli (e.g. sweeping, cooking, taking the dog for a walk, geography, porpoise).

Show me: opakujeme slovní zásobu na téma denní aktivity (sweeping, cooking, taking the dog for a walk, shopping) a zdravotní obtíže (headache, earache, toothache, cough); při zadávání pokynů se střídáme.

What do we have in common?: dělíme se do skupinek a každá se snaží najít pět věcí, které mají členové skupiny společné. Při tom si procvičujeme tvoření otázek v přítomném čase např. Do you like lego, chocolate, water, …? What’s your favourite colour, animal …?  apod.

Class poster: pokračujeme v práci na našem plakátu/tablu.

11.9.

Introduction: V úvodu dnešní hodiny jsme se nejprve představili a říkali jsme si, co máme moc rádi. Procvičili jsme si tak otázku What’s your name? A odpovědi – My name is … and I love … Také jsme se navzájem ptali, co jsme viděli o prázdninách (např. This summer I saw the beach. What did you see?)

Group/team mascot: Přestavili jsme si maskota naší skupiny, kterým je „porpoise“ – šedobílý savec žijící v moři. Podívali jsem se na krátké video a přiřazovali jsme k sobě otázky a odpovědi, které obsahovaly základní fakta o těchto tvorech. Dověděli jsme se, jak jsou velcí, kolik váží a jak hluboko či jak rychle mohou v moři plavat.

Portfolios: Rozdali jsme si sešity, podepsali je a vyzdobili si jejich obálku obrázkem našeho maskota.

Class rules: Seznámili jsme se s pravidly, která budeme při výuce ve třídě dodržovat, a řekli jsem si,  jaká odměna nás za to čeká.

Class poster: Začali jsme pracovat na našem skupinovém tablu/plakátu, které bude po dokončení viset v chodbě v přízemí vedle LEAP učebny. Vybarvovali jsme obrázky našich maskotů a vystřihovali je. Ve středu máme v plánu tablo dokončit. 

Coursebooks and web: Ti, kteří se nezúčastnili Back to School, obdrželi učebnice, a také jsme si ukázali webové stránky naší skupiny.

Review: Na závěr jsme si zopakovali počítání od 1 do 100 a musíme děti pochválit – šlo jim to pěkně.