27.9.

PŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 2.10.: WB str. 9 + seškrábat kódy na první vnitřní straně Student’s Book a Work Book a zaregistrovat se na online platformu Cambridge One (detailní postup je pod kódem popsán)

Příští středu (4.10.) si napíšeme test z Unit 0. Prosím zopakujte si nová slovíčka a gramatiku.

Introduction: „What are your plans for tomorrow?“ (state holiday)

Notebooks: luštíme na tabuli zpřeházená nová slovíčka

Student’s Book: SB str. 118: Language Focus, WB str. 7

Vocabulary: upstairs, downstairs, cellar, to meet, explorers, treasure, lost, find, castle, secret, číslovky 21-100

Grammar: to be GOOD AT + ing (být v něčem dobrý, něco umět)

Např. I am good at playing piano. Are you good at painting? Yes I am./No I’m not.

Vyjádření rodinných vztahů pomocí přídavných jmen přivlastňovacích (POSSESIVE APOSTROPHES)  -‚s 

Např. Mary’s sister, Peter’s brother, Lisa’s daughter

Other Activity: extra practice, games (Ten Second Picture, Blaster!)

25.9.

Homework due Monday 2.10.: WB str. 9

Introduction: „What did you do at the weekend? Did you go somewhere/watch some movie/read some book? Did you have fun? How was the weather?“

Notebooks: posloucháme výslovnost nových slovíček a přepisujeme je do sešitu

Student’s Book: SB str. 8, 9: Story

Vocabulary: big wheel, roundabout, dodgem cars, mayor, rollercoaster, band, microphone, journalist, photographer

Grammar: Present Simple Questions with “Do/Does” and “Is/Are” & Past Simple Questions with “Did/Were/Was”

Other Activity: dokončujeme aktivitu z minulé hodiny – SB str. 7 cv. 4 (Family Tree), active video, worksheet 3, games

20.9.

PŘIPOMÍNÁM HW due 25.9.: WB str. 4, 5

Notebooks: luštíme zpřeházená slovíčka z nové slovní zásoby

Student’s Book: SB str. 4, 7

New Vocabulary: upstairs, downstairs, cellar, twenty-one – fifty, fifty-one – one hundred

New Grammar: Good at/not good at verb+“ing” & Possessive apostrophes 

Other Activity: děti plní SB str. 7 cv. 4 na zvláštní papír a poté ho prezentují před třídou, dále plní pracovní list zaměřený na nová slovíčka a gramatiku a hrají aktivní video, aby se protáhly

18.9.

Homework due Monday 25.9.: WB str. 4, 5

Notebooks: hláskujeme nová slovíčka, viz Vocabulary

Student’s Book: SB str. 5, 6

Super Minds Videos: představujeme si novou slovní zásobu a její hláskování pomocí nových videí na našich stránkách, ZDE

Vocabulary: upstairs, downstairs, cellar, twenty-one – fifty, fifty-one – one hundred

Grammar: Good at/not good at verb+“ing” & Possessive apostrophes

Other Activity: active video, worksheet 1, dokončujeme práci na třídních plakátech

13.9.

Introduction: „What three things would you take to a deserted island?“ Diskutujeme.

Notebooks: „two truths, one lie“ – píšeme tři věty o svém životě, jedna je nepravdivá a ostatní musí uhádnout, o jakou se jedná.

Class Posters: Dokončujeme práci na třídních plakátech „Roadrunners“.

Active Video: Would you rather?

Video: Pouštíme si krátký dokument o „roadrunners“, abychom je poznali. Ke zhlédnutí ZDE.

Games: Hrajeme naši oblíbenou hru, Blaster!

11.9.

Vítáme naše žáky v novém školním roce! 

Nejdříve jsme se přivítali a potom jsme se spolužáky sdíleli náš oblíbený zážitek z léta. Potom jsme dostali nové „notebooks“ a každý po svém jsme si ozdobili jejich titulní stranu. Když jsme byli všichni hotoví, zopakovali jsme si pravidla třídy a zásady toho, jak se k ostatním máme chovat. Souhlasili jsme, že pravidla budeme respektovat a všichni jsme se podepsali. Abychom jen neseděli, zahráli jsme si aktivní video a po zbytek hodiny jsme pracovali na našem třídním „Roadrunners“ plakátu, který dokončíme příští hodinu a bude viset na chodbě v přízemí školy.

Také jsme dnes dostali učebnici a pracovní sešit, tento týden je ale zatím nosit nemusíme.