28.11. + 30.11.

souhrn a opakování Unit 3

Songs: I can say hello!, Our little house, I can say goodbye

New/Revised words: Unit 3 – house (dům), roof (střecha), door (dveře), windows (okna), little (malý), colour (barva) / jump, count, write, pencil

New/Revised phrases: Write your name (Podepiš se), My name is … (Moje jméno je …), Can you give it to me? (Můžeš mi to podat?), colour in (vybarvit), Show them, Let’s jump

Games and activities: Formou her a za pomoci Flashcards jsme opakovali nová slovíčka z Unit 3 (house, roof, door, windows). Na písničku Our little house jsme si zatancovali a zazpívali.

Story time: Na velkém obrázkovém plakátu jsme si během vyprávění příběhu opakovali slovíčka z Unit 3 a děti chodily ukazovat na předměty (house, roof atd.)

Workbook: V pracovních sešitech děti lepily samolepky oken (windows) na dům. Děti během toho odpovídaly na otázky „What is this?“, What colour is this?“. Na další hodině dostaly obrázek okna, který si vybarvily a podepsaly. Obrázek si mohly vzít domů. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku.