14.11. + 16.11.

Songs: Hi! Hello!, Rain, rain, Goodbye song

New/Revised words: Unit 3 – autumn (podzim), tree (strom), leaves (listy), rain (déšť), umbrella (deštník), wellies (holinky) / numbers 1-10, trousers, shirt, jumper, socks, shoes, weather (sunny, coudy, windy, rainy, stormy, snowy), jump, count, colour

New/Revised phrases: It is raining (prší), Write your name (podepsat se), Can you give it to me? (Můžeš mi to podat?) / make pairs/find a partner, Show them, Let’s jump, please, colour in

Games and activities: Představili jsme si nová slovíčka (autumn, tree, leaves, rain, umbrella, wellies), která jsme procvičovali pomocí Flashcards a hrací kostky. Seznámili jsme se s písničkou Rain, rain, na kterou jsme si zatancovali.

Story time: Na velkém obrázkovém plakátu jsme si představili nový příběh o tom, jak Hippo, Monkey, Cat a Dog počítají listí od 1 do 10 (celý příběh najdete zde) a děti chodily ukazovat na předměty (tree, leaves atd.)

Workbook: V pracovních sešitech děti lepily samolepky holinek (wellies) na postavičky, kterým chyběly. Dále dostaly obrázek s holinkama, které si vybarvily. Děti během toho odpovídaly na otázky „What is this?“, What colour is this?“. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku.