MŠ Jarov

LEAP After-School English MŠ Jarov (LEAP AE MŠ Jarovje unikátní výukový program anglického jazyka určený speciálně pro děti v mateřských školách a již od školního roku 2015-16 funguje při Mateřské škole Jarov. Výuku vede kvalifikovaný rodilý mluvčí společně s českým asistentem/kou tak, aby byla pro malé děti zábavná, efektivní a příjemná. Ve dvou 45-minutových lekcích týdně si děti nejen osvojí mnoho “základních znalostí”, ale získají také neocenitelné zkušenosti s výukou a prací s rodilými mluvčími. Lekce jsou sestaveny tak, aby byly zábavné a motivující a aby první zkušenosti, které děti s výukou angličtiny získají, byly pozitivní. LEAP AE MŠ také dětem pomáhá lépe se připravit na výuku angličtiny na základní škole. Výzkumy ukazují, že děti mají přirozenou schopnost učit se jazyky a tato činnost je nijak nepřetěžuje. Naopak, výuka cizího jazyka je součástí celkového vývoje dítěte a rozvíjí u něj mnoho dalších schopností a dovedností, např. vizuální vnímání, motorické dovednosti a logické uvažování. Také my považujeme za důležité, aby děti od co nejútlejšího věku vnímaly studium angličtiny jako normální součást svého života.  

Učebnice používané při výuce představují tříúrovňový kurz pro předškolní děti. Pomocí písniček a příběhů se snaží dětem zprostředkovat cizí jazyk přirozeným způsobem, který odpovídá této věkové kategorii. Dění a aktivity dále posilují proces učení. Knihy provázející kurz jsou plné půvabných ilustrací, které malé děti okamžitě zaujmou a potěší.

Rozsah výuky 2 x týdně 1 vyučovací hodina (v délce trvání 45 minut)
Skupiny Maximálně 16 dětí v každé skupině
Vyučující Rodilí mluvčí za podpory českých asistentů
Výukové materiály Hippo & Friends, Cambridge University Press

Co řekli o programu LEAP AE MŠ rodiče

„Naše Alenka má na školkové angličtině nejraději zpívání, která nám s chutí předvádí i doma. Úplně nejraději však "bafá" na svého anglického lektora, o kterém nám velmi často vypráví. Jsme rádi, že má Ája v LEAP vždy veselého a usměvavého lektora.“

„Naše šestiletá dcera již maličko mluví anglicky. Myslím, že díky zábavné formě výuky, písním, pracovním listům a skvělým vyučujícím se má dcera na angličtinu těší. Za celé dva roky tomu nebylo jinak ;-)“

„Naše dcera je 3/4 roku v programu LEAP. Zpívá si anglické písničky a někdy také přehrává, co se ve školce na angličtině dělo. Na ukázkové hodině v prosinci bylo vidět, že děti dobře komunikují s lektory, cítí se dobře, mají při angličtině radost, individuální a společné aktivity jsou dobře vyvážené, nápadité a pestré. Oceňujeme také výbornou a efektivní komunikaci v organizačních záležitostech kurzu.“

„Obě naše dcery navštěvují v MŠ program LEAP a pokaždé se na výuku angličtiny těší. Domů si z lekcí angličtiny přinášejí pěkné zážitky. Naučily se spousty písniček a rozumí řadě pokynům, ovládají pár základních slovíček, a to vše s nadšením a chutí. Právě to považujeme pro start výuky cizího jazyka za nejdůležitější.”

„Zasílám pár řádek – vyjádření dcery: ‘Miluju, když se učíme nová slovíčka‘‚ Nejraději mám, když hrajeme nové hry‘‚ 'Ráda tam chodím, miluji to tam’."