Předškoláci 1

 

Vyučující Kelli McCarthy
E-mail kmccarthy@leapcz.com

 

Asistentka Veronika Černá
E-mail vcerna@leapcz.com
 • 26.9.

  Songs: Hi! Hello!, I want to be world class, Goodbye song (texty písniček najdete zde)

  New/Revised words: school (škola), bag (taška), pencils (tužky), crayons (pastelky), book (kniha), numbers (čísla) 1-10, world class (světová třída) / Hippo, Monkey, Dog, Cat

  New/Revised phrases: Let’s count (pojďme počítat), Let’s dance (pojďme tancovat), Thank you (děkuji) / Make a line, Make a circle, Sit down, Stand up, See you soon

  Games: Přestavili jsme si nová slovíčka (school, bag, pencils, crayons, book) a čísla od 1 do 10, které jsme procvičovali pomocí barevných obrázkových kartiček (Flashcards). Dále jsme si vysvětlili pojem World Class (světová třída) o kterém jsme si poslechli písničku I want to be world class a trochu si i zatancovali.

  Workbook: V pracovním sešitě měly děti za úkol nalepit obrázky nově naučených slovíček na vhodná místa, při čemž jsme slovíčka ještě procvičovali pomocí otázek „What is this?“, Where is …?“. Poté děti dostaly své Sticker books a do nich samolepku.

  Story time: Posadili jsme se a poslouchali Miss Kelli předčítající příběh (na velkém obrázkovém plakátu) o tom, jak se Hippo vrací po prázdninách do školy. Během příběhu jsme se společně snažili pojmenovat předměty – pencils, book atd. a děti počítaly např. pastelky, které na plakátu viděly.

  Nakonec jsme si ještě jednou zatancovali na písničku I want to be world class a rozloučili jsme se písničkou Goodbye song.

 • 19.9. a 21.9.

  Introduction: S dětmi jsme se v kroužku na zemi společně přivítali a vzájemně se představili za pomoci hlavní postavičky – Hippo (hrošík) – kterou děti už znají z minulého roku, a která nás bude spolu se svými kamarády Monkey (opička), Dog (pejsek), Cat (kočička) provázet po celý školní rok. Po vyvolání jména jsme s pomocí postavičky řekly: Hello … (jméno) a děti po nás opakovaly.

  Hello song: Na přivítanou jsme si zazpívali a zatancovali na písničku Hi! Hello! (texty písniček najdete zde).

  Class rules: S dětmi jsme si vysvětlili pravidla, která musíme dodržovat. Don‘t run (neběhat), Don’t shout (nekřičet), Listen (poslouchat), děti přidávaly Don’t push (nestrkat se) atd.

  Phrases: Naučili jsme se (zopakovali jsme si) fráze jako: Make a line (udělejte řadu), Make a circle (udělejte kolečko), Sit down (posaďte se), Stand up (postavte se), See you soon (brzy se uvidíme) atd.

  Games: Za pomoci Flashcards (barevné obrázkové kartičky) jsme hráli jak pohybové (obíhání, skákání), tak statické hry, při kterých jsme si opakovali „jména“ již zmíněných postaviček.

  Workbook: Rozdaly jsme dětem pracovní sešity, které budou v tomto roce používat, a měly za úkol nakreslit Smiley face (smajlíka). Dalším úkolem bylo nalepit obrázky hrošíkových kamarádů (Hippo’s friends), přičemž děti odpovídaly na otázky „Who is this?“, „Where is …?“, „What colour is this?“. Během toho jsme rozdaly Sticker book (malá knížka s jejich jménem), kam dětem za splnění úkolu nalepíme Sticker (samolepku), kterou si mohou samy vybrat.

  Goodbye song: Na konec hodiny nás čekala písnička na rozloučenou Goodbye song, při které jsme si společně zazpívali a zatancovali. Na závěr jsme se rozloučili také s našimi postavičkami: Goodbye Hippo! Goodbye Cat!…