Lions

 

Vyučující Anna Holladay
E-mail aholladay@leapcz.com

 

Asistentka Andrea Krumplová
E-mail akrumplova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

 • 16.5.
  • Unit 12 Song
  • Portfolio: word scramble: nasd (sand), llseh (shell), tomunain (mountain), fyllishje (jellyfish)
  • Procvičování otázky a odpovědi: Which do you want? I want the … one.následovalo poslechové cvičení – děti označovaly obrázky podle poslechu
  • AB 87
  • Read and draw (přečti a nakresli).
  • Domino – procvičování slovní zásoby
  • Unit 12 Story  – What does Marie want? What’s on Maskman’s eyes?
  • Homework: AB 89
 • 9.5.
  • Let’s Go To The Beach | Summer Fun For Kids | Super Simple Songs
  • Portfolio: Write and draw – Miss Andrea is picking up a shell. 
  • New vocabulary: mountain, sea, sand, beach, sun, shell, holiday, jellyfish
  • Otázky k obrázku: What does Simon love doing? Playing on the beach, swimming in the sea, fishing with Grandpa)
  • Unit 12 Song
  • AB 84/1, 85/1
  • Circle:  Where do you want to go on holiday? I want to go to děti se navzájem ptaly a odpovídaly
  • AB 86/1
  • Hot potato: procvičování nové slovní zásoby
  • Homework: 84/2, 86/2
 • 2.5.
  • Unit 11 Song
  • Portfolio: unscramble the drinks: dictate letters, then they unscramble. rtawe, monalede, uijce
  • Opakování slovíček –  food – “Would you like…?”
  • AB 81
  • Monty’s Sounds and Spelling – /ɜ:/ sound. Say slowly, quickly, like Trevor
  • Frogs on a log – děti rozpoznávaly správný zvuk: “ir” / “ur” spellings: birthday, purple, bird, burger, circus, girl, skirt
  • AB 82, 83
  • Unit 11 Story
  • Game: Pass the Clap – procvičování slovíček a spelling
  • Homework: AB 80/1
 • 25.4.
  • Unit 11 song
  • Děti předváděly:  Eat a burger, eat some chips, eat a salad, drink some lemonade, etc. 
  • Portfolio: slož pomíchaná písmena do slova
  • Food vocabularyburger, sausage, orange, lemonade, chocolate, cake
  • Procvičování:  “Would you like…?” S takes the card, saying “Yes, please.”
  • AB 78/1, 2
  • Zájmena: me/you/him/her/it/us/them. “Look at Simon. Look at him.”
  • AB 79/2
  • Would you like…?  Yes, please./ No, thank you. / Give it to her.
  • Homework: 80/2
 • 18.4.
  • Go Bananas! | Camp Song | Scratch Garden
  • Portfolio: sort the clothes
  • Marie’s Sports – What sports do you like doing in summer/winter?
  • Snatch it game: kick, hit, throw, catch, bounce, run, table tennis, hockey, basketball, football, baseball, badminton, mountain walking, skiing, snowboarding, sailing, surfing, snorkeling
  • Trevor’s Values
  • Do/don’t/does/doesn’t – procvičování
  • Charades: Unit 10 Song obrázek  a sport/hobby obrázkové karty – Děti se navzájem ptaly: “Does (name) like (sport/hobby)?”, “Yes, he/she does.” or  “No, he/she doesn’t.”
  • Homework: 77/1
 • 11.4.
  • Beach ball toss: Question: Do you like playing _____ ? Answer: I like/I love/I don’t like playing …..
  • Portfolio: Read and draw: Grandpa doesn’t like driving. Simon loves painting.
  • Unit 10 Song
  • AB 73
  • Monty’s Sounds and Spelling – zvuk „ej“ – ay/a – e/ ai (whale, snail, play, baseball, today, tail, train, snake, game, paint)
  • AB 74/1
  • Game: Telephone – děti si tichou poštou posílaly slova a psaly na tabuli
  • Unit 10 Story
  • Homework AB 74/2, 75
 • 4.4.
  • Simon Says: play basketball, play the piano, take a photo, read a book, draw a picture, play table tennis, skateboard, play hockey
  • Portfolio: I like / I don’t like – děti psaly věty
  • New vocabulary: hobbies – baseball, basketball, hockey, skateboarding, badminton, painting, table tennis
  • Activity Book 70/1, 2
  • Reading practice – děti četly z tabule krátký text
  • I like/love/don’t like – děti ukazovaly pohybem a odpovídaly podle sebe – I like reading. I don’t like runnig. Apod.
  • Vysvěltili jsme si, co znamená: She likes/dislikes
  • AB 72/1
  • Děti se pak navzájem ptaly: What do you like doing? What don’t you like doing?
  • HW: AB 72/2
 • 21.3.

  LEAP ENGLISH DAY CAMP: Nezapomeňte se registrovat do 31. března a získat 10% slevu! Přihlášku najdete zde.

 • 14.3.
  • Clothes – What are you wearing? I’m wearing…
  • Portfolio: Děti psaly větu – I’m wearing…
  • Opakování: jacket, shoes, skirt, socks, trousers, t-shirt, shirt, jeans, sunglasses, dress, hat, handbag, glasses
  • Put on (obléknout si) /Take off (svléknout si) – děti předváděly  “Put your hat on.” “Take your glasses off.” atd.
  • AB 64/1,2
  • You’re wearing… game – děti jmenovaly, co má jejich kamarád na sobě
  • I’ve got/I haven’t got
  • AB 66/1
  • Každý říkal dvě věty: I’ve got a dog. I haven’t got a cat. I’ve got a pen. I haven’t got a sister.
  • Homework: AB 65/1
 • 7.3.
  • Opakování před testem: throwing, hitting, sitting, sleeping, kicking, flying a kite – pojmenovávání obrázků
  • Množné číslo – nepravidelné tvary: men, women, babies, children
  • Around the World – opakvání slovíček
  • Test Unit 5 – 8
 • 29.2.
  • Units 5 Songs – opakování
  • Portfolio: opakování množného čísla –  men, women, babies, children
  • Word sorting: děti řadily kartičky se slovy do kategorií (food, town, family, animals)
  • Opakování předložek místa – děti určovaly předměty na obrázku
  • Activity Book 63/1, 62/2
  • Snatch it – game:  Hitting, kicking, sleeping, flying a kite, sitting
  • Around the world – game: slovíčka Unit 5 – 8
  • Opakování – spelling slovíček
  • Příští týden budou děti psát test z Unit 5-8
  • Homework: AB 62/1

 • 22.2.
  • Introduction: Where do you live? I live in a house/flat.
  • Opakování: park, shop, street, hospital, cafe, flat, town; between, in front of, behind
  • Portfolio: Read and Draw: There are flats between a toy shop and a cafe.
  • Activity Book 58/2
  • Prepositions of place & town vocabulary
  • Děti četly text, podle zadání vystříhaly obrázky a ty lepily na různá místa na obrázku města.  
  • AB 57
  • Unit 8 Story otázky k příběhu: What is Dogzilla? (a monster dog) Where is the cat?  Does Monty like cats? What is behind Maskman?
  • Homework: AB 59
 • 15.2.
 • 1.2.
  • Unit 7 Song
  • Předložky: In Front Of, Behind, Between | Prepositions Song for Kids
  • Portfolio: Draw a donkey between two onions. Draw a lizard in front of a tree.
  • Chant – děti rytmicky říkaly: I love …. So do I. / I don’t.  
  • Activity Book str. 51 – poslech
  • Monty’s Sounds and Spelling  – sl, sn, sc, sp – Slow snail, scary snake, speedy spider.
  • AB 52/1
  • AB 53
  • Unit 7 Story
  • Homework AB 52/2
 • 25.1.
  • Beach ball toss: What’s your favorite animal? My favorite animal is a…
  • Portfolio: Draw a spider between an armchair and a sofa. Draw a frog under a bookcase.
  • Vocabulary – animals: cow, goat, sheep, duck, frog, lizard, spider, donkey
  • Activity Book 48/1
  • Unit 7 Song
  • AB 49/1
  • “I love …” “So do I. / I don’t.” – hra „židličkovaná“
  • Activity Book 50/1,2
  • Homework:  AB 48/2
 • 18.1.
  • Do You Like Spaghetti Yogurt? | Super Simple Songs
  • Portfolio: Draw a lunch. I’m having meat, bread, pears, and water. 
  • Marie’s Science (Where does food come from?)– video o tom jaké jídlo pochází ze zvířat (animals) a rostlin (plants)
  • Frogs on a log: děti vždy musely skočit na stranu do jaké kategorie  (animals” or “plants”) patří toto jídlo: : Where does it come from? Carrots, meatballs, yogurt, fish, potatoes, rice, chips, pasta, cheese, eggs, chicken, bananas, milk, pears, fries
  • Activity Book 46/1
  • Opakování Unit 5 – průběhový čas – getting, throwing, catching, flying, talking, jumping, sitting, hitting, cleaning, running, kicking, sleeping
  • Unit 5 Song
  • On Top of Spaghetti | Camp Song | Scratch Garden
  • Homework  AB 47/1
 • 11.1.
  • Go Bananas! | Camp Song | Scratch Garden
  • Unit 6 song
  • Portfolio: morning, lunchtime, evening – děti spojovaly s denním jídlem (breakfast, lunch, diner)
  • Reading – čtení krátkého textu na tabuli
  • Activity Book 43
  • AB 44/1
  • Shopping – děti ve dvojicích měly obrázek obchodu a seznam nákupu a střídaly se v roli zákazníka a prodavače: Have you got some…? Yes, here you are… nebo..No, I‘ m sorry.
  • Unit 6 Story – děti zhlédly video a poté hrály jednotlivé role
  • Telephone game – psaní slov s „ch“ – chicken, cheese, chocolate, lunch, kitchen, chips
  • Homework: AB str. 45
 • 4.1.
  • I’m Hungry! | Simple Food Song for Kids
  • Portfolio: food words
  • Nová slovíčka: bread, water, milk, eggs, chips, juice, chicken, rice, breakfast, lunch, dinner
  • Activity Book 40/1
  • Unit song 6
  • AB 42/1, 2
  • Game: děti procvičovaly fráze Can I have some …. Please? Here you are/ No, I’m sorry. (hra s kartičkami)
  • Homework: AB 41/2
 • 21.12.
 • 14.12.
  • „Santa Freeze Dance!“ 🎅🏼❄️ /// Danny Go! Christmas Songs for Kids
  • Portfolio: přítomný čas průběhový- děti psaly věty: She’s catching. He’s trowing apod.
  • Unit 5 Song
  • Activity Book 37
  • AB 36/2
  • Monty’s Sounds and Spelling – sound c/k
  • AB 38/1, 2
  • Unit 5 Story – What’s Grandpa doing? What’s Monty doing? What’s Maskman doing?; Watch story; poté jsme si příběh přečetli
  • Homework AB 39
 • 7.12.
  • „Santa Freeze Dance!“ 🎅🏼❄️ /// Danny Go! Christmas Songs for Kids
  • Family words – family tree
  • Activity Book 34/1
  • Psaní vět: Mom is beautiful, Dad is angry, My cousin is young.
  • Frogs on a log: rozlišování male & female (mom, dad, granpa, grandad, sister…
  • AB 35/2
  • Present continuous – catchig, throwing, getting, running, flying, jumping, cleaning, kicking..
  • Hot potato:“What’s he/she doing?” The class should say, “He’s/She’s …ing.”
  • Unit 5 Song
  • AB 36/1
  • Homework: 35/1
 • 30.11.
 • 23.11.
 • 16.11.
  • Go Bananas! | Camp Song | Scratch Garden
  • Check HW: 20/2, 23
  • Portfolio: spelling dictation: clock, mat, mirror
  • Nová slovíčka: mat, phone, sofa, lamp, clock, mirror
  • Activity Book 24/2
  • Mine/yours  a  it’s/they’re
  • Circle time – každý dal doprostřed jednu svou věc a ptaly se navzájem: Is this yours? Yes, it’s mine. No, it isn’t.
  • Písemné cvičení na yours/mine /it’s /they‘re
  • Unit 4 Song – At home
  • Prepositions: on, in, under, next to, in front of, behind, between – opakování
  • Activity Book 26/2
  • Homework: Activity Book 25/1, 2

  Příští hodinu budou děti psát souhrnný test z Unit 1-4, který Vám pak opravený přinesou k nahlédnutí domů.

 • 9.11.
  • The Counting by Twos Song | Counting Songs | Scratch Garden
  • Společná kontrola domácího úkolu
  • Nový pokyn ve třídě “Stack it!” – děti co nejrychleji naskládají vše, co majé rozložené na lavici, na hromádku.:-)
  • Portfolio: věty s this is / these are
  • Procvičování slovní zásoby: kite, teddy bear, robot, alien, watch, camera, computer game, tablet, lorry, board game
  • Activity Book 21
  • Whose is this _______? It’s ____’s.  Děti seděly k roužku, každý dal doprostřed nějaký svůj předmět a navzájem se pak ptaly: Whose this pen? It’s Kaja’s……
  • Unit Song 3
  • Activity Book 20/1
  • Monty’s Sounds and Spelling – zvuk /ai/
  • Telephone Game (tichá pošta) – děti s v týmech šeptaly zadaná slova a psaly je na tabuli:  white bike, five kites, I like bikes, nine kites, nine bikes
  • Homework: AB 20/2, 23
 • 2.11.
 • 19.10.
  • Unit 2 Song
  • Portfolio: numbers
  • Opakování: board, cupboard, bookcase, ruler, teacher, desk, nová slovíčka: sharpener, calculator, compass
  • Procvičování: Is there a … in my pencil case? There is/ There are
  • Activity Book str. 13
  • Online hra na procvičení there is/there are
  • Slova s „ee“ – tree, bee, see, seventeen, feet, green, knee.
  • Děti se navzájem ve dvojicích ptaly a odpovídaly:“How many bees can you see? 17 bees in the tree
  • Activity Book 14/2
  • Telephone game: I like cheese. Seventeen bees. Fourteen feet. Fifteen knees. Green trees.
  • Unit 2 Story  – děti odpovídaly na otázky: Where did Monty put the eraser?” (in the bag) How many pencils are there?
  • Homework: Activity Book str. 15
 • 12.10.
  • Let’s Count to 20 Song For Kids
  • Kontrola domácího úkolu
  • Portfolio: How many… are there? – podle obrázku děti psaly věty: There are 6 pencils… apod.
  • Nová slovíčka (school items): board, cupboard, bookcase, ruler, teacher, desk – formou her s obrazovými kartami jsme si upevňovali nová slova a opakovali také ta z minulého roku ( eraser, pen, pencil, chair, table, book)
  • Poslech k obrázku ze školní učebnice – děti hádaly : Where’s Lenny’s ruler?
  • Activity Book 10/1
  • Opakování čísel 11-20 – přiřazování čísel a čísel psaných slovem
  • Obrázek třídy  – odpovídání na otázky: How many desks are there? Bags? Cupboards? books? There are ….
  • Unit 2 song
  • There is/There are – jump the rope game – děti skákaly vždy na stranu „there is“ (slova v jednotném čísle) nebo „there are“ (slova v množném čísle.
  • Activity Book 12/2
  • Homework: 10/1 dokončit, 11/1
 • 5.10.
  • Alphabet Dance
  • Kontrola úkolu
  • Portfolio: spelling of colours – děti psaly 4 barvy
  • Spelling Hot potato game: v kroužku děti vždy dostaly zadnou barvu, kterou musely ústně spelovat
  • Activity Book 7/1, 8/1
  • Letters and spelling: děti sestavovaly slova z nastřihaných písmen (whale, Suzy, Simon, Grandma, red, blue, black, white, one, four, six, atd.)
  • Numbers: finger game – děti vždy schovaly ruku s daným číslem na prstech a na „Go!“ musely ve dvojicích vždy co nejdříve zavolat číslo svého protivníka.
  • Unit 1 Story
  • Activity Book 9/1 (listen and write the words)
  • Homework: AB 8/2, 9 celá stránka
 • 21.9.
  • Funky Counting Song | Numbers 1-10 | The Singing Walrus
  • Portfolio: Write the number!
  • PB 4: Present Star Family & toys
  • Procvičování “He’s/She’s _____.”
  • Hot potato game: What’s your name? How old are you? What’s her/his name? How old is she/he?
  • Activity Book 4/1
  • Numbers 1 – 20: hádání ukázaných čísel, spojování čísel psaných slovy s čísly
  • Opakování barev
  • Activity Book 6/1,2
  • Domácí úkol: AB 4/2, 5/1

 • 14.9.

  Na naší první hodině jsme se navzájem přivítali (také s Montym).

  Hello song

  Představili jsme si také nový název naší skupiny – „Lions„, zhlédli video o lvech.

  Name Game – v kroužku u tabule jsme si zahráli pohybovou hru: My name is … and I like … . Her/his name is … . She/He likes … .

  Portfolios – podepsali a ozdobili jsme si naše nové školní sešity

  Class Rules + Class poster = We are a team! – Připomněli jsme si pravidla chování na našich lekcích a podepsali náš skupinový plakát, čímž jsme se všichni zavázali tato pravidla v našich hodinách dodržovat: Be Prepared, Listen, Raise your hand, Speak English + Be Respectful

  New website – prohlédli jsme si nové webové stránky LEAP a ukázali si cestu, kde děti najdou informace o proběhlé výuce a zadaném domácím úkolu! Děti mají adresu web stránky napsanou v učebnici.

  Zahráli jsme si „spelling race“ – opakování písmen abecedy, sestavování slov z jednotlivých písmen.

  Připomněli jsme si systém sbírání hvězdiček, které děti dostávají za odměnu.