Sea Horses

 

Vyučující Christina Peragine
E-mail cperagine@leapcz.com

 

Asistentka Alice Krištůfková
E-mail akristufkova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

 • 23. 5.

  Hodinu zahajujeme písničkou – „Weather song“

  Conversation „How are you today?“

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  Grammar – opakujeme gramatiku – WAS / WERE – Yesterday, I was at school. I wasn’t at school on Sunday. Where were you yesterday? We were at home. It wasn’t rainy.

  Game – postřehová hra na slovíčka a jejich opakování

  První část hodiny je zaměřená na opakování před testem.

  Test – následuje test samotný

  Games Instrument sounds – hrajeme hry, hádáme hudební nástroje a zvuky, které nám připomínají

  „Who am I ? „– jeden žák sedí otočený zády ke kartičce s obrázkem a má 3 otázky na to, aby zjistil co se na obrázku nachází. Ostatní odpovídají. Všichni se vystřídáme.

 • 16. 5.

  „Weather song“ – hodinu zahajujeme písničkou

  Circle time – „Where is it colder than Prague? Canada is colder than Prague.“

  Portfolio – podle poslechu zapisujeme slovíčka – rain, rainbow, penguin, cold, whale

  New homework – AB str. 80, str. 81 / 3 – vypracovat do příštího týdne

  Game – hrajeme hru k procvičení slovíček – AB str. 81 / 2 – rainbow, beach, dry, bear, hat, dirty, weather, teacher, raining

  Dnešní hodinu se věnujeme opakování slovíček i gramatiky.

  Příští týden si napíšeme opakovací testík z Unit 7, 8.

  Activity – na mazací tabulky zapisujeme slovíčka a společně kontrolujeme a spelujeme – sweater, scarf, boots, coat, hat, trousers,

  Podle diktátu natabulky také malujeme – mountains, countryside, lake, beach, forest, city

  Grammar – opakujeme gramatiku – WAS, WERE – minulý čas – tvoříme věty – Yesterday I was at school. I wasn’t at school on Sunday. They were at school. It was snowing in December, but it is sunny today. It wasn’t rainy yesterday.

  Comparative srovnáváme obrázky,které děti kreslí na tabuli – používáme slovíčka – younger, louder, quieter, stronger, weaker, thinner, fatter, bigger, smaller, cleaner, dirtier, happier, sadder

  Activity – soutěžíme a hrajeme hry na procvičení slovíček a gramatiky – Snatch game, Back to Back – animals, weather, clothing – obrázkové karty slovíček

 • 9. 5.

  Hodinu zahajujeme písničkou – „Weather song“

  Circle time – konverzujeme, ptáme se a odpovídáme – „What is the weather like? It’s raining.“

  Portfolio – miss Christina předvádí pantomimou různé druhy počasí a my zapisujeme do sešitů – hot, windy, snowing, rainy

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  New homework – AB str. 77 – vypracovat do následujícího týdne

  Song – weather song – odpovídáme na otázky

  Bookwork – AB str. 75 / 1 – Where were you? – Saturday evening, Sunday morning. – ptáme se ve dvojicích a odpovědi zaznamenáváme do tabulky

  AB str. 76 / 2 – popisujeme obrázek

  Video – Lock and Key – sledujeme další příběh detektivů

  Grammar – porovnáváme – better, worse, bigger, smaller, cleaner, dirtier, longer, shorter, quicker, slower – kreslíme na tabuli a celou větou říkáme co vidíme – „The green cat is bigger than the red cat.“

  Games – hrajeme hry k procvičení slovní zásoby – Snatch game, Back to back

 • 2. 5.

  Hodinu zahajujeme písničkou – „Weather song“

  Circle time – ptáme se a odpovídáme – „Is it nice outside? Yes, it is nice outside. / No, it isn’t.“

  Portfolio srovnáváme ve větách – My dog is bigger than my bird. My shoes are dirtier than my hands. My hands are cleaner than my shoes.

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne – AB str 67 / 1, str. 68 / 1

  New homework AB str. 72/ 2, str. 74 / 2 – vypracovat prosím do příštího čtvrtka

  New vocabulary – slovíčka- sunny, rainy, windy, snowy, hot, cold, cloudy, rainbow

  Games – slovíčka procvičujeme formou her a soutěží

  Bookwork – AB str. 72 / 1, 73 / 1 – na základě poslechu kreslíme, str. 73 / 2 – tvoříme věty, str. 74 / 1 – jaké bylo počasí

  Video – sledujeme video o počasí a učíme se nová svlovíčka – scarf, coat, sweater, gloves, leggins, swim shorts

  Activity – k procvičení slovíček hrajeme hry – What’s missing a Snatch game.

 • 25. 4.

  Hodinu zahajujeme písničkou – „Animal dance“

  Circle time „What is weaker than an elephant?“ Ptáme se a odpovídáme.

  Portfolio – podle obrázků zapisujeme slovíčka z poslední lekce

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne – AB str. 64/ 1, str. 66/ 2

  New Homework – AB str. 67 / 1 and str. 68 / 1

  Bookwork AB str. 67 / 2 – vybarvujeme obrázky podle zadání – stronger, quieter /porovnáváme zvířátka /, str 68 / 2, str. 69 – poslech

  Video – sledujeme další příběh detektivů Lock and Key

  Gramatika – srovnáváme a učíme se používat druhý stupeň přídavných jmen – better, worse, bigger, smaller, cleaner dirtier, longer, shorter, quicker, slower

  Games – hrajeme hry k procvičení slovní zásoby – Snatch game, Lip reading and Hot potato

 • 11. 4.

  Hodinu zahajujeme písničkou a tancem – „Animal dance song“

  Conversation„What is your favourite animal? My favourite animal is a dog.“

  Portfolio – doplňujeme správná slovíčka do vět – I need jacket because I’m cold. I’m eating salad because I’m hungry. I’m drinking orange juice because I’m thirsty.

  Homework AB str 64 / 1, str. 66 / 2 – napište první písmenko od každého obrázku

  Games Animal flyswatter – postřehová hra se slovíčky

  Nová gramatika Comparatives – vysvětlení – He is taller than her. She is shorter than him.

  Porovnáváme dvě věci – větší, menší, chytřejsí, lepší – Big – Bigger, Small – Smaller, Clean – Cleaner, Dirty – Dirtier, Quick – Quicker

  X

  ale pozor nepravidelné stupňováníBad – Worse ( špatný – horší ), Good – Better (dobrý – lepší)

  GameSnatch game – hra se slovíčky s pomocí pantomimy – bat, bear, dolphin, jellyfish, kangaroo, lion, panda, penguin, shark, run, skip, swim, cold, hot, hungry, loud, strong, weak...., What is missing – hra s obrázkovými kartami

  Děti si dnes odnesly domů opravené testy. Chválíme za velmi dobré výsledky.

 • 4. 4.

  Hodinu zahajujeme pohybem a písničkou

  Introductions „How are you? I am happy!“ – ptáme se a odpovídáme

  Check homework – kontrolujeme společně domácí úkol z poslední hodiny

  Homework – AB str. 62 / 2 – vypracovat prosím do následujícího týdne

  Activity MUST, MUSTN’T – musím, nesmím – procvičujeme na základě vět a přiřazování

  I must drink water every day. I mustn’t go out the window. I must write in my notebook. I mustn’t write on the wall

  HIM, HER, THEM – opakujeme zájmena, v kruhu si ukazujeme a říkáme

  Opakujeme před testem slovíčka a probranou gramatiku.

  Test – napsali jsme si slibovaný test z Unit 5, 6.

  Po testu jsme se seznámili s novými slovíčky z Unit 7 – Animals

  S pomocí obrázkových karet hrajeme hry pro lepší zapamatování – What’s missing? Snatch game. Lip reading.

 • 21. 3.

  LEAP ENGLISH DAY CAMP: Nezapomeňte se registrovat do 31. března a získat 10% slevu! Přihlášku najdete zde.

  Hodinu zahajujeme písničkou – „Mountains song“

  Conversation„What can you see in the countryside? I can see a river. „

  Portfolio – děti kroužkují na tabuli jednotlivá slovíčka na těle hada a společně hlasitě a správně vyslovujeme

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  New Homework – AB str. 62/ 2 and str. 63/4

  Test – za dva týdny, 4. dubna si napíšeme opakovací test z Unit 5, 6

  Story cicling – AB str. 62/1

  Bookwork – AB str. 63 / 3

  Grammar Shall„I’m hungry /thirsty/cold/hot/ tired. Shall I get you _____? (some food/ a drink/ a jacket/ an ice cream / a chair)

  Game – Snatch game – procvičujeme clovíčka pomocí postřehové a pohybové aktivity – climb, dance, hop, jump, run, skip, swim, cold, fat, hot, hungry…..

 • 14. 3.

  Hodinu zahajujeme písničkou a protažením – „Mountains song“

  Conversation – „What do you eat on a picnic? I eat sandwiches on a picnic.“

  Portfolio – zapisujeme slovíčka podle obrázkových karet – leaf, picnic, plant, river

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  New Homework – učebnice AB str. 61 / 1

  Circle time – ptáme se a odpovídáme – Where do you want to live? I want to live in the city/ countryside

  Do you want to live where there is clean air? Yes, I do. / No, I don’t.

  Do you want to live where there are lots of people? Do you want to live where there is public transportation?

  Portfolio – AB str. 60 / 1 – Write an email to your friend about your dream place. Každý si dnes mohl napsat vlastní email kamarádovi.

  Game – „Snatch game“ – postřehová a pohybová hra se slovíčky

 • 7. 3.

  Zpíváme a tančíme – „Mountains song“

  Conversation„What can you do in a river? I can swim in the river?“ – ptáme se a každý vymyslí jinou odpověď

  Portfolio – napište 4 slovíčka z obrázkových karet – countryside

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  New Homework – AB str. 57 / 2, str. 5/ 2 – vypracovat prosím do následujícího týdne

  Games – hrajeme hry a předvádíme přídavná jména – bad, cold, fat, hot, hungry, loud quiet, strong, thin, thirsty, tired, weak

  opakujeme slovíčka formou her – countryside, action and health

  Bookwork – AB str. 57 / 1 – rozdělujeme slovíčka do dvou kategorií, str. 58 / 1, 2

  Video – sledujeme nové video „Lock and Key“

 • 29. 2.

  „Mountains song „– hodinu zahajujeme písničkou

  Conversation – ptáme se a odpovídáme – „When do you go outside? I go outside after school.“

  Portfolio – předvádíme si slovíčka a následně zapisujeme do sešitů – swim, dance, run, climb

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  New Homework – učebnice AB str. 54/ 2 and str. 56/2

  New vocabulary– představujeme si nová slovíčka a dbáme na správnou výslovnost

  ( river, lake, waterfall, leaves, plants, rock, countryside, field, forest, picnic, grass )

  Games – hrajeme hry s obrázkovými kartami pro lepší zapamatování slovíček

  a Scavenger hunt – hledáme po třídě 12 slovíček s přídavnými jmény. Slovíčka si předvádíme pantomimou a přiřazujeme k nim opaky.

  Bookwork – AB str. 54/ 1, 56/ 1 – spojujeme slovíčka opačných významů – bad, good, cold, hot, fat, thin, weak, strong, loud, quiet, hungry, thirsty, tired

  Video – sledujeme další příběh našich známých hrdinů – odpovídáme na otázky

 • 22. 2.

  Hodinu zahajujeme písničkou „Sick song“

  Conversation „What do you do when you are sick? I sleep a lot.“

  Portfolio – podle obrázkových kartiček zapisujeme slovíčka do sešitů – a temperature, a toothache, a backache, a cold

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  New homework – učebnice AB str. 53 / 1 – vypracovat prosím do následujícího týdne

  Opakování slovíček: a cold, a cough, a stomach-ache, a headache, a temperature, a toothache, a backache, an earache

  Activity – děti ukazují podle obrázkových kartiček zdravotní problémy a ostatní hádají-

  He’s got a headache. They’ve got a stomach- ache …..

  Video – společně jsme se podívali na nalší příběh dětektivů „Lock and Key“ – odpovídáme na otázky, které se k videu vztahují

  Bookwork – AB str. 52, 53

 • 15. 2.

  Hodinu zahajujeme písničkou – „Valentine’s Day song“

  Conversation – ptáme se a odpovídáme v kruhu – “ What do you do on Valentine’s Day?“

  Domácí úkol- kontrolujeme domácí úkol z minulé hodiny

  New Homework učebnice AB str. 49/ 2, str. 51 (celá)

  Bookwork – AB str. 50/ 1 – I’ve got, You’ve got, We’ve got, They’ve got and He’s got, She’s got, It’s got

  AB str. 50 / 2 – děti se orientují v různých situacích a a vybírají – „what you must or mustn’t do“ – děti tvoří věty

  Activity – učebnice AB str. 49 / 1

  Pohybová aktivita – Show me – swim, skip, jump, hop, climb, run, dance

  Video – sledujeme příběh – „Lock and Key“ odpovídáme na otázky – „How many cakes does Key have?“, „Which cakes are they?“, “ What does the thief take?“, “ What does „rich“ mean?“

 • 1. 2.

  Hodinu zahajujeme písničkou – „Sick song“

  Conversation – „What do you do during the February holiday? I see my friends.“

  Portfolio – podle obrázkových kartiček děti zapisují do sešitů slovíčka

  Homework – kontrola domácího úkolu z minulého týdne

  New homework – učebnice AB str. 46 cv. 1, str. 48 cv. 2

  Games – hrajeme hry pro snadné zapamatování nových slovíček – pantomimou předvádíme slovíčka a ostatní hádají – a cold, a cough, a stomach-ache, a headache, a temperature, a toothache, a backache, an earache, well, ill,

  Activity – ptáme se a odpovídáme – What’s the matter? I’ve got /He’s got a cough/ a headache…

  GrammarMUST x MUSTN’T – povídáme si o tom co ve škole, v parku, v knihovně musíme a nesmíme dělat

  Bookwork – AB str. 41 / 1, 2 str. 48 / 1, 2

 • 25. 1.

  Hodinu zahajujeme písničkou – Winter song

  Conversation – ptáme se a odpovídáme – „How are you today?“

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne a nový úkol nezadáváme

  Activity opakování před testem – krátce opakujeme nejdůležitější části gramatiky a psaní slovíček

  Test – napsali jsme si slibovaný test z UNIT 3 – 4

  Games – představujeme si slovíčka z nové lekce a hrajeme hry s pomocí flashcards – Hot potato, What’s missing

 • 18. 1.

  Hodinu zahajujeme písničkou „Winter song“

  Conversation„Where can you find a clock? I can find the clock in the classroom.“ Ptáme se a odpovídáme.

  Homework – kontrolujeme společně domácí úkol z minulého týdne

  Homework – učebnice AB str. 44/ 1, str. 45/ 4 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 25. 1.

  Test party Příští týden ve čtvrtek si napíšeme opakování z probraných lekcí.

  Games Snatch – opakujeme slovíčka formou her

  Bookwork – učebnice AB str. 43 / 1, 44 / 1, str. 45 / 3 – formou soutěže vyřazujeme slovíčko, které do řady nepatří – kroužkujeme

  Adverts – učebnice AB str. 42 / 2 ( PB str 43 / 4 – na tabuli ) – zapisujeme si poznámky k jednotlivým reklamám, tvoříme další podle otázek

 • 11. 1.

  Hodinu zahajujeme písničkou „Winter song“

  Konverzujeme v hruhu, ptáme se a odpovídáme – „What do you do on Sunday morning? I watch TV. „/ I sleep, I play football, I help my mom/

  Portfolio – do sešitu si zapisujeme slovíčka podle obrázkových kartiček – procvičujeme správné psaní

  Homework učebnice AB str. 37, str. 38 cv. 2, str. 41 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 18. 1.

  Activity – nová slovíčka – Places around the town – seznamujeme se s novými slovíčky pomocí obrázkových karet

  Where is the hospital? Where is the swimming pool? – děti se orientují podle mapy na interaktivní tabuli a dokáží popsat polohu místa.

  prepositions of place song opakujeme předložky spojené s místem

  Nová gramtikaMust – musí, Can – může – učebnice AB str. 39 cv. 2

  What must she do? What can she do?

  Video – Na závěr si pouštíme další příběh detektivů Lock and Key – odpovídáme na otázky

 • 4. 1.

  Přivítali jsme se  novoroční písničkou a ptáme se, co kdo obvykle dělá na Silvestra – „What do you always do on New Year’s Eve? I always spend time with family/ dance/ play games ….“

  Portfolio – ukazujeme si obrázky slovní zásoby související s novoročními oslavami, zapisujeme si je do sešitu a kreslíme obrázky (fireworks, party, confetti, clock)

  Vocabulary- fireworks, clock, party hat, toast, balloons, confetti, mask, blower, crown

  Activities –
  New Years Coloring Page – podle čísel si vybarvujeme obrázek k novému roku.
  Vocabulary Review – opakujeme slovní zásobu od začátku školního roku pomocí obrázkových karet; z řady obrázků určujeme, který do ní nepatří

  Scavenger Hunt – hledáme obrázky s novoroční tématikou schované po třídě; poté si říkáme, jak se slovíčka vyslovují a co znamenají.
  Wordsearch – luštíme osmisměrku na novoroční téma.
  Interview – dělíme se do menších skupinek a ptáme se spolužáků, co nejhezčího zažili v minulém roce – „What was your favourite part of 2023?

 • 21. 12.

  Zatančli a rozcvičili jsme se u The Gingerbread Cookie Dance!“/// Danny Go! Christmas Songs for Kids 

  Activity –děti vytvořily vánoční řetěz z papíru, kdy na jednotlivé papírky zapisovaly různá slova spojená s vánoční tematikou

  Christmas vocabulary game, luštíme vánoční křížovku

  Film – po přestávce a v rámci občerstvení děti sledovaly příběh – „A Trash Truck Christmas

  Všem dětem i rodičům přejeme krásné Vánoce – MERRY CHRISTMAS!

 • 14. 12.

  Hodinu zahajujeme koledou a zpěvem – Jingle Bells

  Conversation – „When do you go to bed? I go to bed at 8 o’clock.

  Portfolio – podle obrázkových kartiček zapisují děti slovíčka do sešitů

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne

  Nový domácí úkol – AB str. 35 / 1

  Bookwork – PB str. 34 / 1 – Astronaut – posloucháme, odpovídáme na otázky

  Str. 35 / 4 – posloucháme, střídáme se ve čtení a odpovídámena otázky související s textem

  AB str. 34 / 1 – procvičujeme určování hodin, opakujeme dny v týdnu

  Daily routines – vzájemně se ptáme a odpovídáme – When do you wake up? When do you go to school? When do you go to bed?…….. I wake up at ……, I go to school at…….I go to bed at …….

 • 7. 12.

  Zahajujeme vánoční koledou a zpěvem – Jingle Bells

  Conversation – „When do you wake up in the morning? I wake up at seven o’clock.“

  Portfolio – na základě obrázkových kartiček děti zapisují čtyři slovíčka do sešitů – společně kontrolujeme

  Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

  Homework – Nový domácí úkol – AB str. 32 / 2, str. 33 – celá

  Activity – PB str. 28 / 1 – rozdělíme se do dvou týmů a míčkem házíme na obrázky na tabuli v momentě, kdy slyšíme frázi

  str. 31 /1 – hrajeme hru Bingo

  PB str. 33 – Lock and Key – video – sledujeme příběh a odpovídáme na otázky. “ When do Lock and Key get up? What does Key do at the end? Do they work a lot? Are they clever?“

  Děti si odnesly domů opravené testy, které dopadly velice dobře.

  Dnes si děti také půjčily knížky z naší knihovny. Prosíme po přečtení vrátit do dvou týdnů – 21. 12.

 • 30. 11.

  Hodinu začínáme písničkou – „Hello Miss Linky“ a konverzujeme v kruhu – „How are you today? What do you do every day? Every day, I eat breakfast.“

  Portfolio – děti si namalovaly 4 obličeje do sešitů a podle instrukcí doplňovaly – moustache, beard, curly hair, straight hair,

  Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne – osmisměrka

  Homework – učebnice AB str. 29/ 1, str. 30/ 2 – vypracovat prosím do příštího čtvrtka 7. 12.

  Activity – hrajeme hry pro dobré zapamatování slovíček – “ What is missing?“

  Bookwork – AB str. 28/ 1, PB str. 29/ 1 – What happens first? Děti seřazují obrázky.

  Nová slovíčka:

  Days of the week – dny v týdnu, zapisujeme na tabuli – AB str. 30 / 1

  AB str. 29/ 2 – BEFORE X AFTER -/ před a po/ – trénujeme názorně i formou her

  Always, sometimes, never /vždy, někdy, nikdy/

 • 23. 11.

  Dnešní hodina je zaměřena především na opakování, jelikož nás čeká test z probraných lekcí.

  Activities – procvičujeme psaní číslovek vedle číselné řady.

  Games – na interaktivní tabuli soutěžíme v týmech v poznávání slovíček a slovíček, která nepatří do řady. Opakujeme také slovíčka z poslední lekce s pomocí obrázkových kartiček.

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

  Po přestávce jsme si napsali test samotný. Příští týden přinesou děti opravený test k nahlédnutí i rodičům.

  Ve zbývajícím čase děti luští osmisměrky. Kdo nestihl, dodělá si doma za domácí úkol.

 • 16. 11.

  Hodinu zahajujeme písničkou a rozhovorem – „Where do you live? I live in Smíchov.“

  Portfolio „What’s your address? It’s …….. „Podle poslechu vybíráme správnou adresu

  Opravujeme domácí úkol z minulého týdne

  Bookwork – PB str. 19 – video – Living spaces – podle poslechu označujeme jednotlivé obrázky

  AB str 24/ 125/ 1

  Opakujeme slovíčka jednotlivých členů rodiny a popis osob – parents, son, daughter, uncle, aunt, moustache, curly hair, fair hair …..

  Numbers – opakujeme psaní číslovek slovem /bude v testu/

  Test – ve čtvrtek 23. 11. si napíšeme test z probraných lekcí

  Homework – AB str. 26, 27 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka

 • 9. 11.

  Hodinu zahajujeme písničkou – „Hello Miss Linky“

  Konverzace – „What do you live in? I live in a flat.“ Ptáme se mezi sebou a odpovídáme.

  Portfolio – děti si zapisují 5 věcí, které popisují spoplužákův obličej. / long hair, short hair blue eyes, small nose, big ears /

  Kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

  ActivityHouse numbers – Activity book str. 22 / 2

  Procvičujeme předložkyabove, below, between, next to

  Video – sledujeme příběh Lock and Key – podle textu odpovídáme na otázky.

  Homework – Activity Book str. 21, 23

 • 2. 11

  Halloween Freeze Dance

  „How are you? What do you do on Halloween? „– ptáme se a odpovídáme

  Portfolio – Halloween vocabulary – pumpkin, bat, black cat, spider, ghost, skeleton

  New vocabulary – town, city, village, downstairs, upstairs, balcony, basement, lift, flat

  s novými slovíčky hrajeme hry a soutěžíme pro lepší zapamatování

  Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulé hodiny

  Bookwork Activity Book str. 15 – podle poslechu malujeme, str. 18 / 2 luštíme křížovku

  Halloween ABC song

  Homework – Activity Book str. 18 / 1, str. 19 / 1 – vypracovat prosím do příští hodiny

 • 19. 10

  Hodinu zahajujeme písničkou „Where is it?“

  Portfolio – do sešitů si děti zapisují jména členů rodiny z učebnice – Uncle Bob, Aunt May, Uncle Fred, Grandma Star……

  Domácí úkol kontrolujeme si společně domácí úkol z minulé hodiny

  Games – hrajeme hry na procvičení slovíček, děti soutěží v týmech, opakujeme si rodinné vazby

  Bookwork – Actiity book str. 16 cv. 1, 2 – Každý podle své rodiny zapisuje čísla jednotlivých členů

  Nová slovíčka PLUS, GREATER THAN

  Poslech, výslovnost – na tabuli zapisujeme slovíčka – „dinner“ a „eight“ – poznáváme rozdíl a zařazujeme správné další slovíčka do jednotlivých skupin – late, play, brother, paint, sister, grey, train, mother ….

  Star Chart – podle počtu nasbíraných hvězdiček dnes děti obdržely odměny za dobře odvedenou práci

  HomeworkActivity book str. 16 / 3, str. 17 / 1 děti budou potřebovat pracovat s počítačem, proto prosíme rodiče, kteří ještě děti nezaregistrovali pomocí kódu v učebnici, aby tak učinili a děti na platformu přihlásili. Děti budou touto formou pracovat i dále, nejen v rámci domácí přípravy.

 • 12. 10

  Zahajujeme písničkou a konverzací „How are you today? I’m happy /hungry, fine, ok, great…../.

  Portfolio – děti vypisují do svých sešitů pět členů rodiny – aunt, uncle, daughter, son, parents…..

  Domácí úkol z minulé týdne společně kontrolujeme.

  Bookwork Pupil’s book str. 7 – posloucháme písničku, sledujeme text

  What is he doing? What is she doing? He is riding a bike. She is driving a car. She is flying a kite.

  Nová slovíčka beard, moustache, curly hair, straight hair, fair hair, clever, naughty, quiet – procvičujeme s obrázkovými kartami

  Activity book str. 14 cv. 2, str. 15 – podle poslechu kreslíme

  Homework – domácí úkol Activity book str. 11, 13 cv. 1 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 19. 10. Děkuji

 • 5. 10.

  Začínáme písničkou a protažením – „In, On, Under, Behind song“

  Conversation – ptáme se a odpovídáme – „How are you today? I’m great ( happy, ok, hungry, sleepy…..)“

  Portfolio – do sešitů si zapisujeme čísla od 11 – 20 a číslice vypisujeme slovy ( eleven, twelve, thirteen ……….twenty )

  Domácí úkol – kontrolujeme domácí úkol z minulé hodiny.

  Activity – názorně procvičujeme předložky – in, on, under, between, behind, in front of, next to

  Bookwork – Activity book str. 8/ 1, 2

  Family tree – s pomocí obrázkových kartiček si vysvětlujeme rodinné vazby a také nová slovíčka – aunt, uncle, daughter, son, granddaughter, grandson, grandparents, parents, children, wife, husband, brother, sister

  Grammar – přivlastňovací vazba – Stella’s brother, Suzy’s Dad, Miss Christina’s shoes……..

  Homework – Domácí úkol – Activity book, str. 10/ 2 a 12 – celá . Vypracovat prosím do příštího čtvrtka 12. 10. Děkuji

 • 21. 9.

  Přivítali jsme se a zacvičili si u písničky – „Count with me“

  Portfolio – Write the numbers 1 through 20

  Bookwork – Pupil’s book – pouštíme si krátké video a představujeme si the Star Family str. 4 cv. 1 – známe jednotlivé členy a jejich jména

  Activity book – str. 4 cv. 1, str. 5 cv. 1 – vybarvujeme podle instrukcí

  str. 6 cv. 1 – zapisujeme jména podle obrázku stínu

  Předložky in, on, under, next to, behind, between

  Activity – po třídě máme rozmístěné obrázkové kartičky, děti mají za úkol je najít a popsat, kde se nacházejí – Stella is under the table. Simon is in front of the board. Suzy is behind the chair.

  Gramatika průběhový časeating, drinking, reading, sitting, jumping, talking, throwing

  Předvádíme si jednotlivé aktivity a pojmenujeme – He’s reading. She’s singing. He’s eating.

  Homework – Activity book str. 4/ 2, str. 5/ 1, str. 6/ 2 – vypracovat prosím do čtvrtka 5. 10

 • 14. 9.

  Dnes jsme se přivítali na první hodině v letošním roce.

  Nejdříve jsme se představili –“I’m Miss Christina. What’s your name?” “Hello. I’m Miss Alice”.

  Conversation – “I’m Miss Christina. I’m 10 years old. How old are you?” “I’m Miss Alice. I’m 10 years old. This is Christina. She is 10 years old. How old are you?”

  Team mascot – představili jsme si maskota naší skupinky a tím budou v letošním roce „SEA HORSES“. Podívali jsme se na krátké video a obrázky. Pověděli jsme si základní informace o mořském koníkovi. Ptali jsme se a k otázkám přiřazovali správné odpovědi.

  Class rules – dnes jsme si také zopakovali pravidla, která budeme v našich hodinách dodržovat. Následně děti podepsaly certifikát jako uzavření dohody mezi námi.
  (pay attention (listen to the teacher and to other students when they are speaking), raise your hand, bring your books and homework, be kind (no fighting or bullying), help each other, no mobile phones, no running, no standing or sitting on desks.”)

  Děti, které nenavštívily Back-to-school dostaly dnes učebnice.

  Portfolio – Ozdobili a podepsali jsme si sešity, které budeme v hodinách potřebovat

  Homework – domácí úkol – do příštího týdne děti přinesou od rodičů podepsaný list papíru, kde jsou informace jak se dostat na stránky naší skupinky. Zde najdou veškeré informace z hodin a domácí úkoly.