Jaguars

 

Vyučující Carinna Marrone
E-mail cmarrone@leapcz.com

 

Asistentka Nikita Bernardová
E-mail nbernardova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Videa k domácí přípravě a opakování – Super Minds Vocabulary

 • 27.9.

  PŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 2.10.: WB str. 9 + seškrábat kódy na první vnitřní straně Student’s Book a Work Book a zaregistrovat se na online platformu Cambridge One (detailní postup je pod kódem popsán)

  Příští středu (4.10.) si napíšeme test z Unit 0. Prosím zopakujte si nová slovíčka a gramatiku.

  Introduction: „What are your plans for tomorrow?“ (state holiday)

  Notebooks: luštíme na tabuli zpřeházená nová slovíčka

  Student’s Book: WB str. 7, 8

  Vocabulary: big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist, amusement park/fair, fairground, try out, adventure, exciting, free time, an explorer, famous

  Grammar: Simple Present Questions with „do/does“ or „to be“

  Např. Do you want to be famous? Is Lucy your best friend?

  Simple Past Questions with „did“ or „to be“

  Např. Did you dance? Were you scared?

  Other Activity: extra practice, games (Ten Second Picture, Blaster!), Student of the Month

 • 25.9.

  Homework due Monday 2.10.: WB str. 9

  Introduction: „What did you do at the weekend? Did you go somewhere/watch some movie/read some book? Did you have fun? How was the weather?“

  Notebooks: posloucháme výslovnost nových slovíček a přepisujeme je do sešitu

  Student’s Book: SB str. 8, 9: Story, SB str. 118: Language Focus

  Vocabulary: big wheel, roundabout, dodgem cars, mayor, rollercoaster, band, microphone, journalist, photographer

  Grammar: Present Simple Questions with “Do/Does” and “Is/Are” & Past Simple Questions with “Did/Were/Was”

  Other Activity: active video, worksheet 3, games

 • 20.9.

  PŘIPOMÍNÁM HW due 25.9. – WB str. 4, 5

  Notebooks: luštíme zpřeházená slovíčka z nové slovní zásoby

  Student’s Book: SB str. 4, 7

  New Vocabulary: big wheel, roundabout, dodgem cars, mayor, rollercoaster, band, microphone, journalist, photographer

  New Grammar: Present Simple Questions with “Do/Does” and “Is/Are” & Past Simple Questions with “Did/Were/Was”

  Other Activity: děti píší do sešitu pět věcí, které rády dělají, pak chodí po třídě, komunikují s ostatními a snaží se zjistit, kdo dělá rád stejné věci (SB str. 6 cv. 2), dále plnění pracovního listu a aktivní video na protažení

 • 18.9.

  Homework due Monday 25.9.: WB str. 4, 5

  Notebooks: hláskujeme nová slovíčka, viz Vocabulary

  Student’s Book: SB str. 5, 6

  Super Minds Videos: představujeme si novou slovní zásobu a její hláskování pomocí nových videí na našich stránkách, ZDE

  Vocabulary: big wheel, roundabout, dodgem cars, mayor, rollercoaster, band, microphone, journalist, photographer

  Grammar: Present Simple Questions with “Do/Does” and “Is/Are” & Past Simple Questions with “Did/Were/Was”

  Other Activity: active video, worksheet 1, finishing up our class poster

 • 13.9.

  Introduction: „What three things would you take to a deserted island?“ Diskutujeme.

  Notebooks: „two truths, one lie“ – píšeme tři věty o svém životě, jedna je nepravdivá a ostatní musí uhádnout, o jakou se jedná.

  Class Posters: Dokončujeme práci na třídních plakátech „Jaguars“.

  Active Video: Would you rather?

  Video: Pouštíme si krátký dokument o „Jaguars“, abychom je poznali. Ke zhlédnutí ZDE.

  Games: Hrajeme naši oblíbenou hru, Blaster!

 • 11.9.

  Vítáme naše žáky v novém školním roce!

  Nejdříve jsme se přivítali a potom jsme se spolužáky sdíleli náš oblíbený zážitek z léta. Potom jsme dostali nové „notebooks“ a každý po svém jsme si ozdobili jejich titulní stranu. Když jsme byli všichni hotoví, zopakovali jsme si pravidla třídy a zásady toho, jak se k ostatním máme chovat. Souhlasili jsme, že pravidla budeme respektovat a všichni jsme se podepsali. Abychom jen neseděli, zahráli jsme si aktivní video a po zbytek hodiny jsme pracovali na našem třídním „Jaguars“ plakátu, který dokončíme příští hodinu a bude viset na chodbě v přízemí školy.

  Také jsme dnes dostali učebnici a pracovní sešit, tento týden je ale zatím nosit nemusíme.