Rattlesnakes

 

Vyučující Will Olson
E-mail wolson@leapcz.com

 

Asistentka Hana Kolářová
E-mail hkolarova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Videa k domácí přípravě a opakování – Super Minds Vocabulary

 • 26. 9.

  Timebomb – Opět jsme zahájili hodinu dětmi oblíbenou hrou s časovačem na různé okruhy. Přidali jsme k procvičení také téma „Které věci se nacházejí ve třídě.“

  Portfolios – Do svých sešitů děti zapisovaly „There is a … /There are some …“ dle věcí, které ve třídě vidí. Následně doplňovaly chybějící slova do vět podle počtu písmen (procvičování správného zápisu písmen ve slovech).

  Back to school words – Děti si kreslily ve dvojicích na destičky různé obrázky s tematikou věcí ve třídě (opakování), musely navzájem uhodnout, které slovíčko druhý nakreslil.

  HW – Po přestávce jsme si prošli stránky s úkoly z minulého týdne, do příštího úterý (3. 10.) dostaly zadané úkoly na stranách 6 a 7, které jsme s dětmi opět prošli a vysvětlili si je.

  Story reading – Ve dvou skupinách jsme s dětmi pročítali příběh v našich učebnicích (stylem komixu), který jsme si poté poslechli. Následně jsme se o příběhu pobavili a udělali společně cvičení v učebnici, která na téma navazovala.

  Superhero – V závěru hodiny si děti vytvářely své superhrdiny se superschopnostmi a dozvídali jsme se, co jejich hrdinové umí. Jelikož ne všechny děti své superhrdiny dokončily, k této aktivitě se vrátíme příští týden.

 • 21. 9.

  Hot seat – Nejprve jsme si s dětmi zopakovali slovíčka z minulé hodiny a ta, co již znají z minulého roku.

  Portfolios/Grammar – Děti si dále opakovaly a určovaly There is…/The are… pomocí obrázku, které věci na něm jsou. 

  Tuto gramatiku následně procvičovaly na správném spojování (jednotné a množné číslo).

  Review Numbers 1-20 – Zopakovali jsme také čísla od 1 do 20, abychom mohli pokračovat s čísly od do 100.

  Superminds – Po přestávce jsme se dostali k již výše zmiňovaným číslům od 1 do 100, na kterých děti pracovaly v učebnicích na str. 6 a 7. Věnovali jsme se také poslechu a čísla procvičovali s našimi hrdiny.

  Poster and Back to School word search – V poslední části naší hodiny děti dokončovaly své osmisměrky a chřestýše na náš plakát.

 • 19. 9.

  Timebomb – Hodinu jsme zahájili hrou horká brambora, jejíž pravidla již děti znají z minulých lekcí.

  Portfolios – Děti dále pracovaly ve svých sešitech, kam měly zapsat dvě věci, co mohou (I can) a jednu věc, kterou nemohou (I can´t). Následně si měli ve dvojicích sdílet své zápisy pomocí otázek (Can you…?) a odpovědí (Yes, I can./ No, I can´t)

  Back to school – Dále jsme si představili názvy věcí a prostorů v místnosti školy (bookcase, wall, door, window, …) díky kartičkám/flashcards a interaktivnímu videu.

  S dětmi jsme si také zazpívali písničku, při které se měli pohybovat směry k věcem, které byly v textu řečeny.

  HW – Dětem byl také zadán letošní první úkol, všechny si zakroužkovaly strany 4 a 5, které mají vyplnit do příštího úterý 26. 9. (úkoly budou vždy zadávány až na další týden, ne na následující hodinu).

  Grammar – Po přestávce jsme se věnovali opakování gramatiky z minulého roku (There are/is…)

  Superminds/ Student Book – V učebnicích děti pracovaly na str. 4 a 5.

  Poster and Back to School word search – V závěru hodiny děti dokončovaly svoje chřestýše (náš maskot) na plakát a pro ty, kteří již dokončili, Will připravil osmisměrku se slovy z probírané tematiky.

 • 14. 9.

  Hotseat: Na začátku hodiny opakujeme slovíčka z minulého roku pomocí kartiček s obrázky, které dvě děti hádají a zbytek jim napovídá.

  Notebooks: Dále pokračujeme v sešitech, kde děti mají za úkol správně dopsat slova (včetně gramatiky) do nachystaných vět.

  Rules: Opakujeme si pravidla díky hře „Build a Flower“, stejný princip jako naše hra šibenice. Pravidla si dále opakujeme ještě díky hře „Simon says…“.

  Textbook: Po přestávce pracujeme s našimi učebnicemi, ve kterých mají děti najít různé věci (a train, something blue, something big, …) – opět na zopakování.

  Rattlesnakes: Následně si pouštíme video, ze kterého mají děti zjistit informace o našem maskotovi (Where does it live?, What does it eat?, What can it do?)

  V závěru hodiny děti vybarvují podle své fantazie každý svého papírového chřestýše, kteří přijdou na náš poster/plakát.

 • 12. 9.

  Letošní první hodinu jsme si nejprve s dětmi povídali o jejich létě, jaké bylo, kam se podívaly a jak si to tam užily.

  Stick Figure – Will dále namaloval na tabuli postavičku (jeho) a k ní 4 slova. Děti měly za úkol hádat, v jakém smyslu se k němu ta 4 slova vztahují (např. Basketball – Willův oblíbený sport). Následně děti vytvářely své postavičky.

  Who is in your circle? – Následně děti ještě otázkami “Do you like?” a odpověďmi “Yes, I do./No, I don’t.” zjišťovaly, který ze spolužáku/spolužaček má rád stejné zvíře (téma) jako on/ona.

  Decorate portfolios: Rozdali jsme dětem sešity, do kterých si budou v hodinách zapisovat, děti si sešity podepsaly a barevně vyzdobily.

  Days of the Week: Po přestávce jsme si také společně zopakovali dny v týdnu pomocí písničky.

  Classroom rules: Následně jsme si s dětmi rovnou ujasnili pravidla naší skupiny, která si rovnou zapsaly do svých sešitů.

  Hot potato: Na závěr jsme si zahráli také hru horká brambora/bomba, kdy si děti navzájem předávají v našem případě míč po tom, co řeknou jedno slovo na dané téma (food, animal, names, …). Ovšem musí to stihnout v časovém limitu, snaží se “míče” zbavit co nejrychleji, aby ho nedržely po uplynutí tohoto limitu.