Rattlesnakes

 

Vyučující Will Olson
E-mail wolson@leapcz.com

 

Asistentka Hana Kolářová
E-mail hkolarova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Videa k domácí přípravě a opakování – Super Minds Vocabulary

 • 11. 4.

  Hot Seat: Hodina začala hrou na zopakování daných slovíček, hádání probíhalo formou soutěže.

  Notebooks: Do svých sešitů si děti zapisovaly 4 věty podle obrázků se zadáním „I’d like to …“:

  I’d like to sail a boat.

  I’d like to fly a helicopter.

  I’d like to ride a motorbike.

  I’d like to drive a lorry.

  Poslední dvě věty na interaktivní tabuli měly zpřeházená slova, děti je měly poskládat do správného pořadí. (She is riding a scooter., Is she watching a TV?)

  SB: V učebnici jsme si str. 93 udělali jako poslední cvičení před testem.

  Test Unit 7: Po přestávce nás už čekal pouze test ze 7. lekce.

 • 9. 4.

  Timebomb: Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (Places in a city, Transport, Things in This Room), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

  Notebooks: Do svých sešitů si děti zapisovaly 6 vět podle obrázků se zadáním „What are they doing?“:

  He is riding/driving a motorbike.

  They are playing tennis.

  He is doing a homework.

  He is flying a plane.

  She is riding a bike.

  He is driving a taxi.

  Word Practice: Děti dostaly do dvojice mazací tabulku, fix a hadřík a k procvičení slovíček naší lekce (doprava) je navzájem kreslily a hádaly.

  HW: Před přestávkou jsme si ještě zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne, na příští týden vzhledem ke čtvrtečnímu testu žádný zadán nebyl.

  WB: Po přestávce děti v bílých učebnicích/pracovních sešitech na str. 88 nejprve komentovaly obrázek větou: „I see …“ a následně podle audionáhravky ve cv. 1 vybarvovaly zadané věci (dopravu). Na následující str. 89 děti ještě ve dvojicích četly a udělaly cv. 1.

  Kahoot: Na závěr dnešní hodiny měl Will pro děti připravený také Kahoot k poslednímu zopakování před naším testem. Opakování se týkalo především průběhového času a slovíček dopravy.

  Test Unit 7: Připomínám na tento týden naplánovaný test ze 7. lekce – ve čtvrtek (11. 4.).

 • 4. 4.

  Hot Seat: Hodina začala hrou na zopakování daných slovíček, hádání probíhalo formou soutěže.

  Notebooks: Následně děti doplňovaly do svých sešitů správně názvy transportu podle interaktivní tabule, na které byla písmena zpřeházená (helicopter, lorry, bus, motorbike, scooter, taxi, boat, skateboard), také dvou zpřeházených vět: „He is riding a bike.“ a „I am flying a kite.“

  Crazy Transport: Před přestávkou měly děti ještě chvíli na dokončení svého smyšleného dopravního prostředku, který se skládal z minimálně 2 různých typů DP, děti ale mohly zvolit libovolné množství + také na papír dopisovaly větu, jak se vozidlo jmenuje a kam by se s ním rády dostaly („I’d like to go to …“). Následně jsme si tyto výtvory prezentovali a sdíleli.

  Word Practice: K procvičení slovíček děti hádaly pomocí zvukové stopy, o který transport se jedná. Naučily se také dvě nová slovíčka: Freight Train (nákladní vlak) a Skilift (lyžařský vlek). Tato slovíčka jsou samozřejmě bonusová a v testu se neobjeví.

  SB: V našich učebnicích jsme si následně na str. 86 poslechli příběh našich superhrdinů, ještě před ním měly děti za úkol najít všechny typy transportů, které se v něm objevily. Na str. 87 jsme udělali ještě cvičení na doplňování slovíček, které vycházely z příběhu.

  HW: Připomínám zadaný domácí úkol na úterý (9.4.) – všechna cvičení na str. 84 a 85 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

  Test Unit 7: Příští týden ve čtvrtek (11. 4.) nás čeká zmiňovaný test ze 7. lekce.

 • 2. 4.

  Timebomb: Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (Places in a city, Fruit or Vegetables, Transport, Names), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

  Notebooks: Do svých sešitů děti odpovídaly podle obrázků na otázku „What are they doing?“

  1. He is drawing a picture.
  2. He is flying a rocket.
  3. She is riding a scooter.
  4. She is playing a guitar.
  5. They are playing football.
  6. They are playing video games.

  Word Practice: Následně děti v interaktivní hře hádali podle popisku z obrázků typ transportu. Procvičili si tím tedy i čtení, každý mohl jít 2x.

  HW: Před přestávkou dostaly děti zadaný domácí úkol na příští úterý (9. 4.) – všechna cvičení na str. 84 a 85 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

  SB: V učebnici jsme na str. 88 udělali poslechové cvičení, ve kterém děti využily své učebnicové nálepky. Na str. 89 nás čekalo ještě jedno poslechové cvičení, díky němuž děti zaškrtávaly v rozvrhu dny, o kterých se v nahrávce mluvilo. Udělali jsme také cv. 3, ve kterém děti pracovaly ve dvojicíh, vzájemně si četly text a opět zaškrtávaly – tentokrát správné obrázky.

  Crazy Transport: Poslední aktivitou dnešní hodiny bylo vytvoření bláznivého dopravního prostředku, který se skládal z minimálně 2 různých typů DP, děti ale mohly zvolit libovolné množství. Také na papír dopisovaly větu, jak se vozidlo jmenuje a kam by se s ním rády dostaly („I’d like to go to …“).

 • 26. 3.

  Timebomb: Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (Parts of the Body, Transport), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

  Notebooks: Do svých sešitů si děti zapisovaly 6 vět podle obrázků se zadáním „What are they doing?“:
  He is … (flying a plane).

  He is … (sailing a boat).

  She is … (running).

  She is … (riding a skateboard).

  He is … (driving a lorry).

  Word Practice: K procvičení slovíček děti hádaly pomocí zvukové stopy, o který transport se jedná.

  SB: V učebnici jsme si na str. 84 poslechli písničku a udělali cv. 1.

  HW: Před přestávkou jsme si ještě zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne, na příští týden vzhledem k Velikonocím žádný zadán nebyl.

  Easter lesson: Na druhou část hodiny připravil Will pro děti Easter Egg Hunt, každý dostal čokoládové vajíčko, které si nejprve musel schované po třídě najít a následně si děti barevně vytvářely také svá vajíčka, přičemž jsme se dívali na anglickou velikonoční pohádku.

 • 21. 3.

  Hot Seat: Hodina začala hrou na zopakování daných slovíček, hádání probíhalo formou soutěže.

  Notebooks: Do svých sešitů děti zapisovaly 3 věty podle zadání „What’s your Dream Holiday?“ –

  „I would like to go to (place).“

  „I would like to go by (transport).“

  „I would like to go with (person).“

  Grammar Practice: Děti si rozdělily bílý papír do 4 čtverečků a do každého malovaly obrázek podle toho, co bylo zadáno:
  Robert: „I’d like to drive a lorry and have a big house.“

  Joanna: „I’d like to fly a helicopter and have a pet lizard.“

  Amy: „I’d like to sail a boat and have a new computer.“

  Bill: „I’d like to ride a motorbike and have a pet dog.“

  New Grammar: Po přestávce jsme se přesunuli k procvičení nové gramatiky u otázky „What is he/she doing?“ Postupně všechny děti pantomimou předváděly jednu činnost a ostatní hádaly, o co se jedná (flying a plane, drawing, eating, surfing, dancing, …).

  SB: V učebnici jsme na str. 85 udělali společně cv. 1, ve kterém se děti prostřídaly u společného čtení a spojovaly výpovědi s obrázky.

  HW: Připomínám zadaný domácí úkol na úterý (26. 3.) – všechna cvičení na str. 82 a 83 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

 • 19. 3.

  Timebomb: Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (Places in a city, Animals, Names), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

  Notebooks: Do svých sešitů děti zapisovaly 3 odpovědi na otázku: „What do you see?“ formou: „I see …“ podle obrázku, který děti viděly na interaktivní tabuli.

  New Words: Zapsaly si také nová slovíčka týkající se různých typů transportu (Helicopter, Boat, Lorry, Scooter, Bus, Skateboard, Ship, Taxi, Motorbike)

  What’s missing?: Během další procvičovací aktivity děti měly uhodnout, která věc (transport) na obrázku chybí.

  HW: Děti dostaly zadaný domácí úkol na příští úterý (26. 3.) – všechna cvičení na str. 82 a 83 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

  Practice: Po přestávce jsme s dětmi procvičovaly nová slovíčka také pomocí vět: „I go to school/the park/grandma’s house by … (helicopter, boat, scooter, bus…) a také díky větám: „I’d like to fly/ride/drive/sail a …“

  Ride/Sail/Fly/Drive: Ještě jsme si rozdělili na tabuli transporty do 4 kategorií, k čemuž nám posloužily naše flashcards.

  SB: V učebnici jsme si na str. 82 poslechli tematickou písničku, u které jsme se i rozpohybovali, na str. 83 jsme potom udělali cv. 1.

  Where would you like to go?: Dnešní hodinu jsme uzavřeli otázkou, kam by se děti rády podívaly.

 • 14. 3.

  Hot Seat: Hodina začala hrou na zopakování daných slovíček, hádání probíhalo formou soutěže.

  Notebooks: Děti si nejprve vybraly z 6 obrázků dětí s různými emocemi a různým vzhledem pouze 3, o kterých psaly do sešitu věty typu: „He/she is … and He/she has got …“. Dále si ve dvojicích sdílely a podle popisu vzájemně hádaly, koho si zvolily.

  Test Review: Poslední opakování před testem jsme udělali v bílých učebnicích/pracovních sešitech na str. 76, šlo o poslechové cvičení a zaškrtávání.

  TEST: Unit 6: Po přestávce nás čekal už jen zmiňovaný test.

 • 12. 3.

  Timebomb: Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (food, things in this room, parts of the body), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

  Notebooks: Následně děti doplňovaly do svých sešitů správně názvy částí těla podle interaktivní tabule, na které byla písmena zpřeházená (face, eyes, hair, ears, nose, glasses, cheeks, mouth, chin), také dvou přídavných jmen: excited, scared.

  Grammar: Pokračovali jsme gramatikou, která se týkala přivlastňovacích zájmen (my, your, his/her, our, your, their), kterou si děti zopakovaly díky cvičení na interaktivní tabuli.

  Drawing: Pro pochopení probírané látky děti malovaly do 4 rámečků na papíře nejdříve sebe a k tomu potom zvířata, jídlo nebo věc tak, aby z toho bylo jasné, o jaké přivlastňovací zájmeno se jedná (1. My Turtle, 2. Our Cat, 3. Your Pizza, 4. Her Pencil).

  HW: Po přestávce jsme si ještě zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne, na příští týden vzhledem ke čtvrtečnímu testu žádný zadán nebyl.

  SB: V učebnici jsme na str. 76 udělali cv. 1.

  Birthday Party Invitation: V poslední části hodiny děti ještě vytvářely pozvánku na svoji narozeninovou oslavu, kde bylo úkolem především zapsat informace, týkající se data, času a místa (WHEN, TIME, WHERE).

  TEST: Unit 6: Také nás čeká již tento týden test z lekce Unit 6, který budou děti psát ve čtvrtek (14. 3.).

 • 7. 3.

  Hot Seat: Hodina začala hrou na zopakování daných slovíček, hádání probíhalo formou soutěže.

  Notebooks: Děti si do svých sešitů zapsaly 4 věty, do kterých podle sebe doplňovaly měsíce v roce:

  My birthday is in …

  My Name Day is in …

  Christmas is in …

  My favourite month is …

  Word Practice: Děti dostaly od Willa pracovní list, ve kterém doplňovaly do vět správně is/are (The dog is …/Mouses are …) a dokončovaly věty přídavnými jmény podle toho, jak zvířátka na obrázku vypadala.

  Month Practice: Po přestávce jsme si zopakovali s dětmi měsíce, nejprve pouze vyjmenováním a dále také díky písničce.

  SB: Nejprve jsme si poslechli další příběh našich superhrdinů, který jsme si následně ještě prohlédli v učebnici na str. 74 and 75 a krátce si o něm popovídali.

  Make a Monster: Poslední aktivitou bylo vytváření příšerky, děti si mohly zvolit libovolný počet daných částí těla, ale všechny příšerky musely mít ( … hair, … eyes, … mouth, … nose, … ears) a také jí děti měly vytvořit v určité náladě (happy, excited, sad, angry, tired, scared).

  HW: Připomínám domácí úkol, zadaný na příští úterý (12. 3.) – všechna cvičení na str. 72 a 73 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

 • 5. 3.

  Timebomb: Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (bedroom, places in a city, parts of the body), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

  Notebooks: Děti si nejprve vybraly z 6 obrázků příšerek s různými emocemi a různým vzhledem pouze 3, o kterých psaly do sešitu věty typu: „He/she is … and He/she has got …“. Podle jejich popsání jsme následně hádali, koho si zvolily.

  HW: Společně jsme si nejprve zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne a děti dostaly zadaný domácí úkol na příští úterý (12. 3.) – všechna cvičení na str. 72 a 73 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

  Month Practice: Po přestávce jsme si zopakovali s dětmi měsíce, nejprve pouze vyjmenováním a dále také díky písničce.

  Quiz: Will pro děti připravil také kvíz, kde se děti vyjadřovaly zvedáním pastelek v barvě odpovědí, u kterých si myslely, že jsou správné. Šlo o procvičování přivlastňovacích zájmen, konkrétně his/her/their.

  SB: V učebnici jsme na str. 77 udělali společně cv. 1.

  Monster: Poslední aktivitou dnešní hodiny bylo vytváření příšerky podle toho, co Will zadal:
  1. long purple hair, 2. 2 big eyes and 2 small eyes, 3. big mouth, 4. is angry, 5. 3 ears, 6. glasses.

 • 29. 2.

  Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu. Dále jsme si v rychlosti projeli nová slovíčka z minulé hodiny – části těla – a přesunuli se k další aktivitě.

  Hot Seat: Následovala hra na zopakování daných slovíček, hádání probíhalo formou soutěže.

  Notebooks: Děti si nejprve vybraly z 6 obrázků lidí s různými emocemi a různým vzhledem pouze 3, o kterých psaly do sešitu věty typu: „He/she is … and He/she has got …“. Podle jejich popsání jsme následně hádali, koho si zvolily.

  Practice: Následně jsme díky interaktivní tabuli přešli k procvičování slovíček názvů těla pomocí spojování (obrázky těla a název, popis osoby s obrázkem dané osoby).

  New Grammar: Začali jsme novou gramatiku, která se týkala přivlastňovacích zájmen (my, your, his/her, our, your, their). Děti si mohly gramatiku rovnou procvičit v následujícím kvízu („Whose dog is this?“)

  Months: Představili jsme si také měsíce v roce, na které jsme si hned zazpívali společně písničku.

  SB: V učebnicích jsme pracovali na str. 72, kde jsme si nejprve ve cv. 1 poslechli písničku o emocích a ve cv. 2 děti potom doplňovaly, co dělají, když … (Im happy, so I …). Na str. 73 jsme udělali poslechové cv. 2.

  HW: Připomínám domácí úkol, zadaný na příští úterý (5. 3.) – všechna cvičení na str. 70 a 71 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

 • 27. 2.

  Timebomb: Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (animals, places in a city, parts of the body), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

  Notebooks: Do svých sešitů si podle 3 obrázků lidí s různými emocemi a různým vzhledem děti zapisovaly do sešitu věty typu: „Jan is … and Jan has got …“

  Parts of the Body Song: Následovala rychlá písnička na rozpohybování, která se postupně více a více zrychlovala.

  New words: Následně jsme se přesunuli k učení nových slovíček, která představovala názvy částí těla – děti již samozřejmě většinu znaly (Eyes, Face, Ears, Mouth, Chin, Hair, Cheeks, Nose, Glasses, Tears).

  New Grammar: Dostali jsme se také k nové gramatice, která se týká emocí – „How is she/he?“: Happy, Sad, Angry, Tired, Excited, Scared.

  SB: V učebnici jsme si zazpívali písničku na str. 70.

  Teacher Says: Hodinu jsme ukončili hrou Teacher says, která sloužila k procvičení nových slovíček – části těla.

  HW: Děti dostaly zadaný domácí úkol na příští úterý (5. 3.) – všechna cvičení na str. 70 a 71 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

 • 22. 2.

  Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu.

  Hot Seat: Následovala hra na zopakování nových slovíček + některých, které děti již dobře znají z minulých lekcí. Hádání slovíček probíhalo formou soutěže.

  Notebooks: Následně děti doplňovaly do svých sešitů správně názvy nábytku a věcí v pokoji podle interaktivní tabule, na které byla písmena zpřeházená (poster, mirror, armchair, lamp, bed, table, rug, clock, bookcase) a také správně skládaly zpřeházená slova ve větách (Is there his T-shirt?, …)

  HW: Společně jsme si zkontrolovali úkol z minulého týdne, na příští týden žádný zadán nebyl, jelikož děti dnes psaly test.

  SB: Ještě před testem jsme v učebnici na str. 69 udělali jedno cvičení jako poslední procvičení před testem.

  TEST: Unit 5: V druhé části hodiny si děti už jen napsaly test.

 • 20. 2.

  Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu.

  Timebomb: Následovala hra na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (food, my bedroom), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

  Notebooks: Děti si podle obrázku do svých sešitů zapsaly otázky a odpovědi k procvičení tázacích a vztažných zájmen a také k zopakování slovíček:

  „Whose (clock, bed) is this?“

  (It’s Maya’s.)“

  „/“Whose (shoes, socks) are these?“

  (They’re Fred’s.)“

  Worksheet: Will pro děti připravil pracovní listy, aby se děti lépe připravily na test. Cvičení byla udělaná na podobný způsob jako ta, která se v testu objeví.

  WB: V pracovních sešitech jsme si na str. 64 ještě projeli jedno cvičení jako přípravu na test.

  SB: V našich učebnicích jsme stihli udělat cvičení na str. 66 a 67.

  Kahoot: Na závěr dnešní hodiny měl Will pro děti připravený také Kahoot k poslednímu zopakování před naším testem, a to jak slovíček nábytku (armchair, wardrobe, table, …), tak také gramatiky (this, that, these, those).

  HW: Připomínám zadaný domácí úkol na tento čtvrtek (22. 2.) – všechna cvičení na str. 60 a 61 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

  TEST: Unit 5: Také nás čeká již tento týden test z lekce Unit 5, který budou děti psát ve čtvrtek (22. 2.).

  Library: Ještě připomínám a poprosím o vrácení knížek, které mají děti vypůjčené, aby byly knížky dále k dispozici a děti měly možnost půjčit si další.

 • 15. 2.

  Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu.

  Hot Seat: Následovala hra na zopakování nových slovíček + některých, které děti již dobře znají z minulých lekcí. Tentokrát jsme hádání slovíček udělali formou soutěže.

  Notebooks: Děti si do svých sešitů zapsaly otázky a odpovědi k procvičení tázacích a vztažných zájmen: „Whose ____ is this?“ a „Whose _____ are these?“

  Practice: K procvičení posloužila také hra „Whose ____ is this?“, kdy děti postupně hádaly, která věc je koho ze třídy.

  Memory Game: Děti si dále zahrály hru na paměť k procvičení slovíček z lekce.

  Quiz: Mr. Will připravil pro děti také kvíz k procvičení „This/That/These/Those“.

  Superminds Story: V poslední části hodiny jsme si společně poslechli a pročetli další příběh superhrdinů na str. 62 a 63.

  HW: Děti dostaly zadaný domácí úkol na příští čtvrtek (22. 2.) – všechna cvičení na str. 60 a 61 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

  TESTUnit 4 – Připomínám, že příští týden nás čeká také test z lekce Unit 5, který budou děti psát ve čtvrtek (22. 2.).

 • 13. 2.

  Timebomb: Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat, děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

  Notebooks: Nejprve jsme si s dětmi zopakovali novou gramatiku, týkající se zájmen ukazovacích: THIS, THAT, THESE, THOSE a do svých sešitů děti podle obrázku dětského pokoje a chlapečka v něm doplňovaly do vět:

  This is his … (bed)./That is his … (table)./These are his … (toys)./Those are his … (books).

  HW: Zkontrolovali jsme si domácí úkol, další bude zadaný až tento čtvrtek na příští týden.

  New Grammar: Dětem byla představena nová gramatika: „Whose ___ is this?“ and „Whose___ are these?“

  Practice: Gramatika byla s dětmi procvičena díky hře, kde děti nejprve položily něco do tašky a následně hádaly a odpovídaly, co je čí.

  SB: V učebnicích děti pracovaly na str. 61.

 • 1. 2.

  Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu.

  Hot Seat – Následovala hra na zopakování nových slovíček + některých, které děti již dobře znají z minulých lekcí. Tentokrát jsme hádání slovíček udělali formou soutěže.

  Notebooks: Nejprve jsme si s dětmi zopakovali novou gramatiku, týkající se zájmen ukazovacích: THIS, THAT, THESE, THOSE a do svých sešitů děti podle obrázku dětského pokoje a holčičky v něm doplňovaly do vět:

  This is her … (bed)./That is her … (table)./These are her … (toys)./Those are her … (books).

  My Room – Ještě před přestávkou děti dokreslovaly své pokojíčky z minulé hodiny a následně sdílely a ukazovaly, co se kde v jejich pokoji nachází.

  Quiz – Po přestávce jsme se vrátili k procvičení: THIS, THAT, THESE, THOSE, kdy se děti pohybovaly po třídě k těmto nápisům na kartičkách podle interaktivní tabule, na které byly různé typy obrázků a vět, ve kterých vždy chybělo právě jedno zájmeno (THIS, THAT, THESE, THOSE). Děti měly přemístěním ke správné kartičce „doplnit“ do věty příslušné zájmeno.

  Drawing – Pro pochopení probírané látky děti malovaly do 4 rámečků na papíře nejdříve sebe a k tomu potom zadané lidi nebo zvířata, opět ve správné vzdálenosti k nim dle toho, o jaké zájmeno se jednalo: This is my cat./That is my dog./These are my parents./Those are my friends.

  SB – V učebnici jsme si na str. 60 společně zazpívali písničku a naučili se díky ní, že věci mohou být MADE OF z různých materiálů a také slovíčko FURNITURE.

  HW: Připomínám domácí úkol – všechna cvičení na str. 58 a 59 v bílých učebnicích/pracovních sešitech. Jelikož jsou příští týden jarní prázdniny, úkol je zadaný na 14 dní, na 13. 2.

 • 30. 1.

  Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu.

  Timebomb: Dále jsme pokračovali hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (Animals, Places in the City, Names), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

  Notebooks: Do sešitů si děti psaly (probíraná) slovíčka podle toho, co viděly na obrázku.
  (2x – There is a … in the house./ 2x – There are some … in the house.)

  New Unit: Následně si do svých sešitů děti psaly slovíčka z nové lekce: LAMP, TABLE, ALARM CLOCK, BED, ARMCHAIR, MIRROR, RUG, WARDROBE, SOFA, POSTER.

  HW: Děti dostaly také úkol – všechna cvičení na str. 58 a 59 v bílých učebnicích/pracovních sešitech. Jelikož jsou příští týden jarní prázdniny, úkol je zadaný na 14 dní, na 13. 2.

  Library: Během přestávky dostaly děti možnost vzít si s sebou na prázdniny nějakou anglickou jednoduchou četbu (pohádky, komiksy, …).

  „What’s Missing?“: Během následující hry děti hádaly, která věc/obrázek na tabuli chybí.

  Grammar time: S dětmi jsme si představili slovíčka: THIS, THAT, THESE, THOSE a díky příkladům jsme si rovnou uvedli, jaký je mezi nimi rozdíl.

  SB: V učebnici jsme pracovali na str. 59, kde měly děti rovnou možnost si rozdíl mezi THIS, THAT, THESE, THOSE procvičit ve cv. 1, také jsme si poslechly ukázku Penny tučňáka, která byla věnována právě dnešní gramatice. Na str. 58 jsme si ještě společně zazpívali písničku z lekce, u které jsme využili i kartičky s obrázky nových slovíček.

  My Bedroom: V závěru hodiny děti vytvářely svůj vlastní pokoj, který následně popisovaly, co se v něm nachází, aby opět procvičily daná slovíčka.

 • 25. 1.

  Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu.

  Flyswatter + Flashcards: První aktivitou na zopakování názvů potravin byla hra, kdy byly děti rozděleny do dvou týmu, Will vždy řekl jeden název potraviny a cílem hráčů (vždy jeden ze skupiny) bylo strefit se co nejrychleji plácačkou na správnou kartičku s obrázkem.

  Notebooks: Děti do svých sešitů správně zapisovaly do vět členy: a/an/some/any a přidávaly odpovědi. („Would you like a sandwich?“ – „Yes, please.„, „Would you like an apple?“ – „No, thank you.„, „There are some grapes in the fridge.“, „Are there any beans in the fridge?“ – „No, there aren’t.„)

  Unit 4 test: Po přestávce nás čekal už jen slibovaný test, děti, které byly s testem dříve hotové, dostaly od Willa osmisměrku s novými slovíčky.

 • 23. 1.

  Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu.

  Timebomb – Dále jsme pokračovali hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (Things In This Room, Places in the City, Food), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

  Notebooks: Následně děti doplňovaly do svých sešitů správně názvy potravin podle interaktivní tabule, na které byla písmena zpřeházena (Grapes, Beans, Bread, Lemons, Tomatoes, Eggs, Mangos, Watemelon, Potatoes). Dále dopsaly správně dvě věty, u kterých bylo pořadí také zpřeházené: ,,Is there any cheese?“, ,,Are there any grapes?“

  HW: Společně jsme si zkontrolovali domácí úkol zadaný minulý týden. Jelikož budeme psát ve čtvrtek test, na příští týden žádný úkol není.

  I SPY FOOD: Will si pro děti připravil pracovní list, na kterém děti hledaly a počítaly, kde se které potraviny na listu nachází a kolik jich je.

  Students Books: V učebnici jsme díky poslechu udělali cv. 1 na str. 53 .

  KAHOOT: V závěru hodiny měly děti ještě možnost procvičit si díky této hře členy: a, an, some, any a také rozdíl mezi: ,,There is …“/,,There are…“

  TESTUnit 4 – Připomínám, že tento týden nás již čeká test z lekce Unit 4, který budou děti psát ve čtvrtek (25. 1.).

 • 18. 1.

  Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu.

  Pictionary: Dále děti dostaly do dvojic mazací tabulku, fix a hadřík a k procvičení nová slovíčka navzájem kreslily a hádaly.

  Notebooks: Zápis do sešitů byl složen z doplňování do otázek „…(Is/Are) there any… (obrázek)?“ a odpovědí „Yes, there is/are.//No, there isn’t/t/aren’t.”, které děti vyvozovaly z obrázku.

  Market Relay: Před přestávkou měl Will pro děti připravenou ještě hru typu simulace obchodu, kdy děti, které byly rozdělené do dvou týmů, podle nákupního seznamu měly co nejrychleji přinést dané potraviny (symbolizované obrázky). K této aktivitě jsme se vrátili i po přestávce.

  Superminds Story – Nejprve jsme si poslechli další Superminds Story, který jsme si potom s dětmi také ve dvou skupinách přečetli v učebnici na str. 50 a 51.

  Word Practice: V závěru hodiny dostaly děti ještě k procvičení osmisměrku, která obsahovala slovíčka z této lekce.

  HW: Připomínám úkol na příští úterý (23. 1.) v bílých učebnicích/pracovních sešitech na str. 48 49.

  TEST: Unit 4 – Příští týden nás již také čeká test z lekce Unit 4, který budou děti psát ve čtvrtek (25. 1.).

 • 16. 1. 

  Circle: Hodina začala krátkým přivítáním v kruhu.

  Timebomb – Dále jsme pokračovali hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (animals, food, names), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

  Notebooks – Zápis do sešitů byl formou doplňování do vět „Would you like…?” – „Yes, please.“/“No, please.“, které děti vyvozovaly podle obrázku.

  Word Practice: Will připravil kartičky s obrázky slov z dané lekce a postupně je odebíral, děti měly za úkol přijít na to, které chybí. Nakonec, když Will všechny schoval, měly děti vyjmenovat všechny.

  HW: Před přestávkou jsme si ještě zkontrolovali domácí úkol z minulého týden a děti dostaly na příští úterý (23. 1.) v bílých učebnicích/pracovních sešitech za úkol str. 48 a 49.

  New Grammar – Dětem byla představená nová gramatika: “Is there any…?/Are there any…?” – “Yes, there is/are.//No, there isn’t/t/aren’t.”

  Student Books: V učebnicích jsme pracovali na str. 48, kde jsme si poslechli Unit Song a na str. 49 jsme udělali cv. 1 a 2.

  Grammar Practice: V učebnicích na str. 49 si ve cv. 3 děti ještě procvičily gramatiku “Have you got…?” – “Yes, I have./No I haven’t.”

 • 11. 1.

  Pictionary – Hodina dnes začala novou hrou, ve které studenti kreslily a navzájem obrázky hádaly.

  Notebooks – Do sešitů si děti psaly (probíraná) slovíčka podle toho, co viděly na obrázku.

  New Grammar – Dětem byla představená nová gramatika: „Would you like…? – „Yes, please.“/“No, please.“ – anglické fráze používané při nakupování nebo objednávání.

  Market Activity – Děti měly možnost procvičovat také v aktivitě, která simulovala trh, díky ní si mohly vyzkoušet nakupování s použitím nové gramatiky.

  Student Books –  V učebnicích děti pracovaly na str. 47.

  HW: Připomínám domácí úkol na příští úterý (16. 2.) – celou str. 46 a 47 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

 • 9. 1.

  Timebomb – Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat, děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

  Notebooks – Do svých sešitů děti zapisovaly věty o jejich oblíbeném ovoci, zelenině a jídle.

  New Unit – Dětem byla představená nová lekce, která se bude týkat především tématu: Food from a Market (jídlo na trhu).

  Student Books: V učebnicích děti pracovaly na str. 46.

  Food Bingo: Děti si také zahrály Bingo s tematikou jídla, aby si nová slovíčka procvičily.

  HW: Za domácí úkol do příštího úterý (16. 2.) dostaly děti celou str. 46 a 47 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

 • 4. 1.

  Christmas Drawing – Po přivítání a rychlém kolečku „How are you?“ a „What did you get for Christmas?“ jsme hodinu započali hrou, se kterou se již děti seznámily v týdnu před Vánoci. Děti byly rozděleny do dvou týmů a vždy jeden z nich šel na tabuli namalovat něco, co s Vánoci souvisí (což se dozvěděly ode mě – např. snowman, candle, bells, angel, elves, fireplace, church, …). Obě skupiny následně v průběhu malování hádaly, o které slovíčko se jedná.

  Portfolios – Před přestávkou si děti do svých sešitů zapsaly všech 10 slovíček, které jsme během hry stihli uhádnout (Snowman, Candle, Bell, Angel, Elves, Fireplace, Snowflake, Church, Christmas tree, Present).

  Christmas Challenge – Po přestávce jsme se ještě vrátili k aktivitám ze soutěžního odpoledne, které proběhlo v poslední hodině před Vánoci a společně si projeli (a děti zapisovaly do svých sešitů + spelovaly mně, když jsem slova psala na tabuli) slovíčka i gramatiku, které hry obsahovaly. V rámci této aktivity jsme si také zatancovali taneček: Santa Claus Yoga.

  Hot Seat – Také jsme si pomocí této hry zopakovali všechna slovíčka, která jsme v dosavadním půlroce probírali. Hádání slovíček jsme udělali formou soutěže.

  Word Game – V závěru hodiny jsme si ještě vyluštili jednu zakódovanou zprávu, kterou předložila jedna z žákyň.

 • 21. 12.

  LEAP Christmas Games 2023

  2. ročník

  Dnes jsme se zúčastnili Velké Vánoční soutěže!
  Všichni studenti programu LEAP v jednom ročníku se sešli spolu v jedné třídě a společně jsme oslavili Vánoce velkou hrou.
  Každá skupina si nejdříve vylosovala barvu, pod kterou pak soutěžila.
  Ve třídě nás nejdříve přivítala Miss Desi a podívali jsme se na video s přáním Santa Clause.

  Co se ale nestalo – když nám Santa Claus slíbil dárky, přepadlo ho UFO. Santa nám řekl, že se nám mimozemšťané snaží ukrást Vánoce a vyzval nás, abychom na hrách nasbírali co nejvíce sněhových (papírových) koulí, abychom společně zničili létající talíře, které k nám míří.

  Sněhové koule děti mohly získat jen tak, že v průběhu her byly pozorné a chovaly se hezky (i k sobě navzájem).

  A pak už začaly Vánoční hry.

  Na každou soutěž byli nominováni 4 zástupci a ti byli vysláni plnit úkol za skupinu.

  Úkol se dělal na čas, nejrychlejší získal 3 body, druhý 2 body, třetí 1 bod a čtvrtý žádný bod. Ale pozor, to nebylo všechno – ještě se kontrolovala správnost úkolů. Když děti odpověděly špatně, odečetl se jejich týmu 1 bod.

  Každá skupinka za dobré chování dostávala v průběhu také přidělené koule, jak již bylo výše zmíněno, které jsme potřebovali na zničení létajících talířů.

  Soutěžili jsme, bavili se a zase soutěžili, a to až do úplného konce, kdy vyhrála skupina s nejvyšším počtem bodů.

  Blížil se konec her a tu se objevilo na tabuli video s mimozemšťany.

  Už byli opravdu blízko!

  A najednou byli ve videu i naši učitelé a volali na nás, abychom ty mimozemšťany zahnali co nejrychleji, než nám seberou Vánoce.

  A opravdu, jen co to dořekli, objevili se mimozemšťani a všichni je začali koulovat, až se nakonec vzdali..

  Tak jsme zvítězili a letos si rozhodně Vánoce s dárečky zasloužíme!

  Krásné Vánoce a Šťastný nový rok Vám všem a…

  uvidíme se zase příští rok 😊!

 • 19. 12.

  Portfolios – Po přivítání a otázce „How are you today?“ měly děti za úkol do svých sešitů zapsat dvě věty a dvě otázky, které si pamatují z tohoto pololetí.

  Christmas Words – Následně jsme si s dětmi zahráli hru s vánoční tematikou. Děti byly rozděleny do dvou týmů a vždy jeden z nich šel na tabuli namalovat něco, co s Vánoci souvisí (což se dozvěděly ode mě – např. snowman, candle, bells, angel, elves, fireplace, church, …). Obě skupiny následně v průběhu malování hádaly, o které slovíčko se jedná.

  Christmas Activity – V druhé části hodiny jsme se koukali na animovanou vánoční pohádku a děti také dostaly zpátky své testy, které psaly minulý týden.

 • 14. 12.

  Hot Seat – Hodina začala hrou na zopakování slovíček z minulých lekcí, hádání slovíček jsme udělali formou soutěže.

  Portfolios – Zápis do sešitů byl formou doplňování do vět, které pro děti byly připravené na tabuli. Zároveň doplňovaly slovíčka, která vybíraly z výše uvedených.

  Test Review – Poslední opakování před testem jsme udělali v učebnici na str. 45 ve cv. 1.

  Unit 3 Test – Po přestávce nás již čekal test z probírané látky 3. lekce.

 • 12. 12.

  Timebomb – Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (things in this room/animals/places in a city), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

  „What’s Missing?“ – Během následující hry děti hádaly, která věc/obrázek chybí. Pracovali jsme se slovíčky, týkající se míst ve městě – jako opakování na čtvrteční test.

  Portfolios – Následně děti doplňovaly do svých sešitů správně názvy míst ve městě podle tabule, na které byla písmena zpřeházena.

  HW – Před přestávkou jsme si ještě zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne, na příští týden vzhledem ke čtvrtečnímu testu žádný zadán nebyl.

  Grammar Practice – Po přestávce děti kreslily na vytištěný obrázek města, kde se co nachází dle toho, co Will zadával. Také jsme si znovu zopakovali předložky IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN a NEXT díky hře na schovávanou předmětů (plyšáků), aby si opět tyto předložky procvičily před testem.

  Kahoot – V závěru hodiny jsme si ještě zahráli hru KAHOOT, která posloužila jako poslední opakování .

  Unit 3 test – Připomínám ještě jednou test z lekce Unit 3, který budou děti psát tento čtvrtek (14. 12.).

 • 7. 12.

  Hot Seat – Hodina začala hrou na zopakování slovíček z minulých lekcí. Tentokrát jsme hádání slovíček udělali formou soutěže.

  Portfolios – Zápis do sešitů byl opět formou doplňování do vět, které děti vyvozovaly podle obrázku.

  Word Practice – Děti dostaly pracovní list Places in town, na kterém hledaly daná slovíčka a zopakovaly si tak také, jak se co píše.

  Grammar Practice – Po přestávce si děti díky kreslení dle toho, co jim Will říkal, procvičily nejen názvy míst ve městě, ale též si zopakovaly předložky.

  Superminds Story – V závěru hodiny jsme pracovali v učebnicích na str. 38 a 39, kde jsme si nejprve poslechli příběh našich hrdinů a na následující str. (39) potom děti vyvozovaly z příběhu cv. 2.

  HW – Připomínám úkol na příští úterý (12. 12.) na str. 36 a 37 v bílých učebnicích/pracovních sešitech, do kterých si děti vložily také poslední napsaný test.

 • 5. 12.

  Timebomb – Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat (food/numbers/animals), děti si míč podávaly po kruhu za sebou.

  Portfolios – Zápis do sešitů byl opět formou doplňování do vět „The cinema is … the park./ The hospital is … the train station./ The school is … the hospital./ The car is …the café and the train station.“, které děti vyvozovaly podle obrázku.

  HW – Před přestávkou jsme si ještě zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne a zadali si další na příští úterý (12. 12.) na str. 36 a 37 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

  „What’s Missing?“ – Během následující hry děti hádaly, která věc/obrázek chybí. Pracovali jsme s novými slovíčky, týkající se míst ve městě.

  Students Books – V učebnicích jsme pracovali na str. 40, kde jsme si společně nejprve četli informace v zadání 1, ze kterého potom vycházelo i cv. 2. Na následující str. 41 děti poté podle poslechu zaškrtávaly správnou odpověď.

  Grammar Practice – V závěru hodiny jsme si ještě zahráli jednu hru na „What´s your favourite …?“ díky interaktivní hře.

 • 30. 11.

  Hot Seat – Hodinu jsme začali hrou na zopakování všech dosavadně poznaných slovíček z minulých lekcí. Tentokrát jsme hádání slovíček udělali formou soutěže.

  Portfolios – Se zápisem do sešitu jsme si zopakovali novou gramatiku z minulé hodiny „has got“, tentokrát v otázkách: „Has the town got …?“ a odpovědích „Yes, it has.“No, it hasn´t.“, které děti doplňovaly podle obrázku.

  Finish Towns – Děti dostaly také prostor na dokončení svých obrázků města s několika budovami, které si zvolily podle sebe. Následně si ve dvojicích procvičovaly otázky „Has your town got …?“ a odpovědi „Yes, it has.“No, it hasn´t.“

  New Grammar – Po přestávce jsme si představili nové předložky: between, in front of, next to, behind. Nejprve se s nimi děti seznamovaly díky předmětu, také díky obrázkům a nakonec jsme se přesunuli i na pár cvičení v učebnici.

  Student Books – V učebnicích jsme pracovali na str. 37, kam děti nejprve doplňovali v prvním cvičení správný název budovy (opakování z minulé hodiny) do vět dle obrázku a předepsaných předložek, následně jsme si poslechli Penny the Penguin. V posledním cvičení děti opět pracovali ve dvojicích a navzájem se ptali a odpovídali si.

  HW – Připomínám domácí úkol na příští úterý (5. 12.) na str. 34 a 35 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

 • 28. 11.

  Timebomb – Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat, tentokrát si děti míč podávaly po kruhu za sebou.

  Portfolios – Se zápisem jsme si rovnou představili novou gramatiku „has got“ na větách „The town has got …“, které děti doplňovaly podle obrázku.

  New Words – Následně jsme si představili nová slovíčka ohledně míst ve městě, se kterými se děti v této lekci setkají. Tato slovíčka jsme procvičovali ještě na několika aktivitách na interaktivní tabuli, po přestávce také v učebnici.

  HW – Před přestávkou jsme si ještě zadali domácí úkol na příští úterý (5. 12.) na str. 34 a 35 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

  • Během přestávky dostaly děti opět možnost půjčit si domu některou z anglických knížek pro děti, které LEAP nabízí.

  Students Books – V učebnicích jsme se s dětmi věnovali str. 34 a 35, zopakovali jsme díky nim probíranou tematiku, k čemuž jistě pomohly i poslechy.

  Hodinu jsme zakončili malovací aktivitou, na kterou navážeme v příští hodině.

 • 23. 11.

  Hot Seat – Hodinu jsme začali hrou na zopakování všech dosavadně poznaných slovíček z minulých lekcí. Tentokrát jsme hádání slovíček udělali formou soutěže.

  Portfolios – Následně děti doplňovaly do svých sešitů správně otázky: „Does Sara/Tom like …?“ podle obrázků na tabuli a podle vyjádřených smajlíků odpovídali pod otázky: Yes, he/she does.//No, he/she doesn´t.

  HW – Před přestávkou jsme si zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne ze str. 28 a 29. Jelikož byl tento týden test, na příští týden úkol není.

  Test Unit 2 – Druhou část hodiny jsme věnovali testu a také aktivitám na pracovních listech, když měly děti již hotovo.

 • 21. 11.

  Timebomb – Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat, tentokrát si děti míč podávaly po kruhu za sebou.

  Portfolios – Následně děti doplňovaly do svých sešitů správně názvy zvířat podle tabule, na které byla písmena zpřeházena.

  Word Practice – Slovíčka z dané lekce si děti procvičily díky interaktivní hře s obrázky zvířat a popisem jednoho konkrétního, kterého měly děti za úkol mezi ostatními najít.

  Také opět hledali slovíčka na pracovním listě.

  Students Books – Po přestávce děti pracovaly v učebnici na str. 30 a 31, kde se seznámily s novým slovíčkem Habitats. Nechyběly ani kresby dětí a poslech.

  Unit 2 test – Připomínám ještě jednou test z lekce Unit 2, který budou děti psát tento čtvrtek (23. 11.).

  HW – Také připomínám domácí úkol na tento čtvrtek (23. 11.) v bílých učebnicích/pracovních sešitech na str. 28 a 29, do těchto stránek byl dětem vložen test Unit 1, který psaly naposledy.

 • 16. 11.

  Hot Seat – Hodinu jsme začali hrou na zopakování všech dosavadně poznaných slovíček z minulých lekcí. Tentokrát jsme hádání slovíček udělali formou soutěže.

  Portfolios – Následně děti doplňovaly do svých sešitů správně otázky: „Does Sara/Tom like …?“ podle obrázků na tabuli a podle vyjádřených smajlíků odpovídali pod otázky: Yes, he/she does.//No, he/she doesn´t.

  Word Practice – Nová slovíčka si děti procvičily díky jejich hledání na pracovním listě.

  HW – Po přestávce jsme si zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne a děti dostaly na další týden (23. 11.) zadané stránky 28 a 29 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

  Superminds Story – Věnovali jsme se také četbě a poslechu příběhu na str. 26 a 27.

  Unit 2 test – Příští čtvrtek (23. 11.) nás také čeká test z další lekce, Unit 2.

 • 14. 11.

  Teacher says: Touto hrou jsme začali hodinu, aby si děti zopakovaly všechna možná slovíčka z již proběhlých lekcí.

  „What’s Missing?“ – Během následující hry děti hádaly, která věc/obrázek chybí. Pracovali jsme s novými slovíčky, která se týkají zvířat v Zoo.

  Portfolios – Následně děti zapisovaly věty do svých sešitů o členech své rodiny, kdo má/nemá co rád. Po zápisu ve dvojicích navzájem zjišťovali informace ze zápisu spolužáka díky větě: What does your family like?

  Word Practice – Slovíčka si děti procvičily také díky interaktivnímu pexesu.

  Students Book – V učebnicích jsme se po přestávce nejprve věnovali poslechu na str. 29, na které děti využily samolepky ze svých učebnic a lepily je na místa podle toho, kam byla nahrávkou určena. Na předchozí str. 28 jsme se s dětmi věnovali čtení a kroužkování správných odpovědí, dále také poslechu, který vedl k naší poslední aktivitě.

  Favourite Animal – V závěru hodiny děti malovaly své vlastní oblíbené zvíře a doplňovaly obrázek pár větami s informacemi o něm, co má rád.

 • 9. 11.

  Timebomb – Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat.

  Portfolios – Děti zapisovaly věty do svých sešitů podle obrázků, ze kterých bylo jasně poznat, zda on/ona (He/She) má ráda/nemá ráda (likes/doesnt like) danou věc. Následně ve dvojicích procvičovaly otázky ’’Does your best friend like …?’’ a odpovědi ’’Yes, he/she does.’’/ ’’No, he/she doesn’t.’’

  HW – Před přestávkou jsme si ještě zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne a děti dostaly na další týden (16. 11.) zadané stránky 24 a 25 v bílých učebnicích/pracovních sešitech.

  Students Book – V učebnicích jsme pracovali na str. 25, kde děti nejprve podle poslechu kroužkovaly správné odpovědi u cv. 1 i 2, ve cv. 3 potom ve dvojicích procvičovaly věty ’’Does … like …?’’ a odpovědi ’’Yes, he/she does.’’/ ’’No, he/she doesnt.’’

  Who’s in your circle? – Tuto gramatiku si děti procvičily v závěru hodiny také díky hře, kde získaly názor na jejich oblíbené zvíře od svých kamarádů a poté své poznatky přednesly před třídou.

 • 7. 11.

  Hot Seat – Hodina začala hrou na zopakování slovíček.

  Portfolios – Nejprve se děti dívaly na obrázky a následně psaly věty typu: She likes parrots., He doesn’t like Apples., He likes chicken., She doesn’t like fish.

  Grammar – Gramatiku si děti procvičily také pomocí písničky.

  Students Book – V učebnicích děti pracovaly na str. 23 a 24.

 • 2. 11.

  Timebomb – Hodina začala hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat.

  Portfolios – Následně děti zapisovaly věty do svých sešitů o jejich oblíbeném zvířeti, které mohou vidět v Zoo.

  New Unit – S tím souviselo představení nové lekce na téma Zvířata ze Zoo. V učebnicích děti pracovaly na str. 22.

  HW – V bílých pracovních učebnicích potom děti dostaly za úkol str. 22 a 23 do příštího čtvrtka (9. 11.)

 • 31. 10.

  What is missing? – Will připravil kartičky s obrázky slov z dané lekce a postupně je odebíral, děti měly za úkol přijít na to, které chybí. Nakonec, když Will všechny schoval, měly děti vyjmenovat všechny.

  Portfolios – Do svých sešitů si děti zapisovaly fráze denní rutiny v rámci celých vět, které zazněly v předchozím videu, z tabule, na které byla ovšem slova zpřeházená, děti měly za úkol je tedy správně přeskládat.

  Test – Poté již přišel čas na test.

  Halloween Party – Závěr hodiny jsme věnovali svátku Halloween, děti si vyráběly dýňovou masku a přitom jsme poslouchali tematické halloweenské písničky.

 • 24. 10.

  Hot Seat – Tato hra tentokrát probíhala trochu jinak, na židli se posadil jeden a ostatní mu měli předvádět jednu z činností denní rutiny podle kartičky, na kterou Will ukázal.

  Portfolios – Do svých sešitů si děti zapisovaly fráze denní rutiny z tabule, na které byla ovšem písmena zpřeházená, děti měly za úkol je tedy správně přeskládat.

  HW – Zkontrolovali jsme si společně domácí úkol, který byl zadán minulý týden. Na příští žádný zadán nebyl (projeli jsme spolu proto ještě jedno cvičení v bílých učebnicích), jelikož 31. 10. nás společně čeká druhý test z probírané lekce.

  Library – Dětem byla také nabídnuta možnost zapůjčení si jedné z přichystaných knížek na 14 dní domů.

  Bingo – Po přestávce měl pro děti Will připravenou hru Bingo s obrázky aktivit denní rutiny, které si děti poskládaly dle sebe.

  Find the Words – Děti pokračovaly na pracovním listu z minulé hodiny, ve kterém měly za úkol najít danou frázi denní rutiny, kterou si opět barevně kroužkovaly.

  Students Books – V učebnicích jsme pracovali na cvičení 1 na str. 17 k zopakování času.

  Test review – V závěru hodiny jsme si ještě zahráli hru Kahoot, aby si děti ještě zopakovali slovíčka z probírané lekce, ze které bude příští úterý 31. 10. test.

 • 19. 10.

  Hot Seat – Hodinu jsme dnes začali o něco později, jelikož děti se vracely se zpožděním z představení. Každopádně jsme nejprve procvičili slovíčka pomocí hry na předvádění a hádání, u které se všechny děti prostřídaly.

  Portfolios – Do svých sešitů si děti zapisovaly správně věty z videa, které jsme si již pouštěli v minulé hodině, o jednom z našich hrdinů – Thunderovi a jeho denní rutině. Věty se týkaly správné koncovky u 3. osoby (gets, has, …) a také správně zapsaného času.

  Find the Words – Děti pokračovaly na pracovním listu z minulé hodiny, ve kterém měly za úkol najít danou frázi denní rutiny, kterou si opět barevně kroužkovaly.

  Students Books – Po krátké přestávce jsme s dětmi ještě pracovali v učebnicích na str. 17, kde děti vyznačovaly u cv. 1 správný časový údaj na hodinách podle poslechu.

  HW – Tímto připomínám také domácí úkol zadaný minulou hodinu v bílé učebnici/pracovním sešitě na str. 13 a 14, které si děti již v úterý zakroužkovaly. Úkol je stanovený opět na příští úterý (24. 10.).

 • 17. 10.

  Timebomb – Hodinu jsme začali hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat, zahrnuta byla i denní rutina (food, names, My Day).

  Flashcards – Will potom přichytil na tabuli kartičky s obrázky nových slov z minulých hodin (denní rutina) a postupně je odebíral, děti měly za úkol přijít na to, které chybí.

  Portfolios – Následně děti doplňovaly do svých sešitů správně celé věty, na tabuli byl jen „osoba“ (I, she/he) a předložka „at“, děti určovaly podle obrázků název činnosti a podle obrázku hodin psal, v kolik se to děje.

  HW – Před přestávkou jsme si zkontrolovali společně úkol z minulého týdne a dětem byly zadány strany 13 a 14, které si zakroužkovaly, do příštího úterý (24. 10.).

  Find the Words – Will pro děti připravil také pracovní list se všemi možnými frázemi denní rutiny, které se nacházely na papíře vždy vícekrát, děti měly za úkol jich najít co nejvíce, pokud možno všechny daného „typu“. Děti byly do této aktivity opravdu zapálené!

  Listening – Společně jsme si také poslechli nahrávku a pomocí videa a učebnice sledovali příběh Thundera, jednoho z našich hrdinů, a jeho dne, který patřil mezi ty špatné.

  Na tento příběh Will navázal a v závěru hodiny děti výtvarně ztvárňovaly, jak vypadá jejich DOBRÝ i ŠPATNÝ den.

 • 12. 10.

  Hot Seat – Hodinu jsme začali hrou na zopakování nových slovíček ohledně denní rutiny, která jsme začali minulou lekci. Tentokrát jsme hádání slovíček udělali formou soutěže.

  Portfolios – Denní rutinu si děti procvičovaly také ve svých sešitech pomocí vět.

  Na interaktivní tabuli si děti mohly díky aktivitě opět vyzkoušet, jak konkrétní časy vypadají.

  Na denní rutinu bylo pro děti připravené také pexeso.

  Nově jsme se věnovali rozdílu v koncovkách podle kategorie osoby (např. I have… X She/he has…)

  Superminds – Tuto gramatiku jsme procvičovali také v učebnici na str. 12 a 13.

  V závěru hodiny jsme si zahráli ještě Simon says… s tematikou dnešní probírané látky.

 • 10. 10.

  Simon says – Hodinu jsme začali hrou na rychlé zopakování našich pravidel a různých dalších činností/akcí, které již děti znají.

  Portfolios – Do svých sešitů tentokrát děti zapisovali do předpřipravených vět (které byly napsané na tabuli) názvy věcí, osob a prostorů, které se nacházejí uvnitř domu.

  New Unit – Začali jsme také novou lekci, ve které jsme se věnovali denní rutině a slovesům, které se jí týkají. Tuto lekci jsme si přiblížili díky učebnici, interaktivní hře a také videu s Mr. Beanem.

  HW –  Dětem byl zadán domácí úkol, tentokrát na str. 10 a 11 v bílých učebnicích/pracovních sešitech. Tento úkol je zadaný opět na týden, budeme ho tedy společně kontrolovat příští úterý (17. 10.).

  Děti dostali zpátky také svoje testy, které psali v minulé hodině (čtvrtek 5. 9.). Mají je vložené v učebnicích mezi stránkami, kde je zadaný DÚ.

 • 5. 10.

  Timebomb – Hodinu jsme začali hrou na rychlé vybavování slov podle různých okruhů/témat.

  Portfolios – Následně děti zapisovaly do svých sešitů správně celé věty There is …/There are … podle toho, zda šlo o jednotné, či množné číslo.

  Pexeso – Před přestávkou a testem jsme si ještě zahráli interaktivní on-line pexeso na různé předměty ve třídě/škole.

  Test – Po přestávce už přišel čas na test z probírané látky, pro děti, které byly dřív hotové, Will ještě připravil nějaké osmisměrky, ze kterých byly děti upřímně nadšené.

 • 3. 10.

  Hot seat – Hodinu jsme začali tím, že jsme si s dětmi zopakovali slovíčka z minulých hodin.

  Portfolios – Děti si měly do svých sešitů správně zapsat slova podle obrázků, pod kterými byla jen zpřeházená písmena daných slov.

  HW – Před přestávkou jsme stihli zkontrolovat úkol z minulého týdne (dvojstranu 6 a 7), tento týden žádný úkol zadáván nebude (vzhledem ke čtvrtečnímu testu).

  Kahoot – Po přestávce jsme děti rozdělili do 3 týmů, ve kterých se domlouvali na správných odpovědích v internetové hře Kahoot na doposud probíranou látku.

  Test – Aby děti neměly obavy před prvním letošním testem, který proběhne tento čtvrtek (3. 10.), ukázali jsme si, jak bude vypadat, co v které části budou dělat a na co se mají soustředit.

 • 26. 9.

  Timebomb – Opět jsme zahájili hodinu dětmi oblíbenou hrou s časovačem na různé okruhy. Přidali jsme k procvičení také téma „Které věci se nacházejí ve třídě.“

  Portfolios – Do svých sešitů děti zapisovaly „There is a … /There are some …“ dle věcí, které ve třídě vidí. Následně doplňovaly chybějící slova do vět podle počtu písmen (procvičování správného zápisu písmen ve slovech).

  Back to school words – Děti si kreslily ve dvojicích na destičky různé obrázky s tematikou věcí ve třídě (opakování), musely navzájem uhodnout, které slovíčko druhý nakreslil.

  HW – Po přestávce jsme si prošli stránky s úkoly z minulého týdne, do příštího úterý (3. 10.) dostaly zadané úkoly na stranách 6 a 7, které jsme s dětmi opět prošli a vysvětlili si je.

  Story reading – Ve dvou skupinách jsme s dětmi pročítali příběh v našich učebnicích (stylem komixu), který jsme si poté poslechli. Následně jsme se o příběhu pobavili a udělali společně cvičení v učebnici, která na téma navazovala.

  Superhero – V závěru hodiny si děti vytvářely své superhrdiny se superschopnostmi a dozvídali jsme se, co jejich hrdinové umí. Jelikož ne všechny děti své superhrdiny dokončily, k této aktivitě se vrátíme příští týden.

 • 21. 9.

  Hot seat – Nejprve jsme si s dětmi zopakovali slovíčka z minulé hodiny a ta, co již znají z minulého roku.

  Portfolios/Grammar – Děti si dále opakovaly a určovaly There is…/The are… pomocí obrázku, které věci na něm jsou. 

  Tuto gramatiku následně procvičovaly na správném spojování (jednotné a množné číslo).

  Review Numbers 1-20 – Zopakovali jsme také čísla od 1 do 20, abychom mohli pokračovat s čísly od do 100.

  Superminds – Po přestávce jsme se dostali k již výše zmiňovaným číslům od 1 do 100, na kterých děti pracovaly v učebnicích na str. 6 a 7. Věnovali jsme se také poslechu a čísla procvičovali s našimi hrdiny.

  Poster and Back to School word search – V poslední části naší hodiny děti dokončovaly své osmisměrky a chřestýše na náš plakát.

 • 19. 9.

  Timebomb – Hodinu jsme zahájili hrou horká brambora, jejíž pravidla již děti znají z minulých lekcí.

  Portfolios – Děti dále pracovaly ve svých sešitech, kam měly zapsat dvě věci, co mohou (I can) a jednu věc, kterou nemohou (I can´t). Následně si měli ve dvojicích sdílet své zápisy pomocí otázek (Can you…?) a odpovědí (Yes, I can./ No, I can´t)

  Back to school – Dále jsme si představili názvy věcí a prostorů v místnosti školy (bookcase, wall, door, window, …) díky kartičkám/flashcards a interaktivnímu videu.

  S dětmi jsme si také zazpívali písničku, při které se měli pohybovat směry k věcem, které byly v textu řečeny.

  HW – Dětem byl také zadán letošní první úkol, všechny si zakroužkovaly strany 4 a 5, které mají vyplnit do příštího úterý 26. 9. (úkoly budou vždy zadávány až na další týden, ne na následující hodinu).

  Grammar – Po přestávce jsme se věnovali opakování gramatiky z minulého roku (There are/is…)

  Superminds/ Student Book – V učebnicích děti pracovaly na str. 4 a 5.

  Poster and Back to School word search – V závěru hodiny děti dokončovaly svoje chřestýše (náš maskot) na plakát a pro ty, kteří již dokončili, Will připravil osmisměrku se slovy z probírané tematiky.

 • 14. 9.

  Hotseat: Na začátku hodiny opakujeme slovíčka z minulého roku pomocí kartiček s obrázky, které dvě děti hádají a zbytek jim napovídá.

  Notebooks: Dále pokračujeme v sešitech, kde děti mají za úkol správně dopsat slova (včetně gramatiky) do nachystaných vět.

  Rules: Opakujeme si pravidla díky hře „Build a Flower“, stejný princip jako naše hra šibenice. Pravidla si dále opakujeme ještě díky hře „Simon says…“.

  Textbook: Po přestávce pracujeme s našimi učebnicemi, ve kterých mají děti najít různé věci (a train, something blue, something big, …) – opět na zopakování.

  Rattlesnakes: Následně si pouštíme video, ze kterého mají děti zjistit informace o našem maskotovi (Where does it live?, What does it eat?, What can it do?)

  V závěru hodiny děti vybarvují podle své fantazie každý svého papírového chřestýše, kteří přijdou na náš poster/plakát.

 • 12. 9.

  Letošní první hodinu jsme si nejprve s dětmi povídali o jejich létě, jaké bylo, kam se podívaly a jak si to tam užily.

  Stick Figure – Will dále namaloval na tabuli postavičku (jeho) a k ní 4 slova. Děti měly za úkol hádat, v jakém smyslu se k němu ta 4 slova vztahují (např. Basketball – Willův oblíbený sport). Následně děti vytvářely své postavičky.

  Who is in your circle? – Následně děti ještě otázkami “Do you like?” a odpověďmi “Yes, I do./No, I don’t.” zjišťovaly, který ze spolužáku/spolužaček má rád stejné zvíře (téma) jako on/ona.

  Decorate portfolios: Rozdali jsme dětem sešity, do kterých si budou v hodinách zapisovat, děti si sešity podepsaly a barevně vyzdobily.

  Days of the Week: Po přestávce jsme si také společně zopakovali dny v týdnu pomocí písničky.

  Classroom rules: Následně jsme si s dětmi rovnou ujasnili pravidla naší skupiny, která si rovnou zapsaly do svých sešitů.

  Hot potato: Na závěr jsme si zahráli také hru horká brambora/bomba, kdy si děti navzájem předávají v našem případě míč po tom, co řeknou jedno slovo na dané téma (food, animal, names, …). Ovšem musí to stihnout v časovém limitu, snaží se “míče” zbavit co nejrychleji, aby ho nedržely po uplynutí tohoto limitu.