Sea Lions

 

Vyučující Desiree Champagne-Terrell
E-mail dchampagne-terrell@leapcz.com

 

Asistentka Lenka Lieblová
E-mail llieblova@leapcz.com
Součástí  našich učebnic je digitální platforma Cambridge One, která obsahuje Digital Pack (digitální balíček) pro domácí studium a opakování včetně všech poslechových cvičení. Návod k používání této platformy najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě  problémů či nejasností s jejím používáním  klikněte na stránce Cambridge One vpravo dole na ikonku „? HELP“, kde najdete krátká videa, jak postupovat.

Videa k domácí přípravě a opakování – Super Minds Vocabulary

 • 27.9.

  Notebook: opakujeme věty s novou gramatikou (I’m good at....)

  Zkontrolovali jsme domácí úkol.

  Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 9, celá strana, domácí úkol je na příští středu 4. 10.

  Bookwork: cvičebnice WB str. 7, zopakovali jsme si události v příběhu a doplnili cvičení 1 – 3

  Interaktivní tabule: procvičujeme pořádek slov ve větách

  Pracovní list: doplňujeme ve dvojicích a společně kontrolujeme

  Test: opakování z úvodní lekce bychom si napsali příští středu 4. 10.

 • 25.9.

  Song: What’s your hobby?

  Notebook: Ve větách na interaktivní tabuli hledáme chyby a správně pak zapisujeme do sešitu.

  Ve cvičebnici WB na str. 4 jsme společně doplnili/zkontrolovali poslechové cvičení 1, část domácího úkolu na tuto středu.

  Bookwork: učebnice SB str. 8 a 9 – STORY – nejprve příběh posloucháme a sledujeme text, pak si rozdělujeme role a příběh si čteme. Doplňujeme cvičení 2 s otázkami k příběhu. Nakonec se podíváme na video na interaktivní tabuli.

  Family tree: opakujeme si rodinné vazby a přivlastňovací přídavná jména. Malovali jsme rodokmen naší rodiny, ke kterému jsme vymýšleli věty. (My uncle is good at fishing. My mum is good at singing.)

 • 20.9.

  Písnička: Big Numbers Song

  Notebook: podle obrázkových karet doplňujeme slovíčka

  Bookwork: SB str. 6, nová písnička, posloucháme a sledujeme video, poté hledáme v textu, v čem jsou Ben a Lucy dobří.

  Family tree: vysvětlujeme si jednoduché rodinné vazby (grandparents, parents, cousins) a malujeme rodokmen

  Nová gramatika: přivlastňovací vazba (Miss Desi’s brother, Tom’s parents)

  Učebnice SB str. 7, cvičení 1 a gramatické video, cvičení 2

  Mazací tabulky: procvičujeme psaní čísel

  Homework: cvičebnice WB str. 4 ! Poslechové cvičení, přístupné po registraci cvičebnice přes kód! Domácí cvičení je na příští středu 27.9.

 • 18.9.

  Písnička: opakujeme číslice a počítání (Number song)

  Notebook: zapisujeme některá čísla mezi 1 – 20 (pozor na psaní! EIGHT, THIRTEEN, FIFTEEN)

  Bookwork: učebnice SB str. 4, podle obrázku jsme si znovu představili postavy (Ben, Lucy, Buster, Horax, Zelda), posloucháme nová slovíčka a opakujeme, pod obrázkem čteme otázky, posloucháme a hledáme odpovědi.

  Společně opakujeme číslice od 1 do 20.

  Nová gramatika: GOOD AT x NOT GOOD AT (I’m good at playing football. I’m not good at singing.)

  Učebnice SB str. 5 – aktivity 1, 2 a gramatické video.

  Interaktivní tabule: pexeso, spojování – číslice

 • 13.9.

  Písnička: Hello song

  Notebook: k obrázkovým kartičkám ze 2. ročníku jsme zapsali slovíčka (window, door, clock, bookcase)

  Poster: vyráběli jsme plakát/tablo naší skupinky, SEA LIONS, který pak umístíme v chodbě u jídelny.

  Bookwork: podle zadání na pracovním listu čteme a hledáme v nové učebnici

  Bookwork: představili jsme si nové hrdiny z učebnice pro letošní rok (Ben, Lucy, Zelda, Horax and Buster the dog)

  Charades: opakovali jsme slovíčka z loňského roku, předvádíme a hádáme

  V malých skupinkách jsme také procvičovali hláskování slov nebo dokončovali plakát.

 • 11.9.

  Dnes jsme úspěšně zahájili nový školní rok.

  Písnička: začali jsme naši oblíbenou písničkou (Hello song for Kids)

  V kroužku: Tell us about your summer holiday. Ptáme se navzájem a krátce si povídáme o letních prázdninách.

  Video: podívali jsme se na krátké video o našem maskotovi, Sea lions – Lachtani

  Portfolios: připravili jsme si sešity, vymalovali a podepsali jsme přední stranu

  Class rules: krátce jsme si zopakovali pravidla chování ve třídě a ta nejdůležitější jsme si zapsali do nového sešitu.

  Class Dojo: představili jsme si novou aplikaci, ve které budeme sbírat body podle aktivit a chování, pokud dosáhneme společně dohodnutý počet bodů, vybereme si oblíbenou aktivitu (hra, video)

  All about me: tento pracovní list vyplňujeme na začátku školního roku, zapisujeme naše oblíbená jídla, koníčky, předměty, a také obkreslujeme svoji ruku. Na konci roku zjistíme, co se změnilo, co jsme se naučili a jak jsme vyrostli.