12.12.

 • Jingle Bells
 • Introduction: What is your favorite job? My favorite job is teaching.
 • Portfolios: slovní zásoba lekce – spelling
 • Kontrola dú AB 32/2, 33
 • Dream job – čtení článku
 • AB 34/1, 2
 • Guess the Jobs game
 • Procvičování minulého času – nepravidelná slovesa: Is/was, are/were, has/had, drink/drank, see/saw, give/gave, take/took, go/went, eat/ate
 • What’s missing?opakování slovní zásoby dvou posledních lekcí
 • Děti dostaly opravený test Unit 1-2.
 • New homework (desks) AB p.35/1