20.9.

Notebook: podle obrázkových karet doplňujeme slovíčka

Bookwork: SB str. 6, nová písnička, posloucháme a sledujeme video, poté doplňujeme do textu

Questions: zopakovali jsme si tvoření otázek v přítomném a minulém čase (DO/DID, IS/WAS/WERE) a vzájemně jsme se ptali. V učebnici SB str. 7 jsme doplnili aktivitu 1 a 2 a společně přečetli. Podívali jsme se na gramatické video

Učebnice SB str. 7, cvičení 1 a gramatické video, cvičení 2

Journalist: hrajeme si na novináře, každý si vymyslel jednu otázku a zapisoval odpovědi ostatních (What is your favourite sport? Where did you go on holiday? Do you like ice cream?)

Homework: cvičebnice WB str. 4 ! Domácí cvičení je na příští středu 27.9.