11.9.

Dnešní hodina byla úvodní. Nejdříve jsme si všichni navzájem představili (formou hry – děti vždy odpovídaly na otázku “ What’s your name?“ My name is.…..a udělaly nějaký pohyb. Ostatní děti si jej musely spolu se jménem zapamatovat).

Hello song What’s Your Name? | Kids Song | Finny The Shark – děti zpívaly podle videa a poté společně s vyučujícími. Nice to meet you – děti se učily tuto frázi vyslovit rychle (fast), pomalu (slowly), normálně (normally).

Představili jsme si kamaráda – Monty (mouse), pravidla (class rules), která ve třídě musíme respektovat (listen, speak English, bring your books, raise your hand, be kind). Děti se seznámily se systémem odměn – hvězdičky (stars). Každý dostal „Alphabet Book“ – sešit, se kterým budeme pracovat pouze ve škole.