19.9.

  • Hello song
  • Portfolio: make a list of places in a city/town
  • Seznámily jsme se s novou učebnicí, postavami, které nás budou knihou provázet: Star family – Simon, Suzy, Stella, Mrs Star, Mr Star, uncle Fred, aunt May, Grandpa Star, Grandma Star – formou her a opakování jsme si jména procvičovali. Ve školní učebnici jsme hledali jednotlivé členy rodiny podle poslechu, čteného textu. Naučili jsme se: aunt – teta, uncle – strýc.
  • Procvičovali jsme – he is bigger/older/ younger then
  • Activity Book str. 5 – děti skládaly slova z popletených písmenek a vyplnily „crossword“
  • Homework: str. 4