9.1.

  • Winter song
  • Introduction: What do you do on New Year’s Eve?
  • Portfolios: spelling slov lekce
  • Present and past simple – vyvětlení přítomného a minulého času – děti se dnes naučily, že minulý čas se u pravidelných sloves tvoří příponou „ed“ , formou poslechové hry pak rozpoznávaly, zda jje dané sloveso v přítomné či minulém čase
  • Activity Book (AB) 36/1, 37/1,
  • Unit 4 song
  • Nová slovíčka: pořadové číslice do 20
  • AB 38/1
  • Unit 4 Story
  • Homework: AB 36/2, 37/2, 39/1