21.11.

 • Hello Song for Kids
 • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka O + P
 • Vocabulary Review – pomocí flashcards jsme opakovali slovní zásobu (členy rodiny, přídavná jména, barvy, čísla)
 • Zahráli jsme si hru – Family Members Game
 • Nová slovíčka – Monkey Ben (opičák Ben) + fráze – I am finished! (jsem hotov)
 • Unit 4 Song
 • Brain Break – Number Song 1 – 20
 • Znovu jsme procvičovali předložky (on, in, under, next to)
 • Unit 4 Story
 • Activity Book – 26/2
 • Zahráli jsme si týmovou hru Tic tac toe (Piškvorky) na tabuli (i s obrázky Alex, Lenny, Meera)
 • Homework (Domácí úkol) – AB celá str. 29 + 32/2 (namaluj chybějící obrázek do opakující se řady)
 • !Připomínka: za týden v úterý 28.11. budou děti vyplňovat test (vybarvovat, zakroužkovávat obrázky podle poslechu) z prvních čtyř lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit 1-4) – příští týden budeme na začátku lekce ještě společně vše procvičovat