10.10.

 • Hello song
 • Homework – kontrola
 • ABC song
 • Písmena g/h  – děti si zapsaly písmena do Alphabet Books
 • Alphabet dance
 • Unit 2 song
 • Procvičovali jsme: How are you? I’m fine, thank you!
 • Rozpoznávání zvuku hlásek p/b
 • AB str. 14/2 – dokončit za domácí úkol/ 15/2
 • Put the pizza in a purple bag” – děti opakovaly tuto frázi pro procvičení výslovnosti
 • Homework – Activity Book str. 14 / 2, str. 15 / 1.