16. 11.

Zahajujeme písničkou a rozhovorem – „How are you today? I’m happy. „( sad, great, hungry …)

Portfolio There is, There are – doplňujeme do vět – There i a ball. There are three dolls.

Opravujeme domácí úkol z minulého týdne.

Nová slovíčka – mat, phone, sofa, lamp, clock, mirror

Bookwork – Activity Book 24/2, 26 / 1

Na interaktivní tabuli procvičujeme formou soutěží Mine / yours,  it’s / they’re

V kroužku se ptáme a odpovídáme –  Is this yours? Yes, it’s mine. No, it isn’t.

Unit 4 Song – At home

Ve čtvrtek 23. 11. si napíšeme opakování z probraných lekcí. Po opravě přinesou děti práce rodičům k nahlédnutí.

Homework – AB str. 24/ 1, str. 25 – vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 23. 11. Děkuji