30. 11.

Zahříváme se u písničky – „Hello Miss Linky“ a u konverzace – „Hello, how are you today?“

Portfolio – doplňujeme IS X ARE správně do vět – There is a ball. There are two rulers.

Opravujeme úkol z minulého týdne, společně kontrolujeme.

Homework – domácí úkol z učebnice AB str. 33 – vypracovat prosím do příštího čtvrtka 7. 12.

První část hodiny je věnovaná hlavně opakování

Test – dnes jsme si napsali slibovaný testík z probraných lekcí. Děti si vedly dobře a příští hodinu si přinesou práce opravené domů.

Na závěr hodiny luštíme křížovky a vybarvujeme si obrázky podle čísel.