15.11.

  • Go Bananas! Camp Song
  • Portfolio – děti psaly slova podle diktátu (clock, mat, mirror)
  • Unit 4 – nová slovíčka: mat, phone, sofa, lamp, clock, mirror
  • Grammar – mine/yours: Is this yours? No, it isn´t. Yes, it´s mine.
  • Library – děti si dnes opět na 14 dní vypůjčily nové knížky z naší knihovny
  • Activity Book – pg. 24/2 + 26/2
  • Unit 4 SongWhose are these shoes?
  • Prepositions of place – procvičovali jsme předložky místa (on, in, under, next to)
  • Homework – AB – celá strana 25 (nahoře vylušti tajenku a namaluj obrázek, dole doplň chybějící slova)
  • !Reminder (Připomínka): za 14 dní ve středu 29.11. budou děti psát test z prvních čtyř lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit 1-4) – prosím, zopakujte si s dětmi slovíčka i gramatiku, příští týden budeme také společně vše procvičovat ve škole