15. 11.

Začínáme rozcvičkou – Two truth and one lie – děti si zapisují dvě věty pravdivé a jednu nepravdivou. Ostatní hádají která pravdivá není.

Game vocabulary game – hrajeme pohybovou hru na procvičování slovíček

Portfolio – Ve větách kroužkujeme SOME nebo ANYIs there any lettuce? There are some rolls. Are there some vegetables? There isn’t any lemonade.

Do textu doplňujeme – Shall, about, OK, make, go, some, idea

Shall we go to the park today? How about the swimming pool? Good idea! Shall I make a salad for lunch today? No, let’s go to the cafe.

Activity – každý si dnes mohl vytvořit vlastní menu v restauraci, práce si představujeme, ptáme se a odpovídáme.

Bookwork – SB str. 27