4. 10.

Hodinu zahajujeme a zpíváme i cvičímeFriends Song

Notebook – do sešitu si opakujeme základní gramatiku a slovíčka z probrané lekce.

– píšeme číslovky, spelujeme slovíčka, přivlastňujeme – Miss Kelli’s brother.

Opakujeme také věty typu – I’m good at singing. I’m not good at drawing. Připomínáme si rodinné vazby – Adelka’s sister, grandma’s daughter, mother’s uncle

Test – napsali jsme si slibovaný test z dokončené lekce 0

Na závěr luštíme osmisměrky, které obsahují slovíčka, která se právě učíme.

V pondělí prosím o vrácení knih zapůjčených v naší knihovně.