28.11.

Portfolio: 1) doplň chybějící slovíčka.

SB – str. 36, 37

WB – str.  //

_________________________________________________________________________________

Grammar:  🔔 Předložky: behind, between, next to, in front of

🔔 Slovesa: have/has (has got, have got)

Vocabulary, Phrases: Lekce 3: train station, hospital, cinema/movie theatre, playground, café, shop/store, street, bus stop, park, school, swimming pool

_________________________________________________________________________________

Other information: Diskutovali jsme o tom co kdo dělal, zahráli jsme si hru na procvičení předložek, Name the picture a napsali jsme si krátký odstavec o našem nejoblíbenějším místě ve městě.