7.12.

📌 Příští čtvrtek, 14.12., si napíšeme test z Lekce 3 🙂

Portfolio: 1) procvičení slovíček

SB – str. 40, 41

WB – str.  //

_________________________________________________________________________________

Grammar:  Předložky: behind, between, next to, in front of

Slovesa: have/has (has got, have got)

Vocabulary, Phrases: Lekce 3: train station, hospital, cinema/movie theatre, playground, café, shop/store, street, bus stop, park, school, swimming pool

_________________________________________________________________________________

Other information: Zahráli jsme si hry na procvičení gramatiky has got/have got a slovíček. Každý napsal tři místa na papír a ostatní hádali za použití vět Has it got..? Prezentující odpovídal Yes, it has./No, it hasn’t. (Obr 1) Také jsme se uvolnili u předložkových piškvorek.