30.11.

Řekli jsme si jak se máme.

Nezapomeňte na HOMEWORK na 5.12 – WB strana 35 a 37

Zopakovali jsme si slovíčka s písničkou In front of, behind, between.

MDR: přiřazovali jsme slovíčka k obrázkům

Poslechli jsme si příběh na straně 38 a 39 ve SB

Zahráli jsme si kroužkovanou se slovíčky

Zahráli jsme si Baamboozle a zopakovali si gramatiku kde co je.

Zahráli jsme si hru Journalist – vyptávali jsme se navzájem jestli máme v našem městě kino, obchody…

Na závěr hodiny jsme si zatancovali s Freeze dance.