11.9.

Introduction: V úvodu dnešní hodiny jsme se nejprve představili a říkali jsme si, co máme moc rádi. Procvičili jsme si tak otázku What’s your name? A odpovědi – My name is… and I love … Také jsme se navzájem ptali a odpovídali, jaké je naše oblíbené zvíře, jídlo, barva či nápoj (What’s your favourite animal/food/colour/drink? My favourite animal/food/colour/drink is …. ).

Group/team mascot: Přestavili jsme si maskota naší skupiny, kterým je „bald eagle“ – orel bělohlavý. Podívali jsem se na krátké video a také jsme přiřazovali k sobě krátké otázky a odpovědi, které obsahovaly základní fakta o těchto tvorech. Dověděli jsme se, že jsou to ptáci, můžeme je vidět na obloze, žijí v Severní Americe a živí se malými zvířaty. Podívali jsme se i na mince, kterými se platí v USA a na kterých je orel vyobrazen.

Portfolios: Rozdali jsme si sešity, podepsali je a vyzdobili si jejich obálku obrázkem našeho maskota.

Class rules: Seznámili jsme se s pravidly, která budeme při výuce ve třídě dodržovat. Většinu z nich jsme si pamatovali z loňského školního roku.

Class poster: Začali jsme pracovat na našem skupinovém tablu/plakátu, které bude po dokončení viset v chodbě v přízemí vedle LEAP učebny. Vybarvovali jsme obrázky našich maskotů, vystřihovali je společně s našimi fotografiemi. Ve středu máme v plánu tablo dokončit. 

Coursebooks: Ti, kteří se nezúčastnili Back to School, obdrželi učebnice.

Review: Na závěr jsme si zopakovali počítání od 1 do 100.