2.10.

Homework: žádný domácí úkol nebyl zadán, avšak polovina žáků neměla na dnešek vypracovaný domácí úkol. Prosíme o jeho doplnění do středy 4.10. Do budoucna prosíme o vypracování domácích úkolů včas, protože pokud je žáci nemají, musíme na místě přeplánovat aktivity, což narušuje chod naší hodiny. Děkujeme za pochopení.
Také ještě ne všichni jsou zaregistrováni na platformě Cambridge One (pomocí kódů v učebnicích). V případě problému, prosíme, kontaktujte, paní Barešovou. Děkujeme.

Test Party: Ve středu (4.10.) máme v plánu napsat si opakování z Unit 0. Objeví se v něm čísla 1-100 (je potřeba umět je i správně napsat), slovní zásoba na téma rodina, přivlastňovací zájmena vyjadřující příbuzenské vztahy a vyjadřování, zda je někdo v něčem dobrý či ne – vazba „to be good at/not to be good at“. Vše budeme při pondělní hodině ještě procvičovat,

Introduction: vítáme se písničkou Hello song.

Portfolio: podle poslechu krátkých dialogů zaškrtáme u obrázků na papíru správné odpovědi (tick OR cross).

Bookwork: 
SB str. 7 cv. 1, 2 – díváme se na rodokmen a rozdělujeme si jednotlivé členy rodiny. Říkáme si, kdo má ke komu jaký vztah (to některým žákům pořád dělá problémy). Poté kroužkujeme správné členy rodiny ve větách a píšeme správný tvar přivlastňovacího zájmena.

Unit vocabulary and Phrases: 
upstairs, downstairs, cellar, číslovky 21-100; family, family tree, grandparents – grandfather/grandpa, grandmothe/grandma; parents – mother, father; son, daughter, sister, brother, aunt, uncle, cousins

Other information:
Checking homework – část žáků společně kontroluje dnešní domácí úkol, druhá část pracuje s Letter Tiles a procvičuje hláskování slovíček z Unit 0 a především vyšších číslic.
Spell or Slime – pomocí interaktivní hry z platformy Cambridge One společně procvičujeme číslovky a slovní zásobu z probírané lekce.
Sentence Stacker – v online hře vybíráme věty, které jsou napsány správně, a  procvičujeme tak gramatiku k testu.
Dnes také oceňujeme naší Studentku měsíce září a moc jí gratulujeme. Skvělá práce!