6.12.

Homework due Monday, 11.12.: WB str. 43 cv. 4 a 5. Kdo dnes neměl vypracovaný domácí úkol nebo jeho část, prosíme o doplnění do pondělí. Také prosíme o vrácení anglických knížek z knihovny. Předem děkujeme!

Test Party: Ve středu 13.12. máme v plánu napsat si opakování z Unit 3. Jako vždy se v něm objeví slovní zásoba ze 3. lekce (Daily Tasks) – je potřeba, aby je děti nejen dokázaly pojmenovat, ale i správně napsat. Z gramatiky pak určování času (quarter past, half past, quarter to, o’clock) a příslovce frekvence (always, usually, sometimes, never). K opakování můžete využít i Practice Extra na platformě Cambridge One.

Introduction: vítáme se s vánoční písničkou „Jingle Bells“ a říkáme si, co někdy děláme po škole – What do you sometimes do after school? I sometimes watch TV/dance/play computer games … after school.

Portfolio: podle obrázků píšeme slovíčka do sešitů, společně kontrolujeme (tidy up, feed the dog, do the shopping, dry the dishes)

Bookwork:
SB str. 42 cv. 1, 2 – říkáme si, jaká zaměstnání mohou lidé vykonávat v noci a učíme se je správně vyslovovat (cv. 1); podle popisu doplňujeme zaměstnání (cv. 2)
SB str. 43 cv. 5 – čteme nahlas Annin zápisník a ústně doplňujeme časy k obrázkům
WB str. 35 cv. 1 – posloucháme a zaškrtáváme správný čas

Unit 3 vocabulary:
daily tasks, sweep, wash up, do the shopping, cook, dry the dishes, take the dog for a walk, tidy up, feed the dog; o’clock, quarter past, half past, quarter to; always, never, usually, sometimes; vet, fire fighter, cleaner, police officer, ambulance driver

Other information:
Adverbs review –  říkáme si věty a do nich doplňujeme podle kontextu příslovce frekvence (vybíráme usually nebo never) např. I never eat chicken. I don’t like it.
Time Review – procvičujeme vyjadřování času a podle diktátu Miss Christiny zaznamenáváme čas do hodin
Time Game – hrajeme naši oblíbenou hru, při které se snažíme za daný časový okamžik říci co nejvíce slovíček na téma Toys.