16.11.

V kroužku: What is your favourite toy? My favourite toy is ....

Phonics Song

Starfall: písmenko Q, q

Alphabet books: obtahujeme písmenko Q, q a vybarvujeme obrázky

Vocabulary: zopakovali jsme slovíčka podle obrázkových kartiček, kontrolujeme výslovnost a hláskování (všechna slovíčka mohou děti doma procvičovat podle videí nad zápisem)

Bookwork: učebnice SB a cvičebnice WB str. 28 – vybíráme správná slova k obrázkům, vybarvujeme obrázek podle poslechu.

Učebnice SB str. 29 – spojujeme podle poslechu (RUBY x NATHAN). Ve dvojicích se pak ptáme: What is your favourite toy/colour/number? Cvičebnice WB str. 29 – posloucháme a ukazujeme si prstem písmenka/slova. Potom vybíráme správný obrázek a vybarvujeme. Jednoduchá slova se snažíme číst sami.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 120 – k obrázkům dopsat buď první písmenko, nebo kdo dokáže, napíše celé slovo – všechna slovíčka jsou nahoře na stránce uvedena. Domácí úkol je na příští čtvrtek 23.11.