19.10.

V kroužku: střídáme otázky What’s your name? a How old are you? Ptáme se navzájem.

Phonics song: zpíváme a ukazujeme

Starfall: písmenko J, j

Alphabet books: obtahujeme písmenko J, ja vybarvujeme obrázky

Procvičujeme slovíčka – malujeme podle poslechu a doplňujeme první písmenko slova.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 21/ cvičení 3 – vybereme 2 slovíčka (bag, pencil case, book, ruler.….) napíšeme a namalujeme k nim obrázky. Domácí úkol je na úterý 24.10.

Bookwork: učebnice WB str. 16, společně čteme a porovnáváme s obrázkem. WB str. 17, podle poslechu číslujeme jednotlivé předměty.

Učebnice SB str. 16, doplňujeme celou stránku podle poslechu.

Na interaktivní tabuli si ukazujeme obrázky a předvádíme první písmenka (B – bag, P – pencil case, R – ruler...)