9.1.

V kroužku: How are you? I’m happy/sad/so-so.

Song: vowels (samohlásky)

Starfall: Zac and Cat

Notebook: dnes jsme dostali nové sešity, ozdobili si první stránku a zapsali první zápis podle příběhu z interaktivní tabule (cat, pan)

Bookwork: učebnice SB str. 46 a 47 – posloucháme a doplňujeme cvičení

Nová gramatika: I’VE GOT x I HAVEN’T GOT (mám x nemám) I’ve got a banana. I haven’t got a carrot.

Doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB str. 47