15.11.

PŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 20.11.: WB str. 26, 27

Notebooks: Doplňujeme do vět slovíčka z nové slovní zásoby.

Práce se Student’s Book: SB str. 29

New Grammar:

Connectors (spojky) – spojují dvě tvrzení do jedné věty

because (protože), but (ale), and (a), so (tak, takže)

Simple Past (minulý čas prostý)

For regular verbs, add „ed“ to the end of the verb

Irregular verbs: saw, had, was/were, went, bit

Negatives: „didn’t“ + bare infinitive

didn’t see the fish.

Could/Couldn’t

Used to talk about past ability

I couldn’t swim when I was two years old, but I can now.

New Vocabulary: mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Other Activity: 

Past tense Pictionary – děti na své tabulky píší správný minulý čas slovesa, které je nakreslené na tabuli

Our favorite outdoors, at home, and in town activities forum – píšeme na tabuli naše oblíbené venkovní, domácí a městské aktivity, poté hlasujeme o tom, které jsou dle většiny ve třídě nejlepší

„When I was young…“ – mluvíme o tom, co jsme jako mladší zvládli dělat a co ne s použitím sloves could/couldn’t (např. „When I was three years old, I couldn’t read a book.“)

Spell or Slime – online hra na platformě Cambridge One