1.11.

Homework: procvičování nové slovní zásoby z Unit 2 (doporučujeme použít videa k jednotlivým lekcím na této straně). Kdo nestihl ve škole, prosíme o dokončení Halloweenovské křížovky.

Unit 2 vocabulary: 
mountain, forest, village/town, field, lake, island, river, path; and, so, but, because

Grammar:
Connectors (spojky) – používáme při spojování vět nebo slov: AND (a), BECAUSE (protože), BUT (ale), SO (tak, takže) 
např.: She went to the village AND she climbed the mountain. We like dancing, BUT we don’t like running. I was tired, SO I went home. He didn’t come to school BECAUSE he was ill. 

Other information:
Společně krátce opakujeme učivo z Unit 1 a poté někteří žáci dopisují testík.
Halloween Crossword – luštíme křížovku, do které podle obrázků doplňujeme slova. Je těžší než ta minulá a učíme se tak i další nová slovíčka (např. skull, coffin, graveyard, wand, scarecrow…). Těm rychlejším ještě zbývá čas na vybarvení obrázků k danému tématu.
Would you rather? – protahujeme si tělo ipři nteraktivní hře, kdy volíme z nabídky vždy jednu z aktivit, kterou děláme raději, a poté podle naší volby cvičíme.
10 second Art – procvičujeme nová slovíčka prostřednictvím hry, při které podle pokynů Miss Christiny kreslíme na tabuli obrázek (path, river, island, mountanin, forest, lake, village, path) a ostatní hádají, o co jde.
Connectors Review – říkáme souvětí a volíme do nich správné spojky; tvoříme věty obsahující zadanou spojku a slovíčko z Unit 2.
Time Game – hrajeme  hru, při které se snažíme za daný časový okamžik říci co nejvíce slovíček na téma Sports.