14. 11.

Teacher says: Touto hrou jsme začali hodinu, aby si děti zopakovaly všechna možná slovíčka z již proběhlých lekcí.

„What’s Missing?“ – Během následující hry děti hádaly, která věc/obrázek chybí. Pracovali jsme s novými slovíčky, která se týkají zvířat v Zoo.

Portfolios – Následně děti zapisovaly věty do svých sešitů o členech své rodiny, kdo má/nemá co rád. Po zápisu ve dvojicích navzájem zjišťovali informace ze zápisu spolužáka díky větě: What does your family like?

Word Practice – Slovíčka si děti procvičily také díky interaktivnímu pexesu.

Students Book – V učebnicích jsme se po přestávce nejprve věnovali poslechu na str. 29, na které děti využily samolepky ze svých učebnic a lepily je na místa podle toho, kam byla nahrávkou určena. Na předchozí str. 28 jsme se s dětmi věnovali čtení a kroužkování správných odpovědí, dále také poslechu, který vedl k naší poslední aktivitě.

Favourite Animal – V závěru hodiny děti malovaly své vlastní oblíbené zvíře a doplňovaly obrázek pár větami s informacemi o něm, co má rád.