19.10.

Notebook: do vět doplňujeme sloveso podle obrázkových kartiček (She HAS breakfast at 8 o’clock. He GETS up at 7 o’clock.)

Bookwork: učebnice SB str. 16/1 – posloucháme Miss Alison a sledujeme text. Vysvětlujeme si některá slovíčka. Čteme nahlas a podle textu doplňujeme hodiny.

Učebnice SB str. 17 – poslech a doplnění obrázků.

Cvičebnice WB str. 16 – podle poslechu doplňujeme čas nebo jméno do vět.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 21/cvičení 1 a 3. Ve cvičení 1 doplníme různé aktivity z průběhu dne a dva časové údaje. Ve cvičení 3 si jednu aktivitu vybereme, napíšeme větu a namalujeme obrázek. Domácí úkol je již na úterý 24.10.

Na interaktivní tabuli doplňujeme a opakujeme gramatiku a slovíčka 1. lekce.