21.11.

Notebook: odpovědi na otázky Does ….. like bananas? Yes, she does. No, she doesn’t.

Dnes jsme hodně procvičovali slovíčka s obrázkovými kartičkami – hláskování a výslovnost.

Na interaktivní tabuli opakujeme gramatiku DOES x DOESN’T. Doplňujeme slova do vět a odpovídáme na otázky. Rovnáme správně pořadí slov ve větách.

Na závěr jsme si zahráli hru JUMP! s rychlým poznáváním a hláskováním slovíček.

Test: opakování 2. probrané lekce bychom si napsali příští úterý 28.11.