11.1.

Portfolio: procvičení I have got / I haven’t got.

SB – str. 50, 51

WB – str.  48


Grammar:  (Ne)mám: I have got… (Mám…) /// I haven’t go (Nemám…) /// Have we got…? (Máme…?)

Číslo jednotné a množné: u množného čísla přidáváme na konec slova -s.

🔔 Členy v čísle jednotném: pokud slovo začíná na a, e, i, o, nebo u -> an. Pokud ne -> a.

Vocabulary, Phrases: Lekce 4 (Lunchtime): apple, banana, cake, pizza, sausage, cheese sandwich, fish, chicken, peas, carrots, steak


Other information: Dnes jsme si povídali o samohlásce E. Do portfolia jsme si procvičili gramatiku, pracovali jsme v učebnici a zahráli jsme si hry s flashcards – ty nám pomohly procvičit si slovíčka. Také jsme se znovu zaměřili na a / an – členy neurčité. Nakonec jsme si zahráli 15-second picture a Name the picture!