14.9.

Starfall (webová stránka na procvičení slovíček)Letter A (písmenko A (s odkazem na stránku)

Alphabet book: Letter A,a (big A, small a) (obtahujeme a pak i píšeme nové písmenko; učíme se nová slovíčka, které se s ním pojí: apple, ant, alligator, astronaut)

Grammar: Porozumění otázkám:

What is your favourite …? (Jaká je tvoje nejoblíbenější …?)

What is your name? (Jak se jmenuješ?)

Vocabulary, Phrases:

instrukce: listen, look, say, stand up, sit down, raise your hand, touch, write, color

barvy: blue, red, pink, green, yellow, white, black, red, brown

Other information: Dnes jsme si po přivítání písničkou úvodní debatě na téma What is your favourite sport? vyplnili písmenko A v našich Alphabet books a podívali se na Starfall. Mimo jiné jsme si také pustili video o našem skupinovém zvířeti – sově sněžné. Dokončili jsme plakát, který časem bude vystaven na chodbě v přízemí u LEAP učebny a také jsme se naučili hrát hry na procvičení slovíček a gramatiky – hry s flashcards, s plážovým míčem, rock/paper/scissors, a další! Děti se moc snaží, máme velkou radost!