19.10.

Test: Test avizovaný v minulém zápisu budeme psát už příští hodinu.

Starfall: Letter J

Alphabet book: Letter J,j (obtahujeme a pak i píšeme nové písmenko; učíme se nová slovíčka, které se s ním pojí: jellybeans, jump, jellyfish, jet)

Bookwork:

SB – str. 16, 17

WB – str.  16, 17

Grammar: Is it a…? (Je toto…?) + Yes, it is/No, it isn’t (Ano, je./Ne, není.)

What is it? (Co je toto?) + It’s a/an… (Je to…)

Vocabulary, Phrases: pen, pencil, rubber, book, notebook, bag, desk, ruler, pencil case

Other information:  přečetli jsme si knížku a udělali pracovní list.