1. 11.

 

Hodinu otevírá písnička Trick or Treat a Halloween freeze dance.

Test – některé děti nebyly minulý týden ve škole a proto si test z probrané lekce dopsaly dnes.

Ostatní se mohou ještě krátce radovat s Halloweenem.

Activity – Build a Bat – každý si může vybarvit a vystřihnout netopýra podle svých představ

Portfolio – Doplňujeme nedokončené věty – a. My favorite candy is …….. b. Halloween is on …… c. Dracula is a ………. d. Spiders make ……… e. On Halloween, people wear ……..

Rozdáváme si opravené testy a děti si je odnášejí domů. Práce se dětem povedly. Rodiče mohou posoudit.

Zahajujeme novou lekci a učíme se nová slovíčka – mountain, forest, village, town, field, lake, island, river, path

Slovíčka procvičujeme pomocí obrázkových kartiček a dbáme na správnou výslovnost. Děti si nová slovíčka zapisují do svých sešitů.