13. 11.

Zahříváme se u zpěvu písničky – „What did you do yesterday?“

Conversation – v minulém čase se ptáme se a odpovídádáme :

1. What did you do yesterday? 2. What was your favourite part of summer? 3. What did you eat for dinner last night?

Společně kontrolujeme a opravujeme domácí úkol z minulého týdne.

Tvoříme věty a procvičujeme CAN, CAN’T x COULD, COULDN’T nejen na interaktivní tabuli.

Píšeme věty a doplňujeme – I ______ /couldn’t/ walk when I was 6 months old. She ______ /could/ ran 25 kilometers when she was younger. He ______ hear you /couldn’t/. There is so much noise

Portfolio – doplňujeme minulý čas a přeložky do vět. – Last summer I went to __________/Italy/. Yesterday I __________/went/ to school. We didn’t ________ /swim/ in the lake because _________./it was cold/

Tvoříme minulý čas ze sloves – to walk – walked, to study – studied, to go – went, to have – had, to take – took, to watch – watched

Activity – skládáme věty v minulém čase pomocí plastových písmenek

Bookwork – SB str. 26, 27

Homework WB str. 24, 25 – vypracovat prosím do následujícího pondělí

Prosím, aby děti vrátily knížky z naší knihovny. Děkuji