20. 9.

Začínáme soutěží v poznávání nových slovíček z minulé hodiny.

Portfolio – opakujeme slovíčka – What, why, where, who, when – a tvoříme pomocí nich otázky

Bookwork – SB str. 5 – společně sledujeme video s gramatikou, cv. 1 – podle poslechu označujeme správnou odpověď

Str. 6 – posloucháme písničku, sledujeme text a doplňujeme podle poslechu tabulku Ben a Lucy

Conversation – děti si mezi sebou kladou otázky a odpovídájí – “ Do you want to be famous? Yes, I do. What’s your favourite food? My favourite food is pizza. Where do you live? I live in Prague.“

Na závěr jsme si zahráli hru Simon says.

Připomínám úkol na pondělí str. 4, 5 – WB