25. 10.

Zazpíváme si a zatančíme s písničkou „Freeze Dance“

Portfolio – doplňujeme správná písmenka do slovíček z probrané lekce č. 1,

do vět dopisujeme MUST / MUSTN’T a znovu si připomínáme zájmena

Activity – na interaktivní tabuli pracujeme s gramatickým cvičením, doplňujeme, čteme, soutěžíme v týmech

Test – dnes jsme si napsali slibovaný test z dokončené lekce č. 1

Na závěr hodiny hrajeme hry na procvičení slovní zásoby a luštíme osmisměrku.

Halloween v pondělí 30. 10. si uděláme halloweenskou hodinku. Děti si mohou přinést drobné občerstvení a kostýmy.