6. 11.

Hodinu zahajujeme písničkou

Game – hrajeme hru s obrázkovými kartami – procvičujeme slovní zásobu

Doplňujeme Quiz na interaktivní tabuli

Portfolio – na základě obrázků na tabuli, zapisujeme správně slovíčka do sešitů

Bookwork – SB str. 22/ 1 – nová slovíčka – posloucháme, opakujeme a dbáme na správnou výslovnost. SB str. 22 / 2, 3 – pracujeme ve dvojicích – podle poslechu odpovídáme na otázky. SB str. 23 / 1, 2 – čteme text a odpovídáme na otázky pod textem, doplňujeme věty se správným slovním pořadím /2/

Nová gramatika but /ale/, so /tak/, and /a/, because /protože/ – sledujeme gramatické video ze str. 23/ 3

Dokončujeme věty I was hungry, so I / got a pizza /. She went to the store and the / cafe /. We swam in the lake because / it was hot outside /.

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení prosím o vrácení do 20. 11.

Kdo zapůjčené knížky z minulého měsíce ještě nevrátil, prosím, ať tak učiní tuto středu. Nemůže si pak zapůjčit novou knihu.

Homework : WB str. 22, 23 – vypracovat prosím do příštího pondělí 13. 11. Děkuji