29.11.

Homework due Monday 4.12.: WB str. 34, 35

Notebooks: Správně k sobě řadíme věty podle významu.

Práce se Student’s Book: SB str. 34, 35

New Grammar:

Past Continuous (minulý čas průběhový)

I/He/She/It was verb+“ing“

You/We/They were verb+“ing“

What were you doing yesterday at 3 o’clock? I was climbing a tree

Were you eating breakfast at 8 o’clock? Yes, I was./No, I wasn’t.

New Vocabulary: fire, flood, emergency services, police officer, police car, fire engine, firefighter, ambulance

Other Activity: hra „Tic Tac Toe“ s novou slovní zásobou, dále si vysvětlujeme novou gramatiku – minulý čas průběhový

29.11.

Homework due Monday 4.12.: WB str. 34, 35

DĚTI SI DNES ODNESLY DOMŮ OPRAVENÉ TESTY Z UNIT 2.

Notebooks: Do vět doplňujeme slovíčka z nové slovní zásoby.

Práce se Student’s Book: SB str. 34, 35

New Grammar:

Telling the Time (Určování času – Kolik je hodin?)

It’s ____ o’clock. (Je ____ hodin.)

It’s half past ____. (Je půl ____.)

It’s quarter past ____. (Je čtvrt na ____.)

It’s quarter to ____.  (Je tři čtvrtě na ____.)

New Vocabulary: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Other Activity: učíme se učovat čas v angličtině a hrajeme hry na jeho procvičení

22.11.

Nejdříve jsme opakovali na test, který jsme si následně i napsali. Kdo byl hotový, mohl začít plnit pracovní list „Word Search“. V druhé části hodiny jsme si zahráli aktivní video. Potom si každý vybral knížku z anglické knihovny, kterou je třeba přečíst a vrátit s vyplněným „book reportem“ do středy 6. prosince. Pokud by to někdo nestihl, je možné ji po domluvě přinést o pár dní později. Na konci hodiny jsme si představili nová slovíčka z Unit 3, se kterou začneme příští týden. Zahráli jsme si několik her, kde jsme nová slovíčka využili.

20.11.

VE STŘEDU 22.11. SI NAPÍŠEME TEST Z UNIT 2.

Homework: učit se na středeční test

Notebooks: Do vět doplňujeme some/any.

Would you like any salad?

Yes, I want some bread.

Do we have any apple juice?

I don’t want any soup.

I’d like some soda please!

Práce se Student’s Book: SB str. 120

New Grammar:

Questions/Answers with some and any

Use “any” with the following questions and negative answers. Use “some” with  positive answers. Use “is” with uncountable nouns (cheese, milk, bread, lemonade, juice, soup, salad, chicken) and “are” with countable nouns (oranges, vegetables, rolls).

Is there any cheese?

Yes, there is some cheese./No there isn’t any.

Are there any oranges?

Yes, there are some oranges./ No there aren’t any oranges.

Suggestions:

Shall we (verb)….?

How about some…?

New Vocabulary: rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other Activity: Opakujeme slovíčka a gramatiku na středeční test z druhé lekce.

Listen and spell game – posloucháme rozhovor a před sebou ho máme vytištěný, nějaká slovíčka však chybí a my je podle poslechu musíme doplnit.

Sentence Stacker – online hra na platformě Cambridge One

20.11.

VE STŘEDU 22.11. SI NAPÍŠEME TEST Z UNIT 2.

Homework: učit se na středeční test z druhé lekce

Notebooks: Do vět doplňujeme slovesa v minulém čase.

went, watched, played, didn’t study, didn’t swim, saw

Práce se Student’s Book: SB str. 120

New Grammar:

Connectors (spojky) – spojují dvě tvrzení do jedné věty

because (protože), but (ale), and (a), so (tak, takže)

Simple Past (minulý čas prostý)

For regular verbs, add „ed“ to the end of the verb

Irregular verbs: saw, had, was/were, went, bit

Negatives: „didn’t“ + bare infinitive

didn’t see the fish.

Could/Couldn’t

Used to talk about past ability

I couldn’t swim when I was two years old, but I can now.

New Vocabulary: mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Other Activity: Opakujeme slovíčka a gramatiku na středeční test z druhé lekce.

Look and spell game – nakreslená slovíčka na tabuli musíme správně vyhláskovat

Story fill in the blank – posloucháme rozhovor, který máme před sebou vytištěný na papíře, některá slova ale chybí a mi je podle poslechu musíme doplnit

15.11.

PŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 20.11.: WB str. 26, 27

Notebooks: Doplňujeme do vět slovíčka z nové slovní zásoby.

Práce se Student’s Book: SB str. 29

New Grammar:

Connectors (spojky) – spojují dvě tvrzení do jedné věty

because (protože), but (ale), and (a), so (tak, takže)

Simple Past (minulý čas prostý)

For regular verbs, add „ed“ to the end of the verb

Irregular verbs: saw, had, was/were, went, bit

Negatives: „didn’t“ + bare infinitive

didn’t see the fish.

Could/Couldn’t

Used to talk about past ability

I couldn’t swim when I was two years old, but I can now.

New Vocabulary: mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Other Activity: 

Past tense Pictionary – děti na své tabulky píší správný minulý čas slovesa, které je nakreslené na tabuli

Our favorite outdoors, at home, and in town activities forum – píšeme na tabuli naše oblíbené venkovní, domácí a městské aktivity, poté hlasujeme o tom, které jsou dle většiny ve třídě nejlepší

„When I was young…“ – mluvíme o tom, co jsme jako mladší zvládli dělat a co ne s použitím sloves could/couldn’t (např. „When I was three years old, I couldn’t read a book.“)

Spell or Slime – online hra na platformě Cambridge One

15.11.

PŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 20.11.: WB str. 26, 27

Notebooks: Do vět doplňujeme some/any.

Práce se Student’s Book: SB str. 28 cv. 2 + str. 29 + str. 30

New Grammar:

Questions/Answers with some and any

Use “any” with the following questions and negative answers. Use “some” with  positive answers. Use “is” with uncountable nouns (cheese, milk, bread, lemonade, juice, soup, salad, chicken) and “are” with countable nouns (oranges, vegetables, rolls).

Is there any cheese?

Yes, there is some cheese./No there isn’t any.

Are there any oranges?

Yes, there are some oranges./ No there aren’t any oranges.

Suggestions:

Shall we (verb)….?

How about some…?

New Vocabulary: rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other Activity: Deli role play – děti ve dvojicích hrají hru, jeden je zákazník a druhý pracuje v „lahůdkách“ a vyrábí sendviče. Role se střídají a každý má možnost „objednat“ jako zákazník a „připravit jídlo“ jako kuchař. Ve větách musí používat spojení „Would you like any….? Here is some…

Find the vocab word – děti poslouchají dlouhé věty, ve kterých se mluví vždy o jídle ze slovní zásoby, jakmile přijdou na to, o jakém slovíčku se mluví, musí ho napsat na svou tabulku

My favorite foods writing – píšeme několik vět o našem nejoblíbenějším jídle

Spell or Slime – online hra z platformy Cambridge One

13.11.

Homework due Monday 20.11.: WB str. 26, 27

Introduction: představili jsme se nové paní učitelce Miss Rosemary a ona se představila nám, každý jsme řekli svoje jméno, oblíbené jídlo a co rádi děláme (Hello, my name is …. and I like eating …. and doing ….), také jsme si znovu zopakovali pravidla na hodinách (be respectful, raise your hand, only speak English etc.)

Notebooks: Do vět doplňujeme some/any.

Práce se Student’s Book: SB str. 28 cv. 1

New Grammar:

Questions/Answers with some and any

Use “any” with the following questions and negative answers. Use “some” with  positive answers. Use “is” with uncountable nouns (cheese, milk, bread, lemonade, juice, soup, salad, chicken) and “are” with countable nouns (oranges, vegetables, rolls).

Is there any cheese?

Yes, there is some cheese./No there isn’t any.

Are there any oranges?

Yes, there are some oranges./ No there aren’t any oranges.

Suggestions:

Shall we (verb)….?

How about some…?

New Vocabulary: rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other Activity: Pictionary – děti se střídají v tom, kdo na tabuli kreslí slovíčka z nové slovní zásoby, ostatní hádají, o jaká slovíčka se jedná a odpověď vždy zapíší na vlastní mini tabulku, dále hrajeme interaktivní hry na Cambridge One webu: Sentence Stacker, Spell or Slime

13.11.

Homework due Monday 20.11.: WB str. 26, 27

Introduction: představili jsme se nové paní učitelce Miss Rosemary a ona se představila nám, každý jsme řekli svoje jméno, oblíbené jídlo a co rádi děláme (Hello, my name is …. and I like eating …. and doing ….), také jsme si znovu zopakovali pravidla na hodinách (be respectful, raise your hand, only speak English etc.)

Notebooks: Do vět doplňujeme spojky „so, because, but, and“.

Práce se Student’s Book: SB str. 28

New Grammar:

Connectors (spojky) – spojují dvě tvrzení do jedné věty

because (protože), but (ale), and (a), so (tak, takže)

Simple Past (minulý čas prostý)

For regular verbs, add „ed“ to the end of the verb

Irregular verbs: saw, had, was/were, went, bit

Negatives: „didn’t“ + bare infinitive

didn’t see the fish.

Could/Couldn’t

Used to talk about past ability

I couldn’t swim when I was two years old, but I can now.

New Vocabulary: mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Other Activity: Charades (pantomima) – děti před třídou předvádějí nějakou aktivitu (např. dancing, singing, watching TV, studying, playing football) a ostatní musí hádat, o jakou aktivitu se jedná a převést ji do minulosti (you danced, sang, watched TV, studied, played football), dále hrajeme interaktivní hry na Cambridge One webu: Sentence Stacker, Spell or Slime

8.11.

PŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 13.11.: WB str. 24, 25

Notebooks: Tvoříme věty se spojkami „so, because, but, and“.

Práce se Student’s Book: SB str. 26, 27

New Grammar:

Connectors (spojky) – spojují dvě tvrzení do jedné věty

because (protože), but (ale), and (a), so (tak, takže)

Simple Past (minulý čas prostý)

For regular verbs, add „ed“ to the end of the verb

Irregular verbs: saw, had, was/were, went, bit

Negatives: „didn’t“ + bare infinitive

didn’t see the fish.

Could/Couldn’t

Used to talk about past ability

I couldn’t swim when I was two years old, but I can now.

New Vocabulary: mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Other Activity: procvičování gramatiky, loučíme se s Miss Carinnou (mini party na konci hodiny)