29.11.

 • Nejprve jsme se rozhýbali (a okysličili mozek) u The Wiggle Dance!
 • Portfolio: Draw a lamp on a bookcase. Draw two lorries under a sofa.
 • Zkontrolovali jsme DÚ a společně jsme si zopakovali nejdůležitější slovíčka na test
 • Test (Unit 1-4)
 • Worksheets for fun – po testu jsme s dětmi vyplňovaly zábavné pracovní listy
 • Homework (Domácí úkol) – Žádný nový DÚ není – ale ti, co nemají dodělané nějaké starší domácí úkoly, prosím dodělat!

29.11.

 • The Wiggle Dance!
 • Portfolio – Draw: Stella does her homework at 4 o’clock.
 • Unit 3 – Daily routine: catch the bus, do homework, get dressed/undressed, put on, take off, get up, wake up, go to bed, have a shower, have breakfast/lunch/dinner, every day
 • Grammar before (před) X after (po)
 • Procvičovat gramatiku můžete opět i z domova ZDE
 • Times with o´clock – procvičovali jsme hodiny (určování času)
 • Charades Game
 • Unit 3 Song
 • Activity Book – 28/1 + 29/2
 • Homework – AB 28/2 + 29/1

28.11.

 • The Cowboy Dance!
 • Portfolio -What did you eat yesterday? I ate …. What did you drink yesterday? I drank
 • Unit 3 – new words/phrase: sick/ill, take some medicine, see the doctor, have an eye test
 • New grammar – Pomocí interaktivní tabule jsme se začali učit minulý čas nepravidelných sloves (Past Simple irregular verbs): have/had, give/gave, see/saw, drink/drank, eat/ate, go/ went, take/took, do/did a také negativní formu: I didn´t have (neměl jsem)
 • Brain Break – The Floor is Quicksand
 • Activity Book – pg. 28/1,2 + 30/1
 • Na procvičení minulého času jsme si zahráli Bingo Game
 • Homework: AB pg. 30/2

28.11.

 • How do we say Hello
 • Zkontrolovali jsme DÚ a společně jsme si zopakovali nejdůležitější slovíčka na test (barvy, čísla, členy rodiny, přídavná jména, předložky) – i formou nové hry Around the world Game
 • Děti poslouchaly instrukce a vyplňovaly opakovací test
 • U tabule si pak ve dvou týmech zahrály Telephone Game (tichou poštu) s písmenky
 • Na závěr lekce jsme si ještě zahráli hru Simon says
 • Homework (Domácí úkol) – Žádný nový DÚ není – ale ti, co nemají dodělané domácí úkoly z minulého týdne (případně i starší!), prosím dodělat!

22.11.

 • Nejprve jsme se rozhýbali (a okysličili mozek) u Go Bananas! Song
 • Portfolio – True or false (physical description)
 • Quick review for the test – společně jsme si zopakovali učivo na test – Around the world Game (with flashcards)
 • Test (Units 0 – 2)
 • Worksheets for fun – děti vyplňovaly a luštily osmisměrky, a procvičovaly tak pravopis známých i méně známých slovíček
 • Na závěr jsme si pro zopakování slovíček zahráli novou hru – Word Family Musical chairs
 • No homework today:)

22.11.

 • Unit 4 Song
 • Portfolio – děti malovaly: Draw two watches on a mat. Draw Monty in the bath.
 • Activity Book – pg. 27 + 28/2,3 (ve dvojicích)
 • Grammar – na interaktivní tabuli jsme procvičovali: it´s / they´re (Are these mats yours?)
 • Gameshow Quiz
 • Brain Break – The Dance Freeze Song 2!
 • Procvičovali jsme předložky a také přivlastňování – Whose Ears? (děti hádaly, čí uši jsou na obrázcích)
 • Unit 4 Story
 • Na procvičení slovíček jsme si na závěr zahráli hru s obrázkovými kartami Around the world Game
 • Homework – AB – celá strana 29
 • !Reminder (Připomínka): za týden ve středu 29.11. budou děti vyplňovat souhrnný test z prvních čtyř lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit 1-4) – příští týden budeme na začátku lekce ještě společně vše procvičovat

21.11.

 • Hello Song for Kids
 • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka O + P
 • Vocabulary Review – pomocí flashcards jsme opakovali slovní zásobu (členy rodiny, přídavná jména, barvy, čísla)
 • Zahráli jsme si hru – Family Members Game
 • Nová slovíčka – Monkey Ben (opičák Ben) + fráze – I am finished! (jsem hotov)
 • Unit 4 Song
 • Brain Break – Number Song 1 – 20
 • Znovu jsme procvičovali předložky (on, in, under, next to)
 • Unit 4 Story
 • Activity Book – 26/2
 • Zahráli jsme si týmovou hru Tic tac toe (Piškvorky) na tabuli (i s obrázky Alex, Lenny, Meera)
 • Homework (Domácí úkol) – AB celá str. 29 + 32/2 (namaluj chybějící obrázek do opakující se řady)
 • !Připomínka: za týden v úterý 28.11. budou děti vyplňovat test (vybarvovat, zakroužkovávat obrázky podle poslechu) z prvních čtyř lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit 1-4) – příští týden budeme na začátku lekce ještě společně vše procvičovat

21.11.

 • Nejprve jsme se rozhýbali (a okysličili mozek) u Superhero Dance
 • Portfolio – spelling dictation (dentist, boring, slowly, carefully)
 • Quick review for the test – společně jsme si zopakovali učivo na test – Adverb charades
 • Test (Units 0 – 2)
 • Worksheets – děti luštily osmisměrky/křížovky a procvičovaly tak pravopis známých i méně známých slovíček
 • Na závěr jsme vyprávěli příběhy podle obrázků na kostkách – Tell stories with storycubes
 • No homework today:)

15.11.

 • Go Bananas! Camp Song
 • Portfolio – děti psaly slova podle diktátu (clock, mat, mirror)
 • Unit 4 – nová slovíčka: mat, phone, sofa, lamp, clock, mirror
 • Grammar – mine/yours: Is this yours? No, it isn´t. Yes, it´s mine.
 • Library – děti si dnes opět na 14 dní vypůjčily nové knížky z naší knihovny
 • Activity Book – pg. 24/2 + 26/2
 • Unit 4 SongWhose are these shoes?
 • Prepositions of place – procvičovali jsme předložky místa (on, in, under, next to)
 • Homework – AB – celá strana 25 (nahoře vylušti tajenku a namaluj obrázek, dole doplň chybějící slova)
 • !Reminder (Připomínka): za 14 dní ve středu 29.11. budou děti psát test z prvních čtyř lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit 1-4) – prosím, zopakujte si s dětmi slovíčka i gramatiku, příští týden budeme také společně vše procvičovat ve škole

15.11.

 • Unit 1 Song
 • Portfolio – True or false (Family tree)
 • Board game – pro procvičení slovíček si ve skupinkách děti zahrály deskovou hru s kostkou
 • Vocabulary Review Units 0-2 – opakovali jsme slovíčka i čísla (seventeen x seventy)
 • Library – děti si dnes opět na 14 dní vypůjčily nové knížky z naší knihovny
 • Brain Break – Disco Turkey Freeze Dance
 • Activity Book – 26/1,2 +27/3
 • Pro procvičení slovní zásoby jsme si na závěr hodiny zahráli Baamboozle Game
 • Homework – AB 27/4 (křížovku doplňte zakroužkovanými slovy ze cvičení nahoře a vyluštěte tajenku vpravo dole)
 • !Reminder (Připomínka): příští týden ve středu 22.11. budeme psát test ze tří lekcí, které jsme probrali od začátku školního roku (Unit 0 + Unit 1 + Unit 2) – připomínám proto opakování slovíček i gramatiky;)